09 | 04 | 2020

серпень 2013

Укладачі: Корнійчук Т.І. Полтавець Н.К.

Редактор: Корнійчук Т.І.

Відповідальний за випуск Цаберябова І.М.

 

1.

616.3

І 26

Ігнащук, Олена Вікторівна.

Гастроезофагальна рефлюксна хвороба: Клініко-морфологічні та мікробіологічні особливості оптимізація лікування з урахуванням стану вегетативної нервової системи: Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук. : 14.01.36- "Гастроентерологія" / Олена Вікторівна Ігнащук ; рук. работы В. К. Сєркова ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ"Інст-т гастроентерології НАМН" України". - Защищена 2012р.3.16.0.

- Д. : Б.в, 2012. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 14-17

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

2.

 

616.31

А 45

 

Алгоритм надання комплексної діагностично-лікувальної допомоги пацієнтам з дефектами зубних рядів і генералізованим пародонтитом з використанням методу дентальної імплантації та  СAD/ CFE/ CAM технологій

: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укмедпатентінформ МОЗУ ; сост. О. В.


 

 

 

Павленко [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 52 с. : рис.

- Библиогр.: с. 49-52 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

3.

 

61:34

А 45

 

Алгоритм судово-медичного дослідження мікрослідів біологічного походження, виявлених на речових доказах, із застосуванням молекулярно-генетичних методів : Методичні рекомендації / Міністерства охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.

Григорій Федорович Кривда [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 28 с. - Библиогр.: с. 27-28

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

4.

 

616.1

Б 24

 

Бардаченко, Наталія Ігорівна.

Стан коронарного кровообігу у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця та безпечність проведення коронарографії: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. мед. наук : 14.01.11- "Кардіологія" / Наталія Ігорівна Бардаченко ; рук. работы Олександр Вікторович Курята ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ


 

 

 

України", ДУ"Інст-т гастроентерології

НАМН" України". - Защищена 2012 р.4.10.0. - Д. : Б.в, 2012. - 20 с. : табл. -

Библиогр.: с. 14-17

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

5.

616-

053

В 42

Визначення етіологічного спектру алергійних захворювань у дітей залежно від статі та віку номографічним методом : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Н. І. Макєєва [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 43 с. : табл.

- Библиогр.: с. 37-38

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

6.

616-

006

В 42

Визначення патоморфологічних диференційно-діагностичних критеріїв передпухлинних процесів та раку шлунка методом генотипування зразків слизової оболонки шлунка та периферичної крові : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: О. В. Харченко, В. Д. Марковський. - К. : Б.в, 2013. - 24 с. - Библиогр.: с. 22-24

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

7.

616.1

Д 26

Дєдова, Віра Орестівна.

Пружно-еластичні властивості судин і ураження органів-мішеней у хворих на артеріальну гіпертензію в залежності від наявності вроджених аномалій розвитку сполучної тканини: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11-" Кардіологія" / Віра Орестівна Дєдова ; рук. работы М. Я. Доценко ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". - Защищена 2013.5.22.0. - Д. : Б.в, 2013. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с.

14-17

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

8.

 

616.3

Д 44

 

Діагностика , лікування та профілактика ниркової дисфункції при циррозі печінки : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: С. М. Завгородній, А. С. Тугушев, Д. І. Міхантьєв. - К. : Б.в, 2013. - 36 с. - Библиогр.: с. 34-36

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

9.

616.1

Д 44

Діагностика та лікування

волосистоклітинної лейкемії : Методичні рекомендації / Я. І. Виговська [і ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К.

: Б.в, 2013. - 23 с. - Библиогр.: с.22-23 Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

10.

 

616.4

Д 44

 

Діагностика та лікування компресії дихальних шляхів, що обумовлена гіперплазією вилочкової залози, у дітей : Методичні рекомендації / Олексій Костянтинович Слєпов [і ін.] ; Міністерства охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в, 2013. - 27 с. : рис. - Библиогр.: с. 27

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

11.

 

615

З-36

 

Застосування медичної інформаційної системи в організації та управлінні реабілітаційно-відновлювальним лікуванням постінсультних хворих у санаторно-курортній установі : Методичні


 

 

 

рекомендації / Озар Петрович Мінцер [і ін.]

; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в, 2013. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 18-20

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

12.

 

616.1

З-36

 

Застосування хіміотерапії за програмою FLAG у лікуванні хворих на гостру мієлоїдну лейкемію у першому гострому періоді : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Н. М. Третяк [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 20 с. : табл. - Библиогр.: с. 19

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

13.

616-

053

К 29

Катетеризація периферичних вен та підключичної вени, догляд за катетером у дітей із солідними пухлинами : Методичні рекомендації / Міністерства охорони здоров'я України, Укмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Г. І. Климнюк [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 28 с. - Библиогр.: с. 27

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

14.

616.3

Р 53

Кир'ян, Олена Анатоліївна.

Клінічні та діагностичні особливості різних підтипів синдрому подразненого кишечника та їх лікування: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.36- "Гастроентерологія" / Олена Анатоліївна Кир'ян ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ" Інст. гастроентерології НАМН України". -

Защищена 2012 р.3.26.0. - Д. : Б.в, 2012. - 20

с. : табл. - Библиогр.: с. 14-15

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

15.

616.1

К 49

Клініко-економічне обгрунтування ефективних напрямків забеспечення лікарськими засобами хворих на інфаркт міокарда : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: А. А. Котвіцька, О. І. Красуля. - К. : Б.в, 2011. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 21-22

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

16.

617

К 63

Комплексна медична реабілітація хворих з переломами дистального метаепіфіза плечової кістки : Навчально-методичний посібник / Міністерство охорони здоров'я


 

 

 

України, ДУ "Укр. держ. науково-

дослідний інс-т медико-соціальн. проблем інвалідності МОЗ України ; сост. Л. Ю. Науменко [и др.]. - Д. : "Пороги", 2013. - 43 с. : рис. - Библиогр.: с. 41-43

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

17.

614

М 54

Методичні рекомендації щодо визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров'я та напрямків їх використання : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: К. О. Надутий, В. М. Лехан, М. В. Шевченко. - К.

: Б.в, 2013. - 39 с. - Библиогр.: с. 21-23

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

18.

616.1

М 60

Милославська, Юлія Олександрівна.

Ремоделювання міокарду, артеріальних судин і ендотеліальна дисфункція у хворих гіпертонічною хворобою високого кардіоваскулярного ризику, асоційованого з надлишковою масою тіла: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11-"Кардіологія" / Юлія Олександрівна Милославська ; ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ


 

 

 

України", ДУ"Інст-т гастроентерології

НАМН" України". - Защищена 2013 р.5.21.0. - Д. : Б.в, 2013. - 17 с. - Библиогр.: с. 12-13

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

19.

616.1

М 74

Можливості біорегуляційної терапії у лікуванні хронічних форм ішемічної хвороби серця : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Б. К. Шамугія [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 24 с. - Библиогр.: с. 20-21

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

20.

 

614

Н 34

 

Науково-методичні підходи до формування локального формуляру багатопрофільного лікарняного закладу : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: А. А. Котвіцька, О. І. Красуля, І. В. Кубарєва. - К.

: Б.в, 2013. - 31 с. : рис. - Библиогр.: с. 27-29

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

21.

616.3

О-31

Оверлап-синдром неерозивної

рефлюксної хвороби та функціональної диспепсії: Патогенетичні, діагностичні та лікувальні аспекти : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство оборони України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: І. М. Скрипник, Г. В. Осьодло. - К. :

Б.в, 2012. - 41 с. : табл. - Библиогр.: с. 29-31

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

22.

616.3

О-62

Оптимізація діагностичних заходів при функціональній диспепсії у дітей з позицій біопсихосоціальної моделі медицини : Методичні рекомендації / О. З. Гнатейко, О. Л. Личковська, І. Б. Ковалів ; Міністерства охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2013. - 25 с. : рис. - Библиогр.: с. 23

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

23.

 

614

О-64

 

Організація оздоровлення дітей, що мешкають в екологічно- несприятливих регіонах : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України,


 

 

 

Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: Е. П.

Манолова, С. В. Капранов. - К. : Б.в, 2004. - 16 с. : табл. - Библиогр.: с. 16

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

24.

614

П 76

Принципи укладання договорів при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів у контексті сучасного законодавства України : Методичні рекомендації / А. М. Морозов [і ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К.

: Б.в, 2013. - 24 с

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

25.

 

616.3

П 78

 

Пробіотикотерапія цукрового діабету типу 2 : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. П. М. Боднар [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 24 с. : рис. - Библиогр.: с. 24

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

26.

616.31

П 84

Профілактика і лікування втрати

маргінальної кісткової тканини у пацієнтів з дентальною імплантацією на тлі генералізованого пародонтиту та метаболічних остеопатій : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: О. В. Павленко, В. І. Біда, П. В. Леоненко. - К. : Б.в, 2013. - 32 с. : рис. - Библиогр.: с. 30-32

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

27.

 

613.6

П 84

 

Професійний відбір особового складу державної воєнізованої гірничорятувальної служби та членів допоміжних гірничорятувальних команд вугільних шахт

: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. В. М. Валуцина [і ін.]. - К. : Б.в., 2013. - 68 с. : табл. - Библиогр.: с. 25-26

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

28.

615

Р 27

Рахманов, Вагіф Мамедович.

Психотерапія та значущість психологічних досліджень в системі медичної та психосоціальної реабілітації дітей з аутизмом (А) і аутичного спектру розладами (АСР) : Методичні рекомендації

/ Вагіф Мамедович Рахманов, Рагіф Вагіфович Рахманов ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - Д. : РВА" Дніпро-VAL", 2012. - 60 с. : табл. - Библиогр.: с. 58-59

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

29.

615

Р 27

Рахманов, Вагіф Мамедович.

Психофізична реабілітація дітей з аутизмом (А) і аутичного кола розладами (АКР) : Методичні рекомендації / Вагіф Мамедович Рахманов, Рагіф Вагіфович Рахманов ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - Д. : РВА" Дніпро-VAL", 2012. - 55 с. : табл. - Библиогр.: с. 53-55

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

30.

616.1/4

С 45

Скринінгові дослідження в практиці

сімейного лікаря: Виявлення захворювань щитовидної залози та глаукоми : Методичні рекомендації / Л. В. Андрейчин [і ін.] ; ред. Г. О. Слабкий ; Міністерство охорони здоров'я України, ДУ"Українськ. інститут стратегічних досліджень МОЗ України". - К. : Б.в, 2011. - 29 с. : рис. - Библиогр.: с.

27-29

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

31.

616.1/4

С 45

Скринінгові дослідження в практиці сімейного лікаря: Скринінг на виявлення гіпертонії : Методичні рекомендації / О. І. Антинишин і ін.] ; ред. Г. О. Слабкий ; Міністерство охорони здоров'я України, ДУ"Українськ. інститут стратегічних досліджень МОЗ України". - К. : Б.в, 2011. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 22-24

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

32.

 

616.1

С 73

 

Спосіб визначення ниркового функціонального резерву : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. І. Гоженко [і ін.]. - К. : Б.в,


 

 

 

2012. - 26 с. - Библиогр.: с. 26

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

33.

616.1

С 73

Спосіб комплексного лікування хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією на фоні дисліпідемії : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Л. А. Ковалевська [і ін.]. - К. : Б.в, 2012. - 22 с. : рис. - Библиогр.: с. 22

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

34.

616.3

Ф 96

Футько, Христина Володимирівна.

Діагностичний алгоритм та прогнозування розвитку гепаторенального синдрому у хворих на цирроз печінки: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.36-"Гастроентерологія" / Христина Володимирівна Футько ; Міністерство охорони здоров'я України, ДЗ" Дніпропетр. медична академія МОЗ України", ДУ"Інст-т гастроентерології НАМН" України". - Защищена 2013 р.5.21.0. - Д. : Б.в, 2013. - 18

с. : рис. - Библиогр.: с. 12-14

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)


 

35.

616.8

Х 20

Характеристика оптимізованої системи

комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. І. Зозуля. - К. : Б.в, 2013. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с. 20

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)