30 | 03 | 2020

лютий 2017

Акушерство та гінекологія

 1. Акушерські аспекти резус-конфліктної вагітності. Шляхи профілактики: Інформ. лист № 319-2014; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.
 2. Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров'я у вигляді безпліддя: Інформ. лист № 281-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 4 с. : рис.
 3. Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров'я у вигляді доброякісної пухлини матки (лейомійома матки): Інформ. лист № 279-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 4 с. : рис.
 4. Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу, що перенесли артифікаційний аборт: Інформ. лист № 280-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 4 с.
 5. Алгоритм обстеження, діагностичних заходів та лікування порушень вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з змінами репродуктивного здоров'я: Інформ. лист № 282-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 4 с. : рис.
 6. Комплексний спосіб лікування обтураційної недостатності шийки матки у вагітних жінок з ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини: Інформ. лист № 223-2016; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", ДЗ "Луганський. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 7. Корекція дефіциту мікроелементів як метод профілактики патології щитовидної залози та порушень розвитку плода у вагітних з екстрагенітальною патологією: Інформ. лист № 289-2016; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 8. Лікування больового синдрому у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоровєя: Інформ. лист № 227-2016; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 9. Лікування закрепу у вагітних: Інформ. лист № 69-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 4 с.
 10. Лікування запальних захворювань статевих органів у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров'я: Інформ. лист № 228-2016; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 11. Оптимізація лікування доброякісної патології шийки матки на фоні папіломавірусного інфікування: Інформ. лист №9-2015; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 3 с.
 12. Профілактика анемії у пацієнток з фізіологічним перебігом вагітності: Інформ. лист № 138-2014; Національна мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014 4
 13. Профілактика спайкового процесу після гінекологічних операцій: Інформ. лист № 313-2014; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.
 14. Удосконалення методів профілактики респіраторних вірусних інфекцій у вагітних з екстрагенітальною патологію: Інформ. лист № 290-2016; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 15. Вміст наносрібла в органах і тканинах одомашнених перепелів при застосуванні дезінфекційних засобів, що містять нанорозмірне срібло: Інформ. лист № 67-2016; ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.
 16. Проведення антисептичних заходів на об'єктах побутового обслуговування населення: Інформ. Лист № 203-2016; ДУ "Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 17. Гігієна харчування
 18. Український національний план заходів щодо зменшення вживання солі з їжею: Інформ. лист № 303-2014; ДП "Держ. н.-д. центр з проблем гігієни харчування МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 5 с.

  Гастроентерологія
 19. Спосіб лікування анемічного синдрому у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечнику: Інформ. лист №177-2014; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.
 20. Спосіб лікування хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки: Інформ. лист № 208-2016; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Ендокринологія
 21. Профілактика розвитку цукрового діабету 2-го типу в осіб із виявленими порушенями рівня глюкози крові, що відповідають категоріям предіабету: Інформ. лист №169-2016; ДУ "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Загальна гігієна
 22. Метод кваліметричної оцінки влаштування водопункту мінеральної води щодо забеспечення його раціональної експлуатації: Інформ. лист №105-2014; ДУ "Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 6 с.

  Кардіологія і ревматологія
 23. Відновлення функції ендотелію хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки: Інформ. лист № 336-2014; Націон. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.
 24. Диференційоване застосування алопуринолу I/ без L-аргініну для зменшення проявів діастолічної серцевої недостатності і метаболічних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в умовах коморбідності з гіперурикемією: Інформ. лист № 251-2016; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 25. Особливості стану коронарного русла у хворих з постінфарктною ішемічною кардіоміопатією в поєданні з неалкогольною жировою хворобою печінки за даними мультиспіральної комп'ютерної томографії та коронаровентрикулографії: Інформ. лист № 335-2014; Націон. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.

  Клінічна лабораторна діагностика
 26. Спосіб визначення концентрації специфічних білків у біологогічних рідинах: Інформ. лист № 198-2016; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 4 с.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 27. Розробка ефективних засобів гіполіпідемічної та антиатерогенної дії на основі екстракту артишоку та порошку часнику: Інформ. лист № 194-2016; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Конференція
 28. "Бронхообструктивні захворювання. Сучасні погляди на патогенез, можливості діагностики та лікування": Про проведення науково-практичної конференції (Київ, 19 жовтня 2016 р.): Інформ. лист № 39-ф-2016. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.
 29. "Коморбідна патологія органів травлення в практиці сімейного лікаря": Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю (Дніпропетровськ 9-10 листопада 2016 р.): Інформ. лист № 33-ф-2016. - К. : Б.в., 2016. - 3 с.
 30. "Організація та управління охороною здоров'я": Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ,18-19 жовтня 2016 р.) : Інформ. лист №3 7-ф-2016. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.
 31. "Сучасний стан та шляхи розбудови фізичної реабілітаційної медицини в Україні згідно світових стандартів": Про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 15-16 грудня 2016 р.): Інформ. лист № 42-ф-2016. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 32. Спосіб лікування хворих на хронічний вірусний гепатит С, які не відповідають на стандартну противірусну терапію: Інформ. лист № 258-2014; Ду "Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.

  Нефрологія
 33. Спосіб зниження екскреції оксалатів для профілактики рецидивуючого перебігу пієлонефриту: Інформ. лист № 206-2016; ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Онкологія
 34. Метод хірургічного лікування хворих на метастатичний рак прямої кишки із синхронним ураженням печінки: Інформ. лист № 326-2014; Національний ін-т раку, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 8 с.: рис.

  Ортопедія та травматологія
 35. Спосіб оцінки стану хворих з нестабільністю шийного відділу хребта, що супроводжується цефалгією: Інформ. лист № 294-2014; Ду "Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 5 с. : табл.
 36. Спосіб оцінки стану хворих на остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжується вертебро-базилярною недостатністю: Інформ. лист № 295-2014; ДУ "Укр. НДІ мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.
 37. Спосіб скринінгової діагностики психопатологічних порушень у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування: Інформ. лист №55-2014; ДЗ "Дніпропетровська держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.

  Педіатрія
 38. Застосування урсодезоксихолієвої кислоти (УДХК) у новонароджених з холестазом: Інформ. лист № 367-2014; Харківська мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 39. Оптимізація дієтотерапії та профілактика атопічного дерматиту у дітей грудного віку: Інформ. лист № 274-2014; ВНМЗ "Буковинський держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 5 с.
 40. Оптимізація лікування ацетонемічної блювоти у дітей: Інформ. лист № 366-2014; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.
 41. Спосіб вибору препарату для невідкладної терапії при загостренні бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист № 313-2016; ДВНЗ "Тернопыльський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Психіатрія
 42. Спосіб диференційної діагностики тривожних, депресивних розладів та деперсоналізації у пацієнтів з психічними захворюваннями: Інформ. лист №375-2014; Одеський. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 3 с.
 43. Спосіб лікування псоріазу: Інформ. лист № 374-2014 ; Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 3 с.

  Стоматологія
 44. Спосіб визначення больової чутливості при дезадаптації до знімних зубних протезів: Інформ. лист № 142-2016; Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, ДУ "Ін-т стомат. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.
 45. Спосіб лікування невралгії трійчатого нерва: Інформ. лист № 140-2016; Харківська мед. акад. Післядипломної освіти МОЗ України, ДУ "Ін-т стомат. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2015. - 3 с.
 46. Спосіб місцевого лікування реакцій слизової оболонки порожнини рота на проведену променеву терапію: Інформ. лист № 256-2014; Одеський нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 47. Спосіб підготовки до протезування знімними зубними протезами пацієнтів із супутніми захворюваннями: Інформ. лист № 141-2016; Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, ДУ "Ін-т стомат. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 3 с.
 48. Спосіб прогнозування карієсу постійних зубів у дітей: Інформ. лист № 253-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Судова медицина
 49. Оптимізація судово-медичної інформаційної бази даних для підвищення ефективності розслідування злочинів з використанням гострих предметів: Інформ. лист № 242-2016; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Київ. міське клінічне бюро суд.-мед. експертизи, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2016. - 3 с.

  Терапія
 50. Спосіб діагностики хронічного обструктивного захворювання легень у хворих із супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: Інформ. лист № 163-2014; Харківська мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.

  Фармакологія
 51. Застосування нових похідних 4-оксо (аміно)-хіназоліну як засобів з центральною знеболюючою дією: Інформ. лист № 268-2014; Вінницький нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 4 с. : табл.

  Фармація
 52. 3-(гексилтіо)-4метил-5-(тіофен-2-ілметил))-4Н-1,2,4-тріазол, який проявляє протимікробну активність: Інформ. лист № 222-2014; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. - 3 с.
 53. Визначення кількісного вмісту активних інгредієнтів у таблетках ніфедипіну та амлодипіну методом абсорбційної спектрофотометрії в ультрафіолетовій та видимій областях спектру: Інформ. лист № 223-2014; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.
 54. Розробка технології гелю з ангіопротекторною дією: Інформ. лист № 92-2014; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2014. - 4 с.

  Хірургія
 55. Оптимізація лікування хворих на синдром діабетичної стопи з медіакальцинозом артерій: Інформ. лист № 315-2014; ДВНЗ "Івано-Франківський. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2014. - 4 с.