31 | 03 | 2020

Дніпропетровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги

Dn-shvydk-dopomБільше фото...

Історія закладу почалася на зорі ХХ століття. У 1904 році була відкрита станція швидкої допомоги, до якої 01.02.1959 р. приєднався стаціонар на 70 ліжок, в який входили хірургічне та травматологічне відділення.

У 1968 році був побудований та відкритий 5-поверховий стаціонарний корпус на 270 ліжок, в якому розмістилися три хірургічні відділення, інфарктне відділення та відділення кардіореанімації, і в 1980 році до нього приєднався новий 10-поверховий хірургічний корпус.

Завдяки професійності колективу лікарні швидкої допомоги під керівництвом головних лікарів Романенко А.Ю., Бунаковій Т.П., Тиліку С.О. та інших, завідуючих відділеннями Лівщицу Е.М., Лосєву М.Я., Осеняку О.К., Істоміній Т.В., Вітвицькому М.Ф., Соловʼєвській Т.М., Бондар Т.Г. та інших лікарня здобула заслужену славу та визнання населення міста та області.

21.12.2012 року, згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради VI скликання №394-17/VI, до комунальному закладу «Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпропетровської облдержадміністрації» було приєднано комунальний заклад «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №7» Дніпропетровської облдержадміністрації», в якому під керівництвом: Любімцева В.Г., Головченка В.П., Чернової В.І., Василішина Р.Й., Риженка С.А. та інших, працював колектив високопрофесійних спеціалістів: Носарь Є.Г., Ражба Л.С., Стригунова В.М., Зеликович М.Р., Кальміус Н.М. та багато інших.

Комунальний заклад „Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" Дніпропетровської обласної ради", згідно з рішенням Дніпропетровської обласної ради VІ скликання від 21 грудня 2012 р. № 394-17/VI,
було реорганізовано шляхом приєднання до нього комунального закладу „Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 7" Дніпропетровської обласної ради". В 2018 році, згідно рішення Дніпровської міської ради УІІ скликання від 25.04.2018 №68/31,  Дніпропетровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги був переданий зі спільної власності у комунальну власність територіальної громади міста Дніпра.

Це був перший крок на шляху створення медичного закладу нового типу – лікарні інтенсивного лікування у рамках реалізації проекту з реформування системи охорони здоров'я України та створення госпітальних округів.

KorpusenkoОб'єднання двох лікувальних закладів та створення єдиного медичного простору надало інструмент, завдяки якому ставало можливим підвищити рівень якості надання медичної допомоги хворим вже сьогодні, завдяки об'єднання парку медичного обладнання, кадрового ресурсу двох стаціонарів та наявності консультативно-діагностичного центру з лікарями 18 спеціальностей, які, крім надання консультативно-діагностичної та лікувальної допомоги мешканцям закріплених районів обслуговування населення (125 000), надають її хворим, які надходять на стаціонарне лікування та потребують проведення диференційної діагностики та скорішого встановлення клінічного діагнозу. З 30.12.2018 до складу консультативно-діагностичного центру «Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги» були прийняті додатково вузькі спеціалісти –хірурги, офтальмологи, невропатологи, отоларингологи.

Для ефективного використання усіх можливостей створеного закладу, попереду всього необхідно було створити єдину організаційну структуру взаємодії усіх підрозділів та служб єдиного медичного простору.

Подальші кроки були направлені на зміцнення матеріально-технічної бази, оснащення сучасним медичним та технічним обладнанням, створення умов та відкриття у структурі закладу нових відділень та служб згідно напрямкам медичної діяльності, з метою поступового перетворення закладу у лікарню інтенсивного лікування.
„Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги" є медичним закладом вторинного рівня. Очолює заклад головний лікар В.Г.Корпусенко.

 В закладі надається екстрена медична допомога дорослим хворим з:

 • Гострою хірургічною патологією (зав. 2-м х/в Чабаненко Г.М., ст. м/с Грищенко Л.А., зав. 3-м х/в Власенко А.М., ст. м/с Кнюпа О.М., зав. 4-м х/в Чекан Л.О., ст.м/с Гаража Н.В., зав. х/в ГП Гетман В.В., ст. м/с Андрощук М.І.);
 • Гострою травматологічною патологією (зав. т/в Федченко В.П., ст.м/с Ясак Л.В.);
 • Гострою гінекологічною патологією (зав. г/в Ушакова Т.Б., ст.м/с Піддубна Є.В., зав. в/г РП Пашкова О.М., ст м/с Ковалевська Л.В.);
 • Гострою серцево-судинною патологією (гострий інфаркт міокарду) (зав. 1-м к/в Васильєва Л.І., ст. м/с Мендик О.В., зав. 2-м к/в Щукіна Л.О., ст. м/с Козіна Л.О.);
 • Гострою церебро-васкулярною патологією (гострі порушення мозкового кровообігу) (зав. н/в Голик О.Є., ст.м/с Малік О.М.).
 • Ургентним хворим алергологічного профілю (алергологічний центр є єдиним в області за наданням високоспеціалізованої медичної допомоги хворим з важкими ускладненнями алергозів – синдром Лайєла, Стивенса-Джонсона, при яких вкрай високий відсоток летальних результатів (зав. алергологічним центром д.м.н., професор Дитятковська Є.М., ст. м/с Чепка О.Л., зав. відділенням дитячої алергології Науменко Н.В., ст. м/с Водоп'янова О.І.), а також хворим:
 • Терапевтичного (зав. т/в Уварова О.С., ст. м/с Шумакова І.О.) та
 • Кардіологічного профілю (у тому числі зі складними порушеннями серцевого ритму) (зав. к/в Іванова А.П., ст. м/с Гончар І.В.).
 • Хворі доставляються до приймального відділення, яке очолює Антонова Н.В., (ст. м/с Борисенко Н.М.).

Крім того, в умовах консультативно-діагностичного центру (завідуюча КДЦ Борзова Т.А.) та жіночої консультації (зав. Парубець Н.Д., ст. акушерка Гладирь Н.О.) надається спеціалізована медична допомога хворим – мешканцям закріпленого району обслуговування.
Роботу за напрямками надання медичної допомоги курують заступники головного лікаря: Король Вадим Васильович, Мельчина Людмила Іванівна, Алейник Дмитро Вадимович, Дубровських Марина Анатоліївна.

В лікарні працюють:

 • шість Заслужених лікарів України – Пашкова Олена Миколаївна, Сахно Анатолій Микитович, Гетман Валентин Васильович, Дитятковська Євгенія Михайлівна, Болтянський Станіслав Володимирович,
 • один доктор медичних наук України – Дитятковська Євгенія Михайлівна,
 • дванадцять кандидатів медичних наук України - Болтянський Станіслав Володимирович, Гулега Ігор Євгенович, Сахно Анатолій Микитович, Іванов Андрій Петрович, Лебідь Тетяна Леонідівна, Панін Андрій Миколайович, Петренко Юрій Семенович, Пашкова Олена Миколаївна, Легеніс Наталія Євгенівна, Науменко Наталія Василівна, Вінік Олексій Олександрович, Романенко Катерина Леонідівна,
 • два Заслужених працівника охорони здоров'я України – Ружанська Ніна Акимівна, Ковальова Зоя Сергіївна.

КЗ «Дніпровське КОШМД» є клінічною базою 6 кафедр ДЗ «ДМА МОЗУ», ректором якої являється член –кореспондент НАНУ, професор Т.О.Перцева:

 • анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО (завідуюча кафедрою, професор Клигуненко Олена Миколаївна),
 • загальної хірургії (завідуючий кафедрою, професор Трофімов Микола Володимирович),
 • медицини катастроф та військової медицини (завідуюча кафедрою, професор Сорокіна Олена Юріївна),
 • сімейної медицини ФПО (завідуюча кафедрою, професор Височина Ірина Леонідівна),
 • акушерства, гінекології та перинатології ФПО (завідуюча кафедрою, професор Дубосарська Юліана Олександрівна),
 • внутрішньої медицини №3 (завідуючий кафедрою, професор Хонюков Олексій Олександрович),

співробітники яких здійснюють постійну консультативну допомогу лікарям-спеціалістам КЗ «Дніпровське КОШМД».

Стаціонарний комплекс лікарні є базою по підготовці лікарів-інтернів по різним напрямкам.

За період 2014-2018 роки було проведено ряд заходів спрямованих, по-перше, на підвищення якості надання медичної допомоги хворим, які надходять на стаціонарне лікування, по-друге на забезпечення умов для поступового перетворення закладу у лікарню інтенсивного лікування:

Завершена робота з реконструкції та передана в експлуатацію Центру Медицини Катастроф Єдина оперативна диспетчерська, що дозволяє на принципово новому рівні якості забезпечувати своєчасність обслуговування викликів швидкої допомоги.

У рамках реалізації Проекту Світового Банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей», з метою покращення ситуації в системі надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги шляхом реорганізації приймальних відділень багатопрофільних лікарень (лікарень інтенсивного лікування) у відділення екстреної медичної допомоги (згідно наказам МОЗ України №№ 1020, 639, 1008), під керівництвом Дніпропетровської Державної Адміністрації, Департаменту охорони здоров'я ДОДА завершена робота по проектуванню відділення екстреної медичної допомоги у «Дніпровське КОШМД» та з березня 2018 року проводяться будівельні роботи.

Організована робота всіх діагностичних та лікувальних підрозділів у цілодобовому режимі (лабораторна діагностика, проведення УЗД, рентгенологічне, компь'ютерно-томографічне обстеження, проведення ФГДС та ендоскопічна зупинка кровотечі шлунково-кишкового тракту з використанням високотехнологічного обладнання, у тому числі аргоноплазмового коагулятора, проведення цілодобових оперативних втручань з використанням малоінвазивних технологій (лапароскопія) для хворих хірургічного та гінекологічного профілю.

ПDn-shvydk-dopom-7ершого січня 2015 р. відкрито відділення травматології на 40 ліжок, що дозволило надавати спеціалізовану медичну допомогу не тільки мешканцям м. Дніпро та Дніпропетровської області, а й бійцям АТО. Крім того, медична допомога бійцям АТО надавалась у 13 відділеннях стаціонару з забезпеченням у повному обсязі всім необхідним для надання якісної та своєчасної медичної допомоги.
Після дооснащення відновлена робота відділення трансфузіології, яке функціонує у повному обсязі, що надає можливість своєчасної доставки компонентів крові для важкохворих, у першу чергу, з гострою шлунково-кишковою кровотечею. Враховуючи наявність у структурі закладу на базі хірургічного відділення центру зупинки гострих кровотеч ШКТ, яке приймає хворих мешканців м. Дніпро, Магдалинівського, Солонянського та Дніпропетровського районів – це вкрай важлива подія.
Придбано та впроваджено в роботу операційного відділення апарат Патона для зупинки кровотечі та високочастотного зварювання біологічних тканин, що дозволило значно зменшити кількість післяопераційних ускладнень.
Придбане та впроваджено в роботу ендоскопічного відділення сучасне діагностичне та лікувальне обладнання (апарат ФГДС, колоноскоп), що дозволяє надавати спеціалізовану медичну допомогу хворим з шлунково-кишковими кровотечами на якісно новому, сучасному рівні.

Особливо важливим є придбання та впровадження в роботу аргоно-плазмового коагулятора, що дозволяє проводити зупинку кровотечі найефективнішим малоінвазивним методом та уникнути виконання великого оперативного втручання.

Відкрито кабінет для проведення черезшкірного (малоінвазивного) дренування жовчних протоків під контролем УЗД при захворюваннях печінки та жовчного міхура. Кабінет оснащений сучасним обладнанням (апарат УЗД з датчиками, кисневий генератор).

Введення на приймальному відділенні ставок лікаря-нейрохірурга, лікаря-невропатолога дозволяє забезпечити більш ранній огляд хворих з судинною патологією головного мозку та почати лікування, що вкрай важливо для хворих на гостре порушення мозкового кровообігу та впливає на прогноз захворювання.
У квітні 2018 року відкрито перший в Україні регіональний алергологічний центр для надання цілодобової спеціалізованої медичної допомоги алергологічним хворим дорослого та дитячого населення і забезпечення організаційно-методичного керівництва алергологічними кабінетами та відділеннями лікарняних закладів області.

В рамках реформування системи охорони здоров'я та автономізації закладу прийнято рішення Дніпровської міської ради від 23.01.2019 №41/40 про реорганізацію «Дніпровське клінічне об'єднання швидкої медичної допомоги»  у комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги».

Подальший розвиток закладу планується здійснювати згідно визначених перспективних завдань, як лікарні інтенсивного лікування II рівня у складі госпітального округу.