30 | 05 | 2020

січень 2018

 • 616.3
  А 45
  Алгоритм діагностики та маркери фіброзу печінки при поєднаному перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки та цукрового діабету 2 типу : Методичні рекомендації для лікарів-терапевтів та ендокринологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.:О. М. Біловол, Л. Р. Боброннікова. – К.: Б.в, 2017. – 18 с. – Библиогр.: с. 17–18
 • 616-002.5
  В 26
  Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (Туберкульоз/ ВІЛ-інфекція / СНІД : Методичний посібник для лікарів / ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського" НАМН України",Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Ю. І. Фещенко [та ін.]. – К.: Б.в., 2016. – 93 с.: рис. – Библиогр.: с. 69–71
 • 616.8
  Д 44
  Діагностика синдрому крижово-клубкових суглобів : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. В. Рой [та ін.]. – К.: Б.в, 2017. – 17 с.: рис. – Библиогр.: с. 15–17
 • 616.3
  Д 50
  Диференційоване застосування кремнієвої маломінералізованої гідрокарбонатної натрієвої мінеральної води у комплексному лікуванні хворих на хронічний вірусний гепатит С із супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; суклад.: Н. В. Драгомирецкая, Г. М. Іжа. – К.: Б.в., 2016. – 18 с.: табл. – Библиогр.: с. 18
 • 616.2
  І 30
  Ідіопатичний легеневий фіброз: Клініка, діагностика, лікування : Методичний посібник / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінфори МОЗУ ; уклад. Ю. І.: Фещенко [та ін.]. – К.: "Велес", 2016. – 50 с. : рис. – Библиогр.: с. 49–50
 • 616.1
  К 63
  Комплекси санаторно-куротного лікування хворих з ішемічною хворобою серця після хірургічної реваскуляризації міокарду з супутньою патологією (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, гонартроз) : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: К. Д. Бабов, О. В. Колоденко, Л. В. Кубиніна. – К.: Б.в., 2016. –20 с.: табл. – Библиогр.: с. 20
 • 617.7
  Л 56
  Лікування гемофтальму після вітректомії у хворих на проліферативну діабетичну ретинопатію методом замісної газової тампонади із додатковим введенням у вітреальну порожнину препарату, що блокує фактор росту ендотелію судин : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Нац. акад. мед. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: О. О. Путієнко, Д. М. Погорілий, Емхамед Алі Елхадж. – К.: Б.в., 2016. – 15 с.: табл.
 • 616.31
  М 54
  Методи діагностики хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : Методичні рекомендації для лікарів-стоматологів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. Г. Лісова, Т. В. Ткач. – К.: Б.в., 2016. – 27 с. – Библиогр.: с. 20–23
 • 616.7
  М 54
  Методи комплексного лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів при метаболічному синдромі : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О. О. Якименко, Л. Н. Єфременкова, В. В. Клочко. – К.: Б.в., 2016. – 18 с. – Библиогр.: с. 17–18
 • 616.31
  М 54
  Методи лікування хронічних сіалоаденітів з урахуванням психонейропатогенезу : Методичні рекомендації для лікарів-стоматологів / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: І. Г. Лісова, Т. В. Ткач. – К.: Б.в., 2017. – 32 с.: табл. – Библиогр.: с. 28–31
 • 615
  М 80
  Морфолого-анатомічний та фітохімічний аналіз рослин роду лілійник (Hemerocallis. L.) : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; суклад.: С. М. Марчишин, О. В. Зарічанська. – К.: Б.в., 2016. – 37 с.: фото.цв. – Библиогр.: с. 19–20
 • 61
  Н 34
  Наукометричні показники та їх значення у роботі сучасного науковця : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад. Т. М. Соломенчук [та ін.]. – К.: Б.в., 2016. – 54 с.: рис. – Библиогр.: с. 53–54
 • 616.3
  О-75
  Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з функціональними розладами травної системи : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ, Нац. акад. мед. наук України ; уклад.: О. Г. Шадрин [та ін.]. – К.: Б.в., 2016. – 28 с. – Библиогр.: с. 27
 • 617.7
 • С 91
 • Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з рубцевою деформацією або відсутністю кон'юктивальної порожнини при анофтальмі : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ, Нац. акад. мед. наук України ; уклад.: С. А. Якименко, П. О. Костенко. – К.: Б.в., 2016. – 15 с. – Библиогр.: с. 24–15
 • 616.2
  С 91
  Сучасні підходи до діагностики та лікування пневмоконіозу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень у працівників гірничорудної промисловості : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Р. В. Рубцов [та ін.]. – К.: Б.в., 2017. – Библиогр.: с. 33–34
 • 616-006
  С 91
  Сучасна цитоморфологічна диференційна діагностика аденокарциноми, мезотеліоми та реактивного мезотелію : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Л. С. Болгова [та ін.]. – К.: Б.в., 2017. – 23 с.: фото.цв. – Библиогр.: с. 22
 • 61:34
  С 91
  Сучасний алгоритм судово-медичної діагностики давності настання смерті у ранній постмортальний період : Методичні рекомендації / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: О. М. Гуров [та ін.]. – К.: Б.в., 2017. – 34 с.: рис. – Библиогр.: с. 33–34
 • 615
  Т 33
  Теоретичне обгрунтування та реалізація сучасних принципів оцінки еквівалентності лікарських засобів в Україні : Методичні рекомендації для фармацевтів / І. А. Зупанець [та ін.]; М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 26 с. – Библиогр.: с. 25–26
 • 616.6
  Ц 74
  Цитоморфологічні особливості перехідноклітинного раку сечового міхура : Методичні рекомендації для лікарів-діагностів, урологів, онкологів,терапевтів / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; уклад.: Л. С. Болгова [та ін.]. – К.: Б.в., 2017. – 20 с.: рис. – Библиогр.: с. 19
 • 616.3
  Ц 74
  Цитоморфологічні та цитогенетичні ознаки аденокарциноми підшлункової залози (Квантитативні дослідження): Методичні рекомендації для лікарів -діагностів, онкологів, науковців / М-во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; уклад.: Л. С. Болгова [та ін.]. – К.: Б.в., 2017. – 24 с.: рис. – Библиогр.: с. 23