09 | 04 | 2020

Дніпровський базовий медичний коледж

Від земської фельдшерської школи – до ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище»

Фельдшерська школа була заснована у 1870 році для підготовки фельдшерів, які повинні бути стипендіатами земства із розрахунку по чотири кандидати на кожний повіт губернії (всього 32 особи). Розміщувалась школа zemska schoolна другому поверсі одного із флігелів лікарні на Соборній площі, займала чотири кімнати під класи, одну – під учительську (в ній розміщувались шафи з шкільними посібниками, бібліотекою, фізичним кабінетом).

Згодом, починаючи з 80-х років ХІХ ст., кількість бажаючих отримати освіту в земській фельдшерській школі зростала, і з'явилась необхідність при прийомі до школи установити конкурсний іспит. В 1903 році вимоги на вступних іспитах були підвищені через великий конкурс, та у зв'язку з тим, що недостатньо підготовлені учні не в змозі були успішно проходити медичний курс школи.

Все більше зростав попит на фельдшерів, особливо в перше десятиріччя ХХ ст., коли боротьба з епідеміями вимагала значної кількості медичних працівників. Загальна кількість учнів школи в 1910 році досягла цифри 140 осіб.

З 1911 року вступ до школи проводиться за новими правилами: вік вступників повинен бути старше 16 років, а ті, що мають свідоцтво про закінчення 6-ти класів гімназії, приймаються без екзаменів.

Прийом жінок розпочався з 1912 року згідно постанови Губернського Земського Зібрання 1911 р., в якій дозволено вступ жінок до школи – 30% від загальної кількості вступників. (У 1912 р. до школи вступило 11 жінок).

За дореволюційний період з 1870 по 1916 рік фельдшерською земською школою було випущено 615 фельдшерів і акушерок.

Радянський період фельдшерська школа зустріла в приміщенні колишнього Комерційного училища на вул. Базарній, нині вул. Чкалова. Опікувався нею Губздрав і медичний відділ м. Єкатеринослава. З початку 20-х рр. будівлю училища одночасно займали кілька учбових закладів: ФЗУ мукомолів, школа лекпомів (в той час заперечувався так званий «фельдшеризм», вважалось, що лікувати може тільки лікар, а середній медичний персонал йому в цьому допомагає), акушерські курси. В 1930-х роках ця освітянська комуналка була частково розселена і до 1941 р. приміщення ділили між собою СШ № 60 та 1-а акушерсько-фельдшерська школа.

zemska school2Змінювалась країна, змінювались погляди на професійну освіту і вимоги до неї, разом з цим змінювались назви середніх спеціальних навчальних закладів. В 1922 р. земська фельдшерська школа отримала назву школа лекпомів, в 1930 р. – акушерсько-фельдшерський технікум, в 1931 р. – медичний технікум, в 1936 р. – акушерсько-фельдшерський технікум і нарешті в 1940 р. перейменована у фельдшерсько-акушерську школу (ця назва залишалась до 50-х років ХХ ст.).

Велика Вітчизняна війна зупинила навчальний процес. Приміщення училища і його бази зруйновані. Був проведений достроковий випуск. Багато викладачів і учнів пішли на фронт.

В 1943 році ще продовжувались бої на заході, а у звільненому Дніпропетровську поновила свою роботу фельдшерсько-акушерська школа. Спочатку заняття проходили у відбудованому силами студентів і викладачів приміщенні на площі Дем'яна Бєдного (до 2012 р. – приміщення 10-ї міської лікарні). Контингент учнів складав 270 осіб.

На республіканській нараді директорів у 1947 році фельдшерсько-акушерська школа була визнана кращою і ввійшла до складу передових учбових закладів.

В 1948 р. на відбудову фельдшерсько-акушерській школі було передано приміщення гуртожитку Дніпропетровського університета (вул. Університетська, 2). Після ремонту школа розмістила тут класи на 426 учнів. Працювало 4 відділення: фельдшерсько-акушерське, медичних лаборантів, фельдшерське і медсестринське. У 1959 – 1960 рр. відкрились 2 нових відділення: зуболікарняне та зуботехнічне. Всього на денній і заочній формі навчались 1200 учнів.

Тільки в 1963 році учні отримали змогу навчатися у власному чотириповерховому будинку по вул. Дніпропетровській, 23 (нині вул. Героїв Сталінграда, 23).

З 1963 року в училищі функціонує анатомічний музей, експозиція постійно поповнюється новими експонатами, що сприяє вирішенню проблем валеології та пропаганді здорового способу життя.zemska school3

За останні п'ятдесят років школа декілька разів змінювала свою назву: в 60-х роках – Дніпропетровське перше медичне училище, в 70-х – Дніпропетровське базове медичне училище, у 80-х – Дніпропетровське республіканське базове медичне училище №1, в 90-х – Дніпропетровське базове медичне училище №1. А згідно з рішенням XVII сесії Дніпропетровської обласної ради від 28 вересня 2001 року № 442-XVIII Дніпропетровське базове медичне училище №1 шляхом злиття з Дніпропетровським медичним училищем №2 реорганізоване в Обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище».

З 1998 року училище виконує Міжнародну програму реформування сестринської освіти в Україні, яка забезпечує відповідність фаху медичної сестри міжнародним стандартам.

У різні роки навчальний заклад очолювали: Хорошевський А. П., Бойченко П.Н., Грунау А.Р., Глаголєв В.А., Крумбміллер В.В., Меркулов О. М., Левін І. Г., Лорман М. Л., Рось Г. М. За період з 1935 р. керівниками училища призначались талановиті організатори, творчі особистості, які постійно направляли навчально–виховну роботу на вирішення основних завдань освіти, сумісно з колективом викладачів створювали його історію, традиції –

Р. Д. Шкроб, В. Г. Бородин, К. О. Мороз, Н. А. Ламза, О. М. Колодочка. З новим стилем керівництва та передовими формами навчально – виховного процесу в училищі пов'язане ім'я теперішнього директора. Кандидат медичних наук І. Е. Шарун з 2011 року очолює колектив училища, докладає чимало зусиль, щоб навчальний заклад відповідав сучасним вимогам.

Сьогодні обласний комунальний заклад «Дніпропетровське медичне училище» є державним вищим навчальним закладом І рівня акредитації і являється базовим навчальним закладом для чотирьох ВМНЗ І-ІІ р. а. Дніпропетровської області та як міський базовий навчальний заклад координує роботу семи ВНЗ І-ІІ р. а. м. Дніпропетровськ.

В поточному навчальному році в ОКЗ ДМУ здобувають освіту 1361 майбутній медичний працівник.

Училище на достатньому рівні забезпечене технічними засобами навчання та сучасною відеоапаратурою. Аудиторії оснащені 104 сучасними комп'ютерами, створено інформаційно-аналітичний центр, який базується в 4 спеціалізованих комп'ютерних кабінетах.

В 41 кабінеті та 9 лабораторіях обладнані робочі місця, де студенти мають можливість відпрацьовувати практичні навички. Кабінети і лабораторії оснащені 68 фантомами, 44 муляжами та 10 приладами для моделювання надання невідкладної допомоги, 49 моделями, 20 скелетами, 7 макетами-тренажерами, 3 манекенами для відпрацювання практичних навичок.

З метою проведення усіх видів практики за училищем закріплено 94 лікувально-профілактичних заклади та 17 структурних підрозділів Держсанепідслужби України по Дніпропетровській області.

Підготовку майбутніх медичних працівників забезпечує педагогічний колектив, у якому самовіддано трудиться більш ніж 150 кваліфікованих викладачів, серед яких 1 кандидат медичних наук.

В організації навчально-виховного процесу в училищі головне місце займає складна та багатогранна діяльність одинадцяти циклових комісій.

Циклові комісії – осередок професійного зростання викладачів, одне з головних завдань якої є створення психолого-педагогічних умов творчого розвитку особистості викладача. А для виявлення та розвитку творчої активності і зацікавленості студентів, сприяння формуванню їх наукового світогляду, поглиблення їх знань з профільних навчальних дисциплін та підвищення інтересу до інших дисциплін в училищі систематично проводяться тематичні тижні ЦК.

За дорученням голови Центрального методичного кабінету МОЗ України Чернишенко Т. І. був організований та проведений обласний конкурс на кращу циклову комісію медсестринства.

Організовано підготовку та рецензування тестових завдань до банку тестів Центру тестування МОЗ України для проведення ліцензійного іспиту «Крок М» для всіх спеціальностей.

zemska school1З метою підвищення фахової майстерності педагогічних працівників систематично проводяться педагогічні семінари та заняття в Університеті знань, для молодих викладачів працює Школа викладача-початківця.

Всі кращі напрацювання викладачів училища поповнюють навчально-виховний процес новими методичними розробками занять, сценаріями виховних заходів, статтями у фахових журналах.

Викладачі училища постійно беруть участь у науково-пошуковій роботі, міжнародних медичних конгресах, науково-практичних конференціях та неодноразово нагороджені дипломами за високий рівень представлених робіт та доповідей.

Важливу роль у формуванні творчого потенціалу майбутніх фахівців відіграє участь студентів в організованій і систематичній науково-дослідній роботі. В навчальному закладі працює 19 студентських гуртків і 2 центри, які охоплюють близько 300 студентів училища. Свідченням дієвості такої роботи є неодноразові перемоги студентів училища в конкурсах фахової майстерності «ЕСКУЛАП» серед студентів випускних груп медичного училища за спеціальністю «Сестринська справа», обласних студентських науково-практичних конференціях, міських предметних олімпіадах, конкурсах творчих робіт.

Студенти, викладачі та співробітники ОКЗ «Дніпропетровське медичне училище» беруть активну участь у волонтерському русі, допомагають доглядати за пораненими бійцями, що прибули на лікування із зони Антитерористичної операції до лікарень м. Дніпропетровськ. З метою залучення широких верств населення до надання першої долікарської допомоги в навчальному закладі створено волонтерський загін «Милосердя», до складу якого входять викладачі дисципліни «Основи медсестринства» та студенти медсестринського відділення. Волонтерський загін «Ми за здоровий спосіб життя» відвідує навчальні заклади міста та області з програмою «Молодь проти СНІДу».

До послуг студентів та викладачів – бібліотека з книжковим фондом понад 83 тис. примірників. Тільки за останній рік фонд бібліотеки поповнився 1366 примірниками підручників на суму 99 тисяч грн. З 2014 року розпочата робота зі створення електронного каталогу: в електронну базу даних програми «Бібліограф» занесено 15500 примірників документів, що знаходяться у фонді бібліотеки ДМУ.

Активно використовуються ресурси ДОНМБ: on-line доступ до фондів періодичної преси та електронну доставку документів, що зацікавили читачів, інформування викладачів училища за допомогою інформаційно-бібліографічного видання ДОНМБ.

На високому рівні проводиться спортивна робота: в училищі працює 8 спортивних секцій, викладачі фізичного виховання реалізують цільову комплексну програму «Фізичне виховання – здоров'я нації». Команди студентів та співробітників приймали участь у 18 видах міських та обласних змагань і неодноразово займали призові місця.

«Як гімнастика випрямляє тіло, так мистецтво випрямляє душу» - писав В. О. Сухомлинський. Тому у Дніпропетровському медичному училищі створені умови для того, щоб кожний студент мав можливість проявити свою особистість, розкрити свій талант. Велика кількість студентів бере участь в конкурсах художньої самодіяльності «Крок до зірок», фестивалі «Студентська весна», конкурсі ритмічної гімнастики «Весняні ритми». Як переконує досвід, підтримання атмосфери активності і творчості допомагає підвищувати і професійну самостійність.

Матеріали підсумків навчальної діяльності закладу, результати спортивних досягнень, творчі успіхи – з усім цим знайомить своїх читачів газета «Грані досвіду». Завдання газети – знайти і поширити золоті краплини кращого досвіду, розкрити двері в майстерні вмілих педагогів, розповісти про сучасні прийоми і методи виховання, про позаурочні виховні заходи.

Медики добре знають, що хворобі легше запобігти, ніж її лікувати, тому адміністрація навчального закладу турбується про створення комфортного для навчання та відпочинку мікроклімату. Для забезпечення теплозбереження в навчальному корпусі та гуртожитку були встановлені 49 металопластикових вікон, аудиторії оснащені енергозберігаючими опалювальними приладами, забезпечений моніторинг теплового режиму аудиторій.

Підготовлене приміщення та матеріально-технічне оснащення для відкриття музею історії Дніпропетровського медичного училища приуроченого до 145-річчя навчального закладу.

Навчальний заклад за багато років свого існування переконливо довів: тут працюють справжні майстри своєї справи, досвідчені фахівці, які завжди крокують врівень з сьогоднішніми вимогами сучасної науки, сміливо втілюють в життя кращі інноваційні проекти, працюють творчо, з великою віддачею і гарним результатом.

Дніпропетровське медичне училище і по сьогоднішній день залишається одним з найкращих вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. в Україні.

Комунальний вищий навчальний заклад «Дніпровський базовий медичний коледж" Дніпропетровської обласної ради» – вищий навчальний заклад І рівня акредитації

Адрес: м. Дніпро,просп. Богдана Хмельницького, 23,

Телефон: 056 749 6031
сайт: http://dbmk.dp.ua/

За матеріалами: