31 | 03 | 2020

Обласна фізіотерапевтична лікарня «Солоний Лиман»

Серед степів, на Дніпропетровщині, на краю великого лісового масиву, на території ландшафтного заказника загальнодержавного значення, розкинулася блакитна гладь унікального лікувального озера Солоний Лиман.

12 У цьому куточку землі гармонійно з'єдналися краса степу і лісу, дзеркало джерельної води, цілюща грязь материкового озера.
Про цілющі властивості озера Солоний Лиман відомо з давніх часів. Місцеві селяни використовували грязі озера для лікування ревматизму, подагри, радикуліту та інших захворювань.
Вперше на лікувальні властивості озера Солоний Лиман звернули увагу в 1882 році геологи М.А.Соколов і В.А.Домгер, співробітники Геологічного комітету, які вивчали геологію надр між Донеччиною і Чорноморським поберіжжям. Вони стали свідками ефективного лікування захворювань цілющими грязями Солоного Лиману.

В 1928 р. було вирiшено створити на березi озера лiкувальний пункт. Це поклало початок освоєнню "Солоного лиману".
В повоєнний перiод необхiднiсть лiкування наслiдкiв воєних травм пiдвищила потреби в органiзацiї курортного лiкування в Новомосковському районi. Незважаючи на великi труднощi повоєнного часу, уряд країни в 1947 р. прийняв постанову за №346 вiд 25 березня, якою територiю хутора Новотроїцького визнано курортом мiсцевого призначення з назвою "Солоний лиман". Постанова зобов'язувала МОЗ України i Днiпропетровський облвиконком эбудувати протягом 1948-1950 рокiв водогрязелiкувальню пропускною здатнiстю до 1000 процедур в день, а також санаторiй на 150 лiжок. Але санаторiя в цьому районi створено не було. У зв'язку iз обмеженiстю фiнансових можливостей у 1947 р. була збудована лiкарня, що складалася з 2 корпусiв барачного типу на 100 лiжок.
Планомірне вивчення лікувальної місцевості проводилося і проводиться Українським науково-дослідним інститутом курортології і реабілітації та Науково-дослідним інститутом загальної і комунальної гігієни МОЗ України. Дослідження підтвердили, що грязі озера Солоний Лиман мають високі лікувальні властивості і не поступаються відомим курортам, а за рівнем колоїдності перевершують грязі курортів Одеси і Бердянська.

Грязь озера Солоний Лиман належить до мулових сульфiдних грязей материкового типу, що мають високу пластичнiсть, в'язкiсть, мазевиднiсть. Грязь тонкого остову, вмiст крупних часток 0,25 мм i бiльше складас всього 0,4%, забрудненiсть незначна. Вiд 60 до 90% грязi має мiлкодисперсну структуру, що дозволяє використовувати грязь без допомiжної обробки. По тепломiсткостi та теплопровiдностi вона краща за грязi вiдомих грязелiкувальних озер.
8Сульфідна грязь озера має безпечний бактеріальний фон, вона насичена гормоно-, вітаміно-, антибіотикоподібними речовинами та вигідно відрізняється від медикаментозного лікування, не викликаючи побічних ефектів. За рахунок мінерального і колоїдного складу грязь володіє протизапальною, десенсибілізуючою, протимікробною, розсмоктуючою, регенеруючою дією. Вона звільняє організм від радіонуклідів; зменшує алергічну настроєність; нормалізує гормональний фон і підвищує імунітет. Завдяки біологічно активним речовинам, що створюють унікальний коктейль, відбувається чудо зцілення; до хворих повертається рухливість і здорове, повноцінне життя, безплідні жінки знаходять щастя материнства.
Серед курортних факторiв Солоного Лиману значне мiсце вiдводиться лiкувальним грязям, як активним засобам терапiї при багатьох захворюваннях. Хвороби опорно-рухового апарату (остеохондроз хребта, артрози, наслiдки переломiв кiсток, контрактура суглобiв та iн.), захворювання нервової системи (плексити, неврити, невралгiчні наслiдки черепно-мозгової травми у виглядi центральних парезiв, наслiдки травматичного ушкодження спинного мозку), хронiчнi запальнi хвороби статевих органiв (простатити, аднексити).
Для зберiгання грязей эбудовано спецiальне грязєсховище, що забезпечує збереженiсть лiкувальних властивостей впродовж тривалого часу. Використана грязь повертається в басейн регенерацiЇ, де пiд шаром ропи вилежується з метою повного вiдновлення лiкувальних властивостей. Щомiсячно проводиться санiтарно-бактерiологiчний та фiзико-хiмiчний контроль стану грязi.

У районi Солоного Лиману вiдкрита наявнiсть пiдземних вод рiзноманiтного складу, якi використовуються як лiкувально-мiнеральнi. Розповсюджений водоносний горизонт Обухiвської свити палеогену, що залягає на глибинi 36-38 м, має загальну мiнералiзацiю вiд 0,11 до 1,23 г/дм. Вода використовується для питного водопостачання на глибинi 54-64 м в триасовiй системi. Мiнералiзацiя води до 15 г/л. Розведення цiєї води в бюветi дозволяє використовувати її для лiкування захворювань шлунково-кишкового тракту, печiнки, жовчно-вивiдних шляхiв. В кам 'яно-вугільних вiдкладеннях  на глибинi 72,6- 204,5 м залягає горизонт хлоридно-натрiєво-бромно мiнеральної води для бальнеологiчних цiлей. Мiсткiсть брому в нiй складас 39-44 мг/дм, йоду до 5,47 мг/дм.
Якщо враховувати i сприятливу екологiчну обстановку в районi озера Солоний Лиман, та його бальнеологiчне значення набуває величезну цiннiсть не тiльки для Днiпропетровського району, але й для всiєї України.
Природно-кліматичні умови в районі озера характерні для лісостепового і приозерного клімату. Значна кількість сонячних днів, біологічна активність ультрафіолетової частини спектру в теплий період року, переважання антициклонного режиму погоди, наявність прісних і солоних відкритих водойм, підземних джерел мінеральної води, лікувальної грязі слід розглядати як природні курортно-рекреаційні чинники.

Навіть у пекучі літні дні біля озера дихається легко, а душа сповнюється відчуттям єднання з напрочуд щедрою природою. Повітряні і сонячні ванни, в створених на березі озера соляріях, купання у відкритих басейнах з озерною ропою сприяють зміцненню організму, підвищенню стійкості до фізичних і розумових навантажень. Велика перевага курортної зони полягає також у тому, що перебування і лікування хворих не вимагає спеціальної адаптації і акліматизації.
Поштовхом до створення в Новомосковському районi сучасного лiкувального комплексу санаторного типу значно бiльшою мiсткiстю, у порiвняннi з дiючою лiкарнею, була аварiя на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї,а також складна соцiальн0-економічна ситуацiя в країні. У 1988 роцi Днiпропетровський облвиконком прийняв рiшення про розширення i реконструкцiю iснуючуї лiкарнi "Солоний лиман", будiвництво житла i об'єктiв соцiально-культурного призначення для медперсоналу лiкарнi та їхніх родин.

Дев'ять кафедр Днiпропетровської медичної академiі провели комплекснi експериментальнi клiнiчнi дослiдження впливу грязей та мiнеральних вод на стан органiзму людини.
Введення нового комплексу дозволило розширити ліжковий фонд до 340 ліжок та проводити лікування за профілями - неврологія, ортопедія, терапія. Тут лікують захворювання центральної та периферичної нервової системи, наслідки черепно-мозкових травм, захворювання та наслідки травм опорно-рухового апарату, після ендопротезування суглобів, хронічні запальні процеси жіночої та чоловічої сечостатевої системи, захворювання шлунково-кишкового тракту.
Дорослі хворі проходять лікування у спальному корпусі, розташованому в трьохповерховому будинку. Існує три відділення: неврологічне на 80 ліжок, з них 20 ліжок для спинальних хворих; ортопедичне на 80 ліжок; терапевтичне на 80 ліжок. Кожна палата на два пацієнта. Дві палати об'єднані в блок, де є душ, умивальник, туалет. У кожному відділенні виділено два блоки для інвалідів війни.

Спальний корпус для дітей віком від 3-х до 17-ти років розташований у чотирьохповерховому будинку, де розміщені дитяче неврологічне відділення відновного лікування на 50 ліжок та травматолого-ортопедичне відділення відновного лікування на 50 ліжок. 15 ліжок виділено для сумісного перебування мам з хворими дітьми.
Лікувальний корпус включає: відділення на 20 ліжок, у тому числі для спинальних хворих; бальнеологічне відділення на 20 ванн; фізіотерапевтичне відділення, оснащене апаратами для електро-, магніто-, світлолікування; масажний блок на 10 масажних кабінетів; 4 зали ЛФК; бювет для внутрішнього прийому мінеральних вод.
У лікарні є і власна діагностична база - кабінет функціональної діагностики; кабінет ультразвукової діагностики; клініко-діагностична лабораторія. При необхідності хворі можуть пройти лікування у стоматолога.
Їдальня лікарні розрахована на 200 посадочних місць.
Забезпечення холодною та гарячою водою цілодобове.

Адреса: 51291 с. Новотроїцьке, Новомосковський район, вул. Герасименка, 94

Телефон: (05693) 4-46-94, 4-46-96
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: www.solliman.ho.com.ua