31 | 03 | 2020

Дніпропетровська медична академія МОЗ України

medakademy

Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (ДМА) – один з визнаних провідних вищих навчальних закладів України, широко відомий в нашій країні та за її межами як центр вищої медичної освіти та медичної науки. За вікову історію свого розвитку академія пройшла довгий новаторський шлях і стала одним з найбільших та авторитетних вищих медичних закладів країни. За цей час сформувалися традиції з підготовки висококваліфікованих спеціалістів та авторитетні наукові школи.
Дніпропетровська медична академія заснована 15 (28) вересня 1916 року на базі Катеринославських вищих жіночих курсів. За час свого існування вона дала путівку в життя понад 50 тисячам лікарів.
В структурі академії – 57 кафедр та 7 факультетів (І медичний, ІІ медичний, ІІІ медичний, стоматологічний, І міжнародний, ІІ міжнародний та факультет післядипломної освіти), на яких навчається понад 5 тисяч студентів та 4 тисячі лікарів-курсантів, інтернів, клінічних ординаторів й аспірантів. ДМА має 8 навчальних корпусів загальною площею 52000 кв.м., в яких розміщено 608 навчальних аудиторій, кабінетів і лабораторій. 41 клінічна кафедра розташовані на базах 58 лікувально-профілактичних закладів, де організовано 29 спеціалізованих центрів. У 7 гуртожитках площею 46000 кв.м. проживають понад 3000 студентів і лікарів-курсантів. Академія має спортивний комплекс, віварій, санаторій-профілакторій, спортивно-оздоровчий табір, наукову бібліотеку, техноцентр та два музеї.
У академії запроваджена система заходів щодо підготовки професійних медичних кадрів високої кваліфікації, на проведення наукових досліджень в сфері експериментальної та клінічної медицини, спрямованих на запровадження нових медичних технологій, діагностики та лікування громадян України.
Значною мірою статус вузу, його престиж, конкурентоздатність залежать від якості випускників, від їх затребуваності на ринку праці. Вирішення цих завдань неможливе без висококваліфікованих викладачів, професійна діяльність яких є запорукою підвищення якості освітніх послуг з підготовки фахівців. Найціннішим надбанням нашого закладу є професорсько-викладацький склад, його широке визнання в державі і світі.
Сьогодні підготовку студентів, лікарів-курсантів, інтернів, клінічних ординаторів та аспірантів ведуть 697 викладачів, серед яких 115 докторів наук (з них 85 професорів) та 374 кандидати наук (з них 187 доцентів). Серед викладачів ДМА 1 академік НАМН України, 1 член-кореспондент НАН України, 3 члени-кореспондента НАМН України, 5 академіків Академії наук вищої школи України, 2 заслужені працівники народної освіти, 8 заслужених діячів науки і техніки України, 10 лауреатів Державної премії України та УРСР, 10 заслужених лікарів України, 2 лауреата Премії Кабінету Міністрів України, 2 лауреата щорічної Премії Президента України для молодих вчених, 1 заслужений працівник охорони здоров'я, 9 дійсних членів і членів-кореспондентів національних і закордонних академій, міжнародних наукових товариств і асоціацій, 2 почесні професори Вейфанського медичного університету (КНР).

Академія поряд з підготовкою вітчизняних громадян має багатий досвід з надання освіти іноземним громадянам. З 1990 року ДМА проводить навчання іноземців за всіма рівнями освіти. Вже понад 2000 фахівців з дипломами ДМА працюють у 53 країнах світу. На теперішній час на І та ІІ міжнародних факультетах академії навчається близько 1700 іноземних громадян з 52 країн світу (Індія, Китай, Йорданія, Ізраїль, Марокко, Туніс, Сирія, Узбекистан, Ліван, Палестина, Іран, Судан та багато інших). Академія навчає іноземних студентів українською, російською та англійською мовами за спеціальностями «лікувальна справа», «стоматологія», «фармація».
В академії підтримується діяльність земляцтв, проводяться національні та релігійні свята й урочистості. Випускники міжнародних факультетів успішно підтверджують високий освітній рейтинг нашого закладу в країнах проживання. На сьогодні серед наших випускників вже 18 іноземних громадян закінчили аспірантуру та успішно захистили кандидатські дисертації.
Академія підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами всього світу. ДМА має двосторонні партнерські угоди з 20 зарубіжними освітніми, науковими та медичними закладами. Для проведення наукової роботи, стажування, участі у конференціях, читання лекцій щороку у зарубіжні відрядження виїжджають понад 150 викладачів, науковців і студентів ДМА.

Дніпропетровська медична академія постійно опікується долею своїх вихованців. І найвищою нагородою для неї є отримання від випускників з різних куточків країни і світу вдячних слів на свою адресу. Вони пишаються, що закінчили саме Дніпропетровську медичну академію.

Заклад представляє свої досягнення на міжнародних та всеукраїнських освітніх виставках Міністерства освіти і науки України. Вагомі здобутки професорсько-викладацького колективу академії під керівництвом ректора академіка НАМН України Георгія Вікторовича Дзяка були відзначені у 2015 році найвищою нагородою – Гран-Прі «Лідер вищої освіти України», а науковий потенціал закладу – втретє сертифікатом якості наукових публікацій (на підставі показників наукометричної бази даних SciVerce Scopus).
Академія сьогодні – це сучасна багаторівнева система безперервної підготовки спеціалістів з вищою медичною, фармацевтичною, стоматологічною освітою від загальноосвітніх навчальних дисциплін до докторантури.

Крокуючи назустріч 100-річному ювілею, академія чекає на поповненя студентської родини талановитою, творчою молоддю, яка буде творити і продовжувати її велику історію!

http://www.dsma.dp.ua