30 | 03 | 2020

січень 2019

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

 • 615
  В 42
  Визначення активного фармацевтичного інгредієнту піперединій (5-(2–фуран)-4-феніл-4Н-1,24-тріазол-3-ІЛ(ТІО) ацетату та його домішок за допомогою методу ВЕРХ–ДМД: Методичні рекомендації / М–во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. І. Я. Коцюмбас [та ін.]. – К.: Б.В., 2017. – 19 с.: табл. – Библиогр.: с. 19
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 618
  В 42
  Визначення рівня експресії молекулярно–біологічних маркерів у пухлині з метою оптимізації лікування хворих на рак яєчників III–IV (ТЗа– CNXMO–1) стадії: Методичні рекомендації для лікарів–онкологів та радіологів / НАМН України, ДУ"Ін–т мед. радіолог. ім. С.П. Григор'єва НАМН України"; сост. О. А. Міхановський [та ін.]. – Харків: Б.В., 2018. – 21 с.: рис. – Библиогр.: с. 21
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 616.8
  Д 75
  Дроздов, Алексей Леонидович.
  Психофизиологическое восприятие и отражение: Понятие и терминология: Учебно–методическое пособие для иностр. студент. мед. вузов и практ. врачей / Алексей Леонидович Дроздов, Елена Викторовна Севериновськая, Александр Георгиевич Родинский; ГУ"Днепропетр. мед. акад. МЗ Украины", НИИ медико–биолог. проблем ГУ "ДМА МЗ Украины". – Днепр: ЧМП "Экономика", 2017. – 48 с. – Библиогр.: с. 48
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 616.3
  З–36
  Застосування мелдонію в комплексному лікуванні хронічного токсичного гепатиту: Методичні рекомендації для лікарів–гастроентерологів та терапевтів / Ю. М. Степанов, Л. М. Шендрик; М–во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.В., 2017. – 16 с.: рис. – Библиогр.: с. 16
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 614
  К 13
  Кадрові ризики в закладах охорони здоров'я та алгоритм експертної оцінки: Методичні рекомендації для організаторів охорони здоров'я / М–во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: В. Д. Парій, Т. А. Вежновець. – К.: Б.В., 2017. – 19 с.: рис. – Библиогр.: с. 15
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 614
  М 54
  Методика аудиту менеджменту кадрових ризиків у закладах охорони здоров'я: Методичні рекомендації для організаторів закладів охорони здоров'я / М–во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. В. Д. Парій; сост., Т. А. Вежновець. – К.: Б.В., 2017. – 16 с.: рис. – Библиогр.: с. 16
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 618
  М 54
  Методика комплексного лікування хворих на місцево поширений рак грудної залози з використанням системно–селективної неоад'ювантної поліхіміотерапії та магнітотермії: Методичні рекомендації для лікарів–гінекологів та онкологів / М–во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. І.І Смоланка [та ін.]. – К.: Б.В., 2016. – 24 с.: рис. – Библиогр.: с. 23
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 618
  О–62
  Оптимізація лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку з урахуванням міжнародного досвіду: Методичні рекомендації для лікарів–гінекологів / Вл. В. Подольський , В. В. Подольський , П. В. Федорич; М–во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.В., 2018. – 12 с.: табл. – Библиогр.: с. 12
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 616.5
  О–62
  Оптимізація тактики ведення хворих на псоріаз з урахуванням імуноморфологічної характеристики шкіри: Методичні рекомендації для лікарів–дерматологів та венерологів / М–во охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. О. О. Сизон [та ін.]. – К.: Б.В., 2018. – 21 с. – Библиогр.: с. 19–21
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 616–08
  П 44
  Подходы к прекращению искусственной вентиляции легких в условиях отделения интенсивной терапии: Метод. реком. для врачей–реаниматологов / Е.Н Клигуненко [и др.]; ГУ"Днепропетр. мед. акад. МЗУ", КУ"Клинич. объединен. скорой мед. помощи" Днепр. облсовета. – К.: Б.В., 2016. – 48 с. – Библиогр.: с. 44
  Экземпляры: всего:3 – ХР (3)
 • 616.8
  П 83
  Протоколи передпроменевої топометричної підготовки до конформного опромінення пухлин голови, шиї та грудної клітки: Методичні рекомендації для лікарів–онкологів та радіологів / М–во охорони здоров'я України, НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост.: В. П. Старенький, А. В. Трофимов, С. В. Артюх. – Харків: Б.В., 2018. – 15 с.: рис. – Библиогр.: с. 15
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 616.4
  П 84
  Профілактика ранніх ускладнень радіойодотерапії раку щитоподібної залози: Методичні рекомендації для лікарів–ендокринологів, онкологів та радіологів / НАМН України, ДУ"Ін–т мед. радіолог. ім. С.П. Григор'єва НАМН України"; сост. Л. Я. Васильєв [та ін.]. – Харків: Б.В., 2019. – 15 с. – Библиогр.: с. 15
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)
 • 616.8
  С 66
  Состояние когнитивных функций у пожилых людей и современные возможности их сохранения: Современный взгляд и личный опыт: Методические рекомендации для врачей–геронтологов и терапевтов / Л. В. Ервицкая–Усенко [и др.]; М–во здравоохр. Украины, ГУ"Днепропетр. мед. акад. МЗ Украины". – К.: Б.В., 2018. – 42 с.: рис. – Библиогр.: с. 40–42
  Экземпляры: всего:2 – ХР (2)
 • 616.5
  С 73
  Спосіб лікування хворих з хронічною ідіопатичною кропив'янкою залежно від важкості перебігу дерматозу: Методичні рекомендації для лікарів–дерматологів та венерологів / М–во охорони здоров'я України, Львівськ. нац. мед. ун–т ім. Д. Галицького; сост. О. О. Сизон [та ін.]. – Львів: Б.в., 2018. – 24 с. – Библиогр.: с. 22–24
  Экземпляры: всего:1 – ХР (1)