Для медсестер: дезінфекція

Тести для медсестер: дезінфекція

1. Мета дезінфекції – запобігти...
а) проникненню хімічних речовин в організм людини;
б) впливу фізичних чинників на організм людини;
в) проникненню інфекційних збудників в організм людини;
г) проникненню спор мікроорганізмів

Правильна відповідь – в:
Мета дезінфекції – знищення збудника інфекції в заражених об'єктах (виділеннях хворих, посуді для виділень, для їжі, білизні, одязі, приміщеннях тощо), запобігання його проникненню в організм людини. Дезінфекція спрямована на знищення патогенних мікроорганізмів, і саме цим вона відрізняється від стерилізації, при якій знищують усі види мікроорганізмів і їх спорові форми.

2. Дезінфекційна активність – це...
а) мийні властивості дезінфекційних засобів;
б) здатність дезінфекційних засобів убивати мікроорганізми, які є збудниками інфекційних та паразитарних хвороб;
в) здатність дезінфекційних засобів знищувати мікроорганізми у навколишньому середовищі

Правильна відповідь – б:
Тобто специфічна (дезінфекційна) активність – це здатність засобу спричиняти специфічний знезаражувальний та знешкоджувальний ефект.

3. Бактерицидні лампи, які вийшли з ладу або строк придатності яких закінчився, належать до медичних відходів категорії...
а) А;
б) B;
в) C;
г) D

Правильна відповідь – в:
До категорії А належать епідемічно безпечні медичні відходи (ті, що не контактували з біологічними рідинами пацієнтів; побутові й харчові відходи). До категорії В — епідемічно небезпечні медичні відходи (інфіковані та потенційно інфіковані відходи, тобто такі, що контактували з біологічним середовищем інфікованого матеріалу). До категорії С належать відходи, що становлять хімічну загрозу (предмети, які містять ртуть, елементи живлення, лампи освітлення, прилади із вмістом важких металів). До категорії D — відходи, утворені в результаті використання ізотопів у медичних цілях у будь-якому агрегатному стані.

4. Вкажіть, які відходи належать до категорії В:
а) жовчний міхур після холецистектомії, мокротиння хворого на туберкульоз, пуста коробка з-під ліків;
б) мокротиння хворого на туберкульоз, жовчний міхур після холецистектомії, шприци з терапевтичного відділення;
в) пуста коробка з-під ліків, мокротиння хворого на туберкульоз, шприци з терапевтичного відділення;
г) шприци з терапевтичного відділення, пуста коробка з-під ліків, жовчний міхур після холецистектомії

Правильна відповідь – а, в, г.
Див. запитання № 3

5. До відходів категорії С належать...
а) розбитий термометр;
б) мокротиння хворого на туберкульоз;
в) рентген-апарат;
г) використаний шприц з інфекційного відділення

Правильна відповідь – а.
Див. запитання № 3

6. Відходи у місцях їх утворення збирають протягом...
а) доби
б) семи днів;
в) робочої зміни;
г) трьох діб

Правильна відповідь – в:
Медичні відходи утворюються внаслідок обслуговування у закладів охорони здоров'я. Їх збирають протягом робочої зміни.

7. Вкажіть, протягом якого часу вироби у біксах без фільтрів зберігають стерильність:
а) три доби;
б) шість годин;
в) добу;
г) сім діб.

Правильна відповідь – а:
Допустимий термін зберігання стерильного матеріалу в біксах без фільтрів – три доби.

8. До відходів категорії D належать...
а) рентген-апарат;
б) пуста коробка з-під ліків;
в) нирка після нефректомії;
г) харчові відходи венерологічного відділення

Правильна відповідь – а.
Див. запитання № 3

9. Вкажіть час, протягом якого потрібно використати медичні вироби, простерилізовані у стерилізаційних коробках (контейнерах), з моменту їх відкриття:
а) три доби;
б) шість годин;
в) півгодини

Правильна відповідь – б:
Див. пп. 8 п. 7 розділу III Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я» (Наказ МОЗ від 03.09.2014 № 1067/25844).

10. Генеральне прибирання у процедурних та перев'язувальних кабінетах проводять раз на...
а) три дні;
б) сім днів;
в) 10 днів;
г) місяць

Правильна відповідь – б.
Генеральне прибирання (миття, дезінфекція) процедурних та інших приміщень з асептичним режимом здійснюють раз на тиждень. У кожному відділенні повинен бути графік генерального прибирання.

11. До відходів категорії А належать...
а) піпетка;
б) пуста коробка з-під ліків;
в) порожня чиста пробірка;
г) харчові відходи венерологічного відділення

Правильна відповідь – б.
Див. запитання № 3

12. Якість передстерилізаційної обробки залежить від...
а) якості мийного засобу, його концентрації і часу обробки;
б) концентрації мийних засобів у розчині;
в) часу, що минув з моменту використання інструментарію до початку його обробки;
г) хімічного складу мийного засобу

Правильна відповідь – а (б, в, г +/-):
Якість передстерилізаційної обробки передусім залежить від якості мийного засобу, його концентрації і тривалості процедури.

13. Заходи, які здійснюють для ліквідації осередку інфекційної хвороби, спрямовані на:
а) джерело інфекції;
б) переривання механізму передачі;
в) підвищення несприйнятливості;
г) усі відповіді правильні

Правильна відповідь – г.
Тобто ми діємо на джерело інфекції, перериваємо механізм передачі інфекції, підвищуємо чутливість збудників до протиінфекційних заходів.

14. Вкажіть, які властивості мають препарати, що використовують для генерального та поточного прибирання:
а) тільки дезінфекційні;
б) дезінфекційні та мийні;
в) тільки мийні;
г) мийні і дезодоруючі

Правильна відповідь – б.
Засоби мають виконувати дві функції – очищення та дезінфекція.

15. Дезінфекція медичних виробів – це...
а) комплекс заходів, спрямованих на профілактику негативного впливу фізичних, хімічних, мікрокліматичних та інших чинників на здоров'я людини;
б) стерилізація, окремі цикли якої проводять у спеціально виділених приміщеннях різних підрозділів закладів;
в) обов'язкові заходи, здійснення яких пов'язане з процесом стерилізації медичних виробів;
г) знищення патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів на виробах медичного призначення та в їх каналах і порожнинах.

Правильна відповідь – г.
Див. п. 9 розділу I Державних санітарних норм та правил «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров'я» (Наказ МОЗ від 03.09.2014 № 1067/25844).

 

https://www.medsprava.com.ua/