09 | 04 | 2020

лютий 2014

Укладачі: Сідаш Н.А. Полтавець Н.К.

Редактор: Сідаш Н.А.

Відповідальний за випуск Цаберябова І.М.

 

1.

615

А 46

Алгоритм  доклінічного  вивчення  препаратів  для

місцевого лікування ранового процесу : Методичні рекомендації / Л. В. Яковлєва, О. В. Ткачова, Я. О. Бутко ; Міністерства охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2013. - 32 с.

2.

615

А 46

Алгоритм санітарно-гігієнічного та медико- екологічного моніторингу стану лиманів як водних об'єктів, що віднесені до категорії лікувальних : Методичні рекомендації / Міністерства охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. В. Мокієнко [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 20 с.

3.

616.6

Б 63

Біохімічні методи оцінки оксидативного статусу у хворих на хронічну хворобу нирок : Методичні рекомендації / Національна академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Л. В. Король [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 30 с.

4.

615

В 43

Визначення тарифів за індивідуальне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробів аптеками : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. С. Немченко [і ін.]. - К. : Б.В., 2013.  - 39 с.

5.

615

В 43

Визначення тарифів за серійне виготовлення і фасування лікарських засобів та медичних виробників аптеками : Методичні рекомедації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. А. С. Немченко [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 28 с.

6.

616.1

В 43

Використання магнітно-резонансної томографії серця з застосуванням добутамінового стрес-тесту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця : Методичні рекомендації / Міністерствао охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Т. А. Ялинська [і ін.]. - К. :  Б.в., 2013. - 16 с.

7.

616.1

В 43

Використання магнітно-резонансної томографії у діагностиці кардіоміопатій : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост., Т. А. Ялинська ; сост.: І. М. Дикан, Н. М. Руденко, Таммо Раад. - К. : Б.в., 2013. - 32 с.


 

8.

618

Д 44

Діагностика  і  лікування  холестатичного гепатозу

вагітних у поєнанні з хелікобактером : Методичні рекомендації / Міністерство охорони  здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Г. І. Лисенко, Н. С. Величко. - К. : Б.в, 2013. - 27 с.

9.

615

Д 50

Диференційний підхід щодо лікування хворих з ранами тулуба та кінцівок : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: В. І. Перцов, О. В. Пономаренко. - К. : Б.в., 2013. - 16 с.

10.

615

Д 50

Диференційоване              застосування          питних мінеральних вод у санаторно-курортній реабілітації дітей після лікування гемобластозів та солідних пухлин : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост., В. О. Поберська ; сост.: Т. В. Польщакова; сост.: А. В. Паненко; сост.: Т. С. Янченко; сост.: Г. А. Шаповалова. - О. : ПрАО"Євпат. міська друкарня", 2013. - 20 с.

11.

614

Д 56

Добровільне медичне страхування в діяльності медичного закладу/ окремо практикуючого лікаря- економічна модель залучення додаткових коштів до системи медичного забеспечення : Методичні рекомендації / В. В. Рудень [и др.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в, 2013. - 60 с.

12.

615

Е 45

Експериментальне вивчення нових препаратів для місцевого лікування ран : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Державний експертний центр ; сост. Л. В. Яковлєва [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 52 с.

13.

614

З-14

Загальні принципи розробки плану реагування та взаємодії закладів охорони здоров'я під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Г. Г. Рощін [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 30 с.

14.

614

З-36

Застосування алгоритму медико-психологічного консультування геріатричних пацієнтів з соматичною патологією в практиці сімейного лікаря : Методичні рекомендації  /  В.  В.  Чайковська,  Л.  Г.  Матвієць    ;


 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України,   Національна

академія            медичних            наук                          України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. : Б.в, 2013. - 30 с.

15.

616-

002.5

З-36

Застосування алергену туберкульозного рекомбінантного для діагностики туберкульозної інфекції у дітей : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, "Національн. інстит. фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г. Яновського НАМН України" ; сост. Юрій Іванович Фещенко [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 36 с.

16.

616.1

К 63

Комплексна санаторно-курортна реабілітація хворих ішемічною хворобою серця поєднаної з есенціальною артеріальною гіпертензією : Методичні рекомендації / Міністерство охорони  здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. К. Д. Бабов [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 20 с.

17.

616.6

Н 52

Неоад'ювантна поліхіміотерапія в лікуванні хворих на м'язово-інвазівний рак сечового міхура : Методичні рекомендації / Міністерство охорони  здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Е. О. Страховський [іін.]. - К. : Б.в, 2014. - 38 с.

18.

614

Н 83

Нормативне забеспечення проведення реформ системи медичного обслуговування (Закони  України)

: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, ДУ"Українськ. інс-т стратегіч. досліджень МОЗУ України" ; сост.: Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко. - К. : Б.в, 2012. - 24 с

19.

615

О-64

Організаційно-методичні заходи до призначення та виписування рецептів на лікарські засоби фармакологічної групи "наркотичні анальгетики" : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Р. М. Богачев [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 52 с.

20.

615

О-64

Організація функціонування центрів санаторного лікування на територіях природно-заповідного фонду загальнодержавного значення : Методичні рекомендаціїї / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. О. М. Нікіпелова [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 20 с.


 

21.

614

П 27

Перелік  небеспечних  та  шкідливих  факторів  на

виробництві, які призводять до травматизму (смертельного) в медичних закладах : Методичні рекомендації / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. - К. : "Вектор", 2009. - 22 с.

22.

616-08

П 27

Перша невідкладна допомога при  найбільш типових травмах : Науково-методичний посібник / Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

- К. : "Вектор", 2009. - 18 с.

23.

616-053

Р 65

Розподіл та експресія рецепторів лектинів у легенях недоношених новонароджених дітей (29-33 тижні гестації) на фоні деяких компонентів метаболічного синдрому матері : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: І. О. Михайлюк, О. М. Рудяк. - К. : Б.в., 2013. - 18 с.

24.

615

С 74

Справочное пособие для провизора : Справочник / Украинская  Академия Биологической Медицины. -  К.

: Б.в, 2010. - 24 с. - (Путь к сохранению здоровья)

25.

616-07

Т 35

Термографія: Застосування термографа контактного цифрового ТКЦ-1 для масового обстеження та диспансерного нагляду за патологією молочних залоз у закладах первинної медичної допомоги : Методичні рекомнендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Національна Академія наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост. Ю. В. Думанський [і ін.]. - К. : Б.в, 2013. - 39 с.

26.

617.7

У 31

Удосконалення первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки : Методические рекомендации / Міністерство охорони здоров'я України, Національна Академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ ; сост.: Н. Ф. Боброва, В. І. Шевчик, Л. К. Дембский. - К. : "Астропринт", 2013. - 16 с.

27.

614

У 67

Управління факторами ризику- як основа превентивної діяльності сімейного лікаря щодо виникнення/ розвитку в осіб жіночої статі раку молочної залози (С 50) : Методичні рекомендації / В. В.  Рудень,  Т.  Г.  Гутор,  Д.  Є.  Москв'як-Лесняк ;


 

 

 

Міністерство         охорони         здоров'я         України,

Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. : Б.в, 2013. - 22 с.

28.

615

Ф 24

Фармаконагляд та підходи до його здійснення : Методичні рекомендації / О. В. Матвєєва [и др.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. : Б.в, 2013. - 85 с.