23 | 11 | 2017

Заклади охорони здоров'я Дніпропетровщини. Розповіді про ювілярів

Hospital medicine health Публікації спрямовано на популяризацію лікувально- профілактичних закладів Дніпропетровщини, представлення інформації про їх історію, становлення та сьогодення.

Накопичення та розповсюдження краєзнавчих матеріалів сприяє підвищенню інтересу користувачів бібліотеки до історії медицини краю.