09 | 04 | 2020

лютий 2015

618

А 45

Алгоритм індивідуального планування поєднаної променевої терапії у хворих на місцево-розповсюджений рак шийки матки: Методичні рекомендації /Н. В. Тюєва [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2014. - 17 с. : табл. - Библиогр.: с. 16-17

 

616-07

Б 11

Біологічні особливості, лабораторна діагностика та довгострокове зберігання бактерій роду ESCHERICHIA : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України ; сост. Ю. В. Войда [та ін.]. - К. : Б.в, 2014. - 29 с. : табл. - Библиогр.: с. 28-29

 

615

В 11

Відмінні макро-та мікроскопічні ознаки видів родів підмаренник (Galium L.)  маренка (Asperula L.) та круціата (Cruciata Mill.) родини маренові (Rubiaceae Yuss. ): Методичні рекомендації/ Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. Т. В. Ільїна [та ін.]. - К. : Б.в, 2014. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 21

 

616.1

Д 11

Діагностика артеріальної гіпертензії та експертиза профздатності у працюючих в умовах шкідливих небезпечних факторів виробничого середовища: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Націон. академія медич. наук України, Укрмедпатентінформ МОЗУ; сост. А. М. Нагорна [та ін.]. - К. : Б.в., 2014. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 27-28

 

616.8

Д 11

Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах: Методичні рекомендації/ Міністерство охорони здоров'я України, Націон. академія медич. наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. Петро Власович Волошин [та ін.]. - К. : Б.в, 2014. - 80 с. : табл. - Библиогр.: с. 58-59

 

616.8

Е 45

Екстрена медико-психологічна допомога особам з гострими розладами психіки і поведінки психогенного походження: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: Б. В. Михайлов, О. М. Зінченко, Б. С. Федак ; cост. І. М. Сарвір. - К. : Б.в, 2014. - 15 с. - Библиогр.: с. 15

 

616.8

Е 90

Ефективність магнітолазерної терапії у комплексному патогенетичному лікуванні хвороби Паркінсона на різних етапах розвитку захворювання: Методичні рекомендації                                           /Міністерство охорони здоров'я України, Націон. академія медич. наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. І. М. Карабань [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 24 с. - Библиогр.: с. 23

 

616.1

З-36

Застосування інфузійних розчинів реологічно-мікроциркуляторної та метаболічної дії при периферічній ангіопатії різного генезу: Методичні рекомендації/ Міністерство охорони здоров'я України, Націон. академія медич. наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. А. В. Старіков [та ін.]. - К. : Б.в, 2014. - 21 с. : табл. - Библиогр.: с. 21

 

616.7

З-36

Застосування методів фізичної реабілітації у хворих похилого віку з остеоартрозом колінних суглобів на санаторно-курортному етапі реабілітації: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: І. Р. Мисула, В. Б. Коваль, І. М. Салайда. - К. :  Б.В., 2014. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 19-20

 

615

З-36

Застосування натурального поліфункціонального лікувально-профілактичного продукту з морських ламінарієвих водоростей в медичній практиці: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. В. І. Ципріян [та ін.]. - К. :  Б.В., 2010. - 16 с. - Библиогр.: с. 15

 

618

З-36

Застосування неоад'ювантної поліхіміотерапії в комбінованому лікуванні хворих на рак шийки матки 2-ї  В стадії : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.   Л. І. Воробйова [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 17 с.: рис.-Библиогр.: с.17

 

616.3

З-36

Застосування природних мінеральних вод в профілактиці кальцій-дефіцитних станів при патології органів травлення: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. І. С. Лемко [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 28 с. : рис. - Библиогр.: с. 27-28

 

617.7

Л 11

Лікування увеїтів туберкульозної етіології: Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Національна  Академія  медичних наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост. Н. В. Коновалова. - К. :  Б.В., 2014. - 19 с. : табл. - Библиогр.:  с.18-19

 

616.2

М 54

Метод  неінвазивного лікування гострих риносинуїтів: Методичні рекомендації /Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. В. І. Попович  [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 31 с. : рис. - Библиогр.: с. 29-30

618

М 74

Можливості високопольної магнітно-резонансної томографії органів малого таза з внутрішньопіхвовим контрастуванням і використанням магнітно-резонансної урографії та гідрографії в діагностиці та стадіюванні раку шийки матки: Методичні рекомендації / В. Г. Дубініна  [та ін.] ;Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. : Б.в, 2014. - 20 с. : рис. - Библиогр.: с.20

 

618

М 75

Молекулярно-генетичні методи в комплексній діагностиці доброякісних новоутворень і прогнозуванні розвитку раку молочної залози : Методичні рекомендації / В. Г. Дубініна   [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2014. - 17 с. - Библиогр.: с. 15-16

 

616.5

Н 34

Науково-методичні підходи до вдосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на псоріаз: Методичні рекомендації/ Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: А. А. Котвіцька,  В. В. Карло. - К.:  Б.В., 2014. - 40 с.: табл. - Библиогр.: с. 39-40

 

616.3

О-62

Оптимізація антибактеріальної терапії у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи : Методичні рекомендації / С. Шаповал [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2014. - 18 с. : табл. - Библиогр.: с. 17

 

617.7

О-64

Організація заходів профілактики первинної глаукоми лікарями загальної практики-сімейної медицини : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. О. З. Децик [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 27 с. : рис. - Библиогр.: с. 22-23

 

616.8

О-64

Організація медичної допомоги хворим з гострими порушеннями мозкового кровообігу в амбулаторних умовах: Методичні рекомендації /Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост.: І. С. Зозуля, В. І. Боброва, М. А. Тріщинська. - К. : Б.в, 2014. - 24 с. : табл. - Библиогр.: с. 23-24

 

616-053

О-75

Особливості діагностики та підходи до лікувально-профілактичного харчування дітей раннього віку з алергією до білка коров'ячого молока: Методичні рекоменда / Міністерство охорони здоров'я України, Національна  Академія  медичних наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.                О. Г. Шадрін [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 28 с. : рис. - Библиогр.: с. 22

 

616-053

О-75

Особливості харчування пацієнтів похилого віку з остеоартрозом : Методичні рекомендації / Міністерства охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: І. Р. Мисула, Т. Г. Бакалюк ,       О. С. Островська. - К. :  Б.В., 2014. - 32 с. : табл. - Библиогр.: с. 26-27

613

О-93

Оцінка та управління професійними ризиками порушення здоров'я гірників : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост. В. М. Валуцина [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 50 с. : табл. - Библиогр.: с. 47-49

 

618

П 27

Передчасні пологи: патогенез, прогнозування та профілактика: Методичні рекомендації / І. Б. Венцківська   [та ін.] ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. : Б.в, 2014. - 22 с. : табл. - Библиогр.: с. 22

 

618

П 84

Профілактика вродженої патології, спонтанних викиднів та безплідності в рамках надання первинної медико-санітарної допомоги: Методичні рекомендації /О. І. Тимченко [та ін.]; Міністерство охорони здоров'я України, Націон. академія медич. наук України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2014. - 46 с. - Библиогр.: с. 26-27

 

616.3

Р 65

Розробка і впровадження уніфікованого і локального протоколів з надання медичної допомоги при цукровому діабеті 2 типу на етапі первинної медичної допомоги: Методичні рекомендації                                   / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. В. І. Ткаченко. - К. :  Б.В., 2014. - 94 с. : табл. - Библиогр.: с. 26-32

 

617.7

С 69

Соціально-економічні аспекти фармацевтичного забезпечення похилого та старечого віку хворих на глаукому : Методичні рекомендації / А. А. Котвіцька, О. А. Пастухова ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2014. - 37 с. : рис. - Библиогр.: с. 37

 

616.2

С 73

Спосіб діагностики вторинної ендогенної інтоксикації у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень : Методичні рекомендації/ сост. О. М. Разнатовська ; Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ. - К. :  Б.В., 2014. - 12 с. : табл. - Библиогр.: с. 12

 

616.2

С 73

Спосіб прогнозування перебігу хіміорезистентного туберкульозу легень : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: О. С. Шальмін,                  О. М. Разнатовська. - Д. : Б.в, 2014. - 11 с. - Библиогр.: с. 11

 

617

С 91

Сучасна стратегія лапароскопічної пластики великих і гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми: Методичні рекомендації /Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост.: В. В. Грубник, А. В. Малиновський. - К. :  Б.В., 2014. - 30 с. : рис. - Библиогр.: с. 27-30

 

 

 

616.8

У 68

Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості: Методичні рекомендації/Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ; сост.: С. І. Шкробот, Л. С. Мілевська-Вовчук. - Д. : Б.в, 2014. - 36 с. : рис. - Библиогр.: с. 35-36

615

Ф 24

Фармакогностичне та фармакологічне дослідження розхідника звичайного: Методичні рекомендації/Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост.: С. М. Марчишин, М. С. Гарник. - К. :  Б.В., 2013. - 24 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 16

616.1

Ф 11

Фізична реабілітація підлітків 16-17 років із артеріальною гіпертензією з використанням велотренажеру в умовах навчального закладу : Методичні рекомендації / Міністерство охорони здоров'я України, Укрмедпатентінформ  МОЗУ ; сост. О. Г. Іванько [та ін.]. - К. :  Б.В., 2014. - 28 с. : табл. - Библиогр.: с. 26