Кімбаровський Михайло Олексендрович

1897—1966

K

Професор, завідувач кафедри факультету хірургії Дніпропетровської медичної академії (1945-1966). Під його керівництвом почала розвиватись абдоміальна хірургія

Після закінчення медичного факультету Катеринославського університету працював в лікарнях Козлова, Подольська, в 1934 р. захистив докторську дисертацію, у 1935 р. був обраний за конкурсом до Івановського медичного інституту, де його було затверджено у званні професора.

З 1937 по 1941 рік очолював онкологічний пункт Іванівської області.

Займав посаду головного хірурга по евакогоспіталів, що працювали на території Іванівської області з 1941 року,  працював на цій посаді з перервами до середини 1943 року. 

В 1945 р. очолив кафедру факультетської хірургії ДМІ, яка була переведена з Катеринославської земської губернської лікарні в 1 міську клінічну лікарню.

Питанням абдомінальної хірургії присвячено 47 робіт, травматології та військово-польової хірургії-21, післяопераційному періоду – 11 та різним питанням хірургії - 27 робіт.

В особливу групу слід виділити ті з них (11, включаючи і дисертацію на ступінь доктора наук), які присвячені питанням раннього післяопераційного періоду.

Професор Кімбаровський М.О. був у числі перших хірургів, які прийшли до висновку про необхідність резекції шлунку при виразковій хворобі. Він запропонував модифікацію операції резекції шлунка, метод радикальної операції пахової грижі. При випаданні прямої кишки Кімбаровський М.О. застосував введення в параректальну клітковину спирту, розробив особливий спосіб оперативного доступу до підключичної артерії при пораненнях цієї судини. Особливо слід відзначити пропозицію Кімбаровського М.О. стосовно співустя тонкої кишки з товстою. При цій методиці удається створити штучний заслін, який попереджує закидання вмісту з товстої в тонку кишку, здатний витримати тиск до 60 мм рт.ст.

В 1964 р. професором Кімбаровським М.О. було створено апарат для механічного зшивання стравоходу з шлунком або кишкою. Під його керівництвом виконані 3 докторські (Ганічкін А.М., Когон А.І., Востриков Н.П.) і 16 кандидатських дисертацій, присвячених питанням абдомінальної хірургії, патології шлунку та жовчовивідних шляхів, проблемам промислового травматизму. Протягом багатьох років професор М.О.Кімбаровський був головою обласного хірургічного та обласного єдиного медичного товариств лікарів, членом правління Українського товариства хірургів.

На ХІ з'їзді хірургів України він був обраний почесним членом Українського товариства хірургів. Його учнями були професори Габай А.В., Хорошманенко М.Я., Сорокіна А.І., Василенко Д.А., Ганічкін А.М., Когон А.І., Демко М.Ю., Карпухін В.Т.

Наукові праці:

  • Кимбаровский М. А. Новый способ анастомоза тонкого кишечника с толстым/М. А. Кимбаровский //Хирургия. – 1950. – № 9. – С. 26–29.
  • Кимбаровский М.А. К вопросу о радикальном лечении паховой грыжи / М.А. Кимбаровский // Нов хир архив 1928; 14(2): С. 116-117.
  • Кимбаровский, М. А. Раннее вставание в послеоперационном периоде [Текст] / Проф. М. А. Кимбаровский, дир. Факультет. хирург. клиники ИГМИ. - [Иваново] : Гос. изд. Иван. обл., 1941. - 112 с.
  • Кимбаровский, М. А. Пред и послеоперационный режим (в хирургическом стационаре) [Текст] / проф. М. А. Кимбаровский, (дир. Факультет. хирург. клиники ИГМИ). - Иваново : Иван. облздравотдел, [1940]. - 24 с

За матеріалами:

  • ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕДИЦИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 1941–1945 гг./МАТЕРИАЛЫ V Всероссийской конференции/(под общей редакцией профессора К. А. Пашкова).-МГМСУ, Москва — 2009
  • Кімбаровський М.О. //Професори (біографічний довідник професорів ДДМА):1916–2001:збірник біографій професорів ДМА/Дніпропетр.держ.мед.акад.:85; ред.О.В.Люлько.–Дніпропетровськ:Пороги,2002.– С.130-132
  • http://www.dsma.dp.ua