26 | 04 | 2019

Вогнепальні поранення

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

 

 • Невідкладні стани військовослужбовців з хірургічною бойовою травмою / М. І. Бадюк [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – N 11. – С.49-52. – Библиогр.: с.52 new
 • Особливості хірургічного лікування вогнепальних поранень живота / І. П. Хоменко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – N 9. – С.71-74. – Библиогр.: с.74
 • Страфун С.С. Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, Я. В. Цимбалюк // Клінічна хірургія. – 2018. – N 7. – С.62-66. – Библиогр.: с.66  
 • Біомеханічно обгрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур'янов [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – N 1. – С.67-70. – Библиогр.: с.70   

 • Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м'яких тканин / Я. Л. Заруцький [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2018. - N 2. - С.77-80. - Библиогр.: с.80 . - ISSN 0023-2130
 • Чикорин А.К. Эволюция лечения раненых в челюстно-лицевую область: формирование современной доктрины / А. К. Чикорин, С. А. Епифанов, П. Е. Крайников // Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова. - 2018. - N 1 ЕБ. - С.9-15. - Библиогр.: с.15  
 • АМПУТАЦІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК УНАСЛІДОК СУЧАСНИХ БОЙОВИХ ДІЙ (КЛІНІКО-АНАТОМІЧНИЙ АСПЕКТ)  
 • Світличний Е.В. Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран / Е. В. Світличний, О. С. Герасименко, К. Р. Мурадян // Клінічна хірургія. - 2018. - N 2. - С.38-41. - Библиогр.: с.41 . - ISSN 0023-2130. 41

 •  Король С. О. Кісткова пластика в системі спеціалізованого лікування поранених з бойовими травмами кінцівок / С. О. Король // Травма. - 2018. - Том 19, N 1. - С.35-41. - Бібліогр. в кінці ст. 

 • Ляховський В.І. Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран / В. І. Ляховський, Т. В. Городова-Андрєєва, О. О. Кизименко // Хірургія України. - 2018. - N 2. - С.93-97. - Библиогр.: с.96-97 
 • Лоскутов А.Е. Особенности лечения огнестрельных ранений кисти в современных условиях / А. Е. Лоскутов, С. И. Белый, Р. И. Дараган // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2018. - N 2. - С.57-62. - Библиогр.: с.62 . - ISSN 0030-5987. 
 • Отдаленные результаты и качество жизни пациентов после ранений шеи
 • Борзих Н.О. Хірургічне лікування поранених із вогнепальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба / Н. О. Борзих, О. С. Страфун, М. О. Власенко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2018. - N 1. - С.29-33. - Библиогр.: с.33 . - ISSN 0030-5987.
 • Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування / І. П. Хоменко [та ін.] // Хірургія України. - 2018. - N 1. - С.7-12. - Библиогр.: с. 11-12. - ISSN 1818-5398. 

 •  Коломаченко В.І.  Вплив методів знеболювання на ранню реабілітацію пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба / В. І. Коломаченко // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2018. - N 1. - С.53-58. - Библиогр.: с.57-58. - ISSN 0030-5987.

 • Ткаченко М.В. Пересадка свободного кожно-костного малоберцового лоскута у раненого с огнестрельным дефектом диафизов костей предплечья / М. В. Ткаченко, В. В. Хоминец, В. С. Иванов // Травматология и ортопедия России. - 2018. - Том 24, N 1 ЕБ. - С.123-128. - Библиогр.: с.127-128 . - ISSN 0869-8106

 • Функциональная реконструкция при отрыве нижней челюсти / Й. Лейзер [и др.] // Дентальная имплантология и хирургия. - 2018. - N 1. - С.20-25. - Библиогр.: с. 25. - ISSN 2312-4296. 

 • Чикорин А.К. Эволюция лечения раненых в челюстно-лицевую область: формирование современной доктрины / А. К. Чикорин, С. А. Епифанов, П. Е. Крайников // Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова. - 2018. - N 1 ЕБ. - С.9-15. - Библиогр.: с.15 .

 • Чуприна А.Л.  Инородные тела легких и плевры после ранений груди: наследие академика И.С.Колесникова / А. Л. Чуприна, А. Д. Кучеренко, А. В. Фокин // Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова. - 2018. - N 1 ЕБ. - С.37-41. - Библиогр.: с.41

 • Велигоцкий А.Н. Видеоэндоскопическая диагностика огнестрельных ран мягких тканей и инородных тел / А. Н. Велигоцкий, Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко // Клінічна хірургія. - 2017. - N 7. - С.48-49. - Библиогр.: с. 49.
 • Діагностична та хірургічна тактика при цервікоторакальних пораненнях / В. В. Бойко [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2017. - N 7. - С.41-44. - Бібліогр.: с. 44.
  Застосування методу керованого негативного тиску в комплексі лікування постраждалих з вогнепальними ранами кінцівок / С. С. Страфун [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2017. - N 7. - С.45-47. - Бібліогр.: с. 47.
 • Хоменко І. П.  Можливості ендовідеохірургії в лікуванні поранень і травм живота на другому рівні медичної допомоги у зоні проведення антитерористичної операції / І. П. Хоменко, Р. В. Єнін, С. В. Тертишний // Одеський медичний журнал. - 2017. - N 3. - С.27-31. - Бібліогр.: с.30-31.
 • Хірургічне лікування вогнепальних поранень товстої кишки / М. А. Каштальян [и др.] // Одеський медичний журнал. - 2017. - N 3. - С.15-18. - Бібліогр.: с.17-18. 
 • Заруцький Я. Л. Вакуумні пов'язки у хірургічному лікуванні поранених з великими дефектами м'яких тканин / Я. Л. Заруцький, С. А. Асланян, А. О. Компанієць // Одеський медичний журнал. - 2017. - N 3. - С.47-51. - Бібліогр.: с.51.
 • Вогнепальні поранення м'яких тканин склепіння черепа : Навчальний посібник / А. О. Данчин [та ін.] ; ред.: А. В. Верба, О. Г. Данчин ; Військ.-мед. департамент МО України, Укр. військово-мед. акад., Нац. мед. акад. післядипл. освіти ім. П.Л. Шупика. - К. : "Лазурит-Поліграф", 2017. - 116 с. : рис. - Библиогр.: с. 116
 • Сірко, Андрій Григорович. Бойові вогнепальні черепно-мозкові поранення : Керівництво для лікарів-нейрохірургів, неврологів, ортопедів, студентів / Андрій Григорович Сірко, Людмила Антонівна Дзяк ; М-во охорони здоров'я України, ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗУ". - Дніпро : "Пергам", 2017. - 280 с. : рис. - Библиогр. в конце разд.  
 • Козлов В.К. Клинический опыт применения различных методик комплексного лечения раненых с огнестрельными переломами костей конечностей / В. К. Козлов, Б. Г. Ахмедов, А. М. Чилилов // Хирургия. Журнал им. Н.И.Пирогова. - 2017. - N 3. - С.61-69. - Библиогр.: с. 68-69
 • Король С.О . Сучасні аспекті надання хірургічної допомоги пораненим з приводу вогнепального перелому плечевої кістки / С. О. Король, Б. В. Матвійчук // Клінічна хірургія. - 2017. - N 3. - С.36-38. - Библиогр.: с.38. 
 • Доманський А.М. Тактика ведення пацієнтів з тяжкими травмами кісток (DAMADGE CONTROL ORTOPEDICS) у хірургічному лікуванні вогнепальних поранень кінцівок /А.М. Доманський, С.О. Король //Хірургія України. - 2017. - №2. - 39-42 
 • Ринденко В.Г. Загальні принципи лікування відкритих та вогнепальних пошкоджень скелета / В. Г. Ринденко, О. Е. Феськов, І. Р. Копитчак // Медицина неотложных состояний. - 2017. - N 2. - С.9-20
 • Характеристика синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови у военнослужащих с травматической болезнью / А. И. Костюченко [и др.] // Медицина катастроф. - 2017. - N 2. - С.29-33.
 • Кондратюк В. М.Оцінка резистентності до антимікробних препаратів штамів Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa, що контамінують бойові поранення кінцівок / В. М. Кондратюк // Травма. - 2017. - Том 18, N 1. - С.68-73. - Бібліогр. в кінці ст.. - Бібліогр. в кінці ст.
 • Відновне лікування постраждалих із множинними вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур'янов [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2017. - N 1. - С.46-53. - Библиогр.: с.52-53 
 • Шидловська Т.А. Найбільш інформативні показники комплексного клініко-інструментального обстеження осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції, в плані діагностики та експертизи сенсоневральних порушень слуху / Т. А. Шидловська, Т. В. Шидловська, Л. Г. Петрук // Ринологія. - 2017. - N 1. - С.17-45. - Библиогр.: с.45
 • Вогнепальні поранення магістральних судин нижніх кінцівок. Ключові моменти діагностики та лікування / В. Г. Мішалов [и др.] // Серце і судини. - 2017. - N 1. - С.91-104 
 • Шин Е.Ф.Фотодинамическая терапия экспериментальных огнестрельных ран мягких тканей / Е. Ф. Шин, В. А. Дуванский, В. И. Елисеенко // Лазерная медицина. - 2017. - Том 21, N 1. - С.33-38
 • Михайлусов Р.Н. Тампон губчатый микропористый для механической очистки огнестрельных ран / Р. Н. Михайлусов // Клінічна хірургія. - 2016. - N 8. - С.57-59. 
 • Результаты применения хирургических магнитных инструментов для обследования ран и удаления ферромагнитных инородных тел / Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко // Клінічна хірургія. - 2016. - N 7. - С.58-60. 
 • Король С. О. Обсяг хірургічної допомоги пораненим із вогнепальними переломами кісток передпліччя на етапах медичної евакуації під час антитерористичної операції / С. О. Король, Б. В. Матвійчук, А. М. Доманський // Травма. - 2016. - Том 17, N 6. - С.76-80.
 • Михайлусов Р.Н. Опыт применения вакуум-систем при лечении огнестрельных ран мягких тканей / Р. Н. Михайлусов // Клінічна хірургія. - 2016. - N 6. - С.61-64.
 • Радченко О.М.Асоційована з бойовою травмою патологія серця: від Першої світової війни до наших часів / О. М. Радченко // Therapia. Український медичний вісник. - 2016. - N 6. - С.46-48
 • Кондратюк В. МЗначення нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення для прогнозування затримки загоєння бойових поранень / В. М. Кондратюк // Травма. - 2016. - Том 17, N 5. - С.67-71. - Библиогр. в конце ст.
 • Хірургічна тактика при вогнепальній поеднаній травмі вуха та нижньо-щелепного суглоба / В. О. Шкорботун [и др.] // Журн. вушних, носових і горлових хвороб. - 2016. - N 5с. - С.168-169
 • Ярмолюк Ю.О.Досвід застосування комбінованої аутопластики в хірургічному лікуванні постраждалих з дефектами довгих кісток внаслідок множинних вогнепальних переломів / Ю. О. Ярмолюк // Клінічна хірургія. - 2016. - N 5. - С.60-62
 • Кондратюк В.М.Характеристика антибіотикорезистентності мікрофлори бойових (вогнепальних та мінно-вибухових) ран кінцівок / В. М. Кондратюк // Клінічна хірургія. - 2016. - N 4. - С.50-53. - Бібліогр.: с. 52-53.
 • Кондратюк В. М.Чутливість до антибіотиків плівкоутворювальної мікрофлори вогнепальних ран / В. М. Кондратюк, В. П. Ковальчук, І. М. Коваленко // Інфекційні хвороби. - 2016. - N 4. - С.52-57
 • Масляков В.В. Непосредственные результаты лечения огнестрельных ранений груди гражданского населения в условиях локальных военных конфликтов / В. В. Масляков, В. Г. Барсуков, К. Г. Куркин // Новости хирургии. - 2016. - Том 24, N 4 ЕБ. - С.379-384. - Библиогр.: с.384 .
 • Беленький В.А.Возможности способа трансиллюминации мягких тканей при ревизии огнестрельных ран / В. А. Беленький, Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірургії. - 2016. - Том 20, N 3. - С.12-16
 • Беленький В.А.Применение современных раневых поливинилалкогольных повязок при огнестрельных ранах мягких тканей / В. А. Беленький, Р. Н. Михайлусов, В. В. Негодуйко // Хірургія України. - 2016. - N 3. - С.97-102
 • Данчин Г.А.Оперативная хирургия огнестрельных ранений мягких тканей свода черепа - особенности топографической анатомии, принципы хирургической обработки, исходы лечения в системе лечебно-эвакуационного обеспечения / Г. А. Данчин // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірургії. - 2016. - Том 20, N 3. - С.5-11
 • Кондратюк В.М.Адаптаційно-компенсаторне напруження та клітинна реактивність організму у поранених першого тиждня мінно-вибухової травми / В. М. Кондратюк, Л. І. Сидорчук // Клінічна та експериментальна патологія. - 2016. - Т. 15, № 3. - С.59-63. 
 • Король С.О. Аналіз хірургічного лікування поранених із переломами кісток гомілки під час антитерористичної операції / С. О. Король // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - N 2. - С.10-14. 
 • Михайлусов Р.Н.Применение малоинвазивных лазерных технологий при исследовании огнестрельных ран мягких тканей / Р. Н. Михайлусов // Укр. журн. малоінвазив. та ендоскоп. хірургії. - 2016. - Том 20, N 3. - С.42
 • Использование современных технологий при хирургическом лечении минно-взрывной и огнестрельной травме сердца и перикарда / В. В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. - 2016. - N 3. - С.102-107
 • Самойленко Г.Е.Особенности обширных огнестрельных ран и их пластического закрытия / Г. Е. Самойленко, О. В. Андреев // Харківська хірургічна школа. - 2016. - N 3. - С.118-122
 • Спостереження емболії стегнової артерії, спричиненої кулею / О. В. Лігоненко [та ін.] // Клінічна хірургія. - 2016. - N 3. - С.78-80.
 • Характеристика ускладнень сучасної бойової хірургічної травми / І. Р. Трутяк [та ін.] // Львів. мед. часопис = Acta Medica Leopoliensia. - 2016. - Том 22, N 3. - С.50-54
 • Хірургічна тактика лікування вогнепальних поранень кінцівок в умовах багатопрофільної лікарні / О. Є. Лоскутов [и др.] // Травма. - 2016. - Том 17, N 3. - С.169-172.
 • Особливості хірургічної тактики при вогнепальних пораненнях судин на послідовних етапах медичної евакуації / В. Г. Мішалов [и др.] // Серце і судини. - 2016. - N 2. - С.96-103. - Библиог. в конце ст
 • Лоскутов О.Є.Сучасна концепція діагностики та лікування вогнепальних і мінно-вибухових поранень кінцівок / О. Є. Лоскутов, Я. Л. Заруцький // Ортопедия, травматология и протезирование. - 2016. - N 2. - С.5-9. - Библиогр.: с.9 .
 • Профилактика венозных тромбоэмболических осложнений при огнестрельных торакоспинальных ранениях / А. П. Колтович [и др.] // Медицина катастроф. - 2016. - N 2. - С.15-18. - Библиогр.: с. 18.
 • Ранения груди огнестрельным оружием ограниченного поражения / К. М. Самохвалов [и др.] // Вестник национального медико-хирургического центра им.Н.И.Пирогова. - 2016. - N 2 ЕБ. - С.25-35. - Библиогр.: с.35 .
 • Мікрофлора бойових ран кінцівок, які одержані в ході антитерористичної операції, у поранених, що проходили лікування у ВМКЦ ЦР м. Вінниця / B. М. Кондратюк [та ін.] // Харківська хірургічна школа. - 2016. - N 2. - С.80-83
 • Гречанык Е.И.Ультразвуковая диагностика повреждений периферических нервов при боевой травме / Е. И. Гречанык, Р. Я. Абдуллаев, Р. В. Бубнов // Міжнародний медичний журнал. - 2016. - Том 22, N 2. - С.96-100. - Библиогр.: с. 99-100
 • Линёв К.А. Тактика хирургического лечения огнестрельных ранений живота / К. А. Линёв, А. В. Торба // Новости хирургии. - 2016. - Том 24, N 1 ЕБ. - С.93-98
 • Хмель В.В.Лікування постраждалих з ускладненими проникними пораненнями грудей на III рівні надання допомоги / В. В. Хмель, Є. М. Маєтний, Ю. А. Лєвшов // Клінічна хірургія. - 2016. - N 1. - С.47-49
 • Король С. О.Комплекс лікувальних заходів в системі надання медичної допомоги пораненим з приводу вогнепальних та мінно-вибухових уражень стопи / С. О. Король // Клінічна хірургія. - 2015. - № 11. - С.65-67
 • Хірургічне лікування постраждалих з ампутаціями при бойових ураженнях нижніх кінцівок / О. А. Бур'янов [та ін.] // Therapia. Український медичний вісник. - 2015. - N 10. - С.22-24
 • Интенсивная терапия повреждений мозга и ранняя нейрореабилитация при политравме с превалированием тяжелой черепно-мозговой травмы. Опыт применения оригинального амантадина сульфата (ПК-МЕРЦ®, "Мерц Фарма ГмбХ и Ко") / Л. А. Дзяк [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 8. - С.57-65
 • Хитрий Г.П.Особливості медичної допомоги пораненим з тяжкою бойовою травмою черепа та головного мозку / Г. П. Хитрий, О. В. Рабощук, А. К. Онищенко // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 8. - С.80-82
 • Открытые повреждения позвоночника и спинного мозга / А. Л. Чернов [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 8. - С.15-28
 • Копчак А.В.Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-лицевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А. В. Копчак, В. А. Рибак, Ю. І. Марухно // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 7. - С.125-136
 • Вакуум -терапия в лечении обширных огнестрельных ран конечностей / И. И. Жердев [и др.] ; Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 5. - С.25-27
 • Король С.О.Організаційні, діагностичні та лікувальні аспекти надання допомоги при вогнепальних пораненнях стопи / С. О. Король // Травма. - 2015. - Том 16, N 5. - С.11-14. - Библиогр.: с.14
 • Досвід лікування вогнепальних ушкоджень м'яких тканин та магістральних судин на етапах евакуаціі / О. Б. Кутовий [та ін.] ; Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 5. - С.31-33
 • Криштафор А.А. Оценка выраженности стрессовой реакции на боевую травму как элемент мониторинга состояния пациента в отделении интенсивной терапии / А. А. Криштафор // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 5. - С.112-117
 • Протокол массивной трансфузии при огнестрельной травме: данные литературы, собственный опыт и проблемные вопросы / И. А. Йовенко [и др.] ; Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины, Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 5. - С.7-18. - Библиогр.: с.16-18 .
 • Досвід лікування вогнепальних ушкоджень м'яких тканин та магістральних судин на етапах евакуаціі / О. Б. Кутовий [та ін.] ; Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 5. - С.31-33
 • Сірко А.Г. Оптимізація надання нейрохірургічної допомоги при вогнепальних пораненнях черепа та головного мозку / А. Г. Сірко, Л. А. Дзяк ; Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 5. - С.19-24. - Библиогр.: с.24 .
 • Повреждения магистральных артерий конечностей (актуальность, общие вопросы, классификация).Часть 1 / В. В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. - 2015. - N 4. - С.137-142. - Библиогр.: с.141
 • Особенности оказания квалифицированной хирургической помощи травмированным и раненым в грудь / В. А. Беленький [и др.] // Харківська хірургічна школа. - 2015. - N 4. - С.125-128. - Библиогр.: с.128 . -
 • Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме: ретроспективное обсервационное исследование / Д. А. Криштафор ; Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины ; Днепропетровская областная клиническая больница им.И.И. Мечникова // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2015. - N 2. - С.47-50. - Библиогр.: с.50 .
 • Бактериальный контроль при тяжелой огнестрельной травме / И. А. Йовенко [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 2. - С.171-175
 • Малообъемная ресусцитация препаратом Гекотон при лечении травматического шока / Ю. Ю. Кобеляцкий [и др.] // Медицина неотложных состояний. - 2015. - N 2. - С.77-81
 • Сірко А.Г. Вогнепальніпоранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 2. Хірургічне лікування / А. Г. Сірко // Український нейрохірургічний журнал. - 2015. - N 2 ЕБ. - С.46-53. - Библиогр.: с. 52
 • Сірко А.Г. Вогнепальні поранення черепа та головного мозку під час збройного конфлікту на сході України. Повідомлення 1. Клінічні та структурно-функціональні особливості / А. Г. Сірко // Український нейрохірургічний журнал. - 2015. - N 2 ЕБ. - С.40-45. - Библиогр.: с. 44.
 • Беленький В.А.Анализ ошибок при выполнении первичной хирургической обработки огнестрельных ран мягких тканей / В. А. Беленький, В. В. Негодуйко, Р. Н. Михайлусов // Хірургія України. - 2015. - N 1. - С.7-13. - Библиогр.: с.12
 • Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень) / Поліщук М.Є. [и др.] // Укр. нейрохірург. журнал. - 2015. - N 1. - С.16-22
 • Лечебная тактика при огнестрельных ранениях черепа и головного мозга в текущем военном конфликте / А. Г. Данчин [и др.] // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. - 2015. - Том 19, N 1. - С.15-23. - Библиогр.: с.23
 • Первинна хірургічна допомога постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок / О. А. Бур'янов [та ін.] // Therapia. - 2014. - N 10. - С.42-44
 • Йовенко И.А. Обзор европейского руководства "Управление кровотечением и коагулопатией вследствие тяжелой травмы" (2013) / И. А. Йовенко ; Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова // Острые и неотложные состояния в практике врача. - 2014. - N 6. - С.5-18
 • Хоменко І.П.Застосування тактики "damage control" у тяжких поранених і постраждалих в умовах бойових дій і мирного часу / І. П. Хоменко, В. П. Майданюк // Шпитальна хірургія. - 2014. - N 2 ЕБ. - С.92-95. - Библиогр.: с. 95.
 • Интенсивная терапия политравмы с позиций современных международных рекомендаций / Ю. Ю. Кобеляцкий [и др.] // Медицина неотлож. состояний : науково-практичний журнал. - 2013. - N 7. - С.9-14