30 | 03 | 2020

листопад 2017

              Акушерство та гінекологія

 1. Спосіб передопераційної підготовки жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки : Інформ. лист №292-2016 ; ДУ "ІПАГ НАМН України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 2. Спосіб профілактики спайкової хвороби після лапароскопічних втручань з приводу позаматкової вагітності : Інформ. лист №188-2016 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 3 с.
 3. Спосіб профілактики та терапії кровотеч у вагітних в першому триместрі гестації : Інформ. лист №293-2016 ; ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 4. Спосіб профілактики ускладнень хірургічного лікування дисплазій шийки матки : Інформ. лист №1-2016 ; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 5. Спосіб раннього прогнозування ризику розвитку раку молочної залози у хворих з доброякісними захворюваннями молочної залози : Інформ. лист №267-2016 ; Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 6. Спосіб реабілітації жінок після оперативних втручань з приводу ендометріозу : Інформ. лист №189-2016 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України; Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 7. Удосконалення методу лікування у жінок з холестатичним гепатозом вагітних : Інформ. лист №126-2016 ; ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Анестезіологія
 8. Спосіб безперервного моніторингу центральної гемодинаміки за допомогою технології esССО в анестезіології та інтенсивній терапії : Інформ. лист №210-2016 ; ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.
 9. Спосіб діагностики та корекції гіперфібринолізу у жінок з акушерськими кровотечами внаслідок передчасного відшарування плаценти : Інформ. лист №81-2016 ; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.

  Вірусологія та мікробіологія
 10. Удосконалення лабораторної діагностики захворювань, викликаних холерними вібріонами, на основі визначення їх молекулярно-генетичних характеристик за допомогою полімеразно-ланцюгової реакції : Інформ. лист №264-2016 ; ДУ "Ін-т епідеміол. та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", ДЗ "Укр.центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України". – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 11. Фенотипова детекція штамів ентеробактерій-продуцентів інгібітор-стійких бета-лактамаз-дерепресованих цефалоспориназ С (АМР С) модифікованим диско-дифузійним методом : Інформ. лист №177-2016 ; ДУ "Ін-т епідеміол. та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", ДЗ "Укр. центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 5 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 12. Територіальні особливості забруднення атмосферного повітря міста хімічними канцерогенами і його вплив на захворюваність населення на рак щитоподібної залози : Інформ. лист №164-2016 ; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Київ. міський ендокринолог. центр МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.: рис.

  Гастроентерологія
 13. Спосіб лікування хворих на гастродуоденальну патологію, асоційовану з інфекцією Helicobacter pilory : Інформ. лист №299-2016 ; ДУ "Ін-т гастроентерології НАМН України". – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 14. Шляхи підвищення ефективності лікування поєднаного алкогольного ураження печінки та підшлункової залози : Інформ. лист №46-2016 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Дерматовенерологія
 15. Спосіб комплексного лікування хворих на вугрову хворобу : Інформ. лист №158-2016; ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 16. Спосіб лікування оніхомікозів із застосуванням системних антимікотиків і препаратів, що поліпшують структуру нігтьової пластини та її ріст : Інформ. лист №187-2016 ; ДУ "Ін-т дерматол. та венерол. НАМН України", КЗОЗ "Харк. міська поліклініка №22", Укрмедпатентінформ МОЗУ. –К.: Б.в., 2015. – 4 с.
 17. Спосіб лікування хворих на вугри звичайні на тлі реактивації герпесвірусної інфекції : Інформ. лист №157-2016 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.
 18. Спосіб лікування хворих на псоріаз : Інформ. лист №49-2017 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2017. –4 с.
 19. Спосіб лікування хворих на розповсюджений псоріаз у прогресуючій стадії з урахуванням про- та антиоксидантного статусу та функціонального стану печінки : Інформ. лист №62-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 20. Сучасні підходи до лікування ускладненого оніхомікозу у хворих на виразкову хворобу та дуодено-гастральний рефлюкс : Інформ. лист №9-2016 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 21. Спосіб лікування хворих на урогенітальний трихомоніаз : Інформ. лист №15/17; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 22. Якісні показники роботи лікаря загальної практики по виявленню хворих на шкірні та венеричні хвороби на етапі надання медичної допомоги : Інформ. лист №18-2016 ; ДУ "Ін-т дерматол. та венерол. НАМН України", Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Дитяча гастроентерологія
 23. Спосіб лікування Н. Pylori -асоційованих гастродуоденальних захворювань у дітей : Інформ. лист №17-2016; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Дитяча психіатрія
 24. Формування та перебіг психічних розладів у дітей в умовах соціального стресу: Інформ. лист №152-2016 ; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 5 с.

  Ендокринологія
 25. Спосіб лікування йодозалежних захворювань щитоподібної залози : Інформ.лист; ДУ "Ін-т ендокрин. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 26. Спосіб оптимізації діагностики діабетичної енцефалопатії у хворих на цукровий діабет 1 та 2-го типу за рахунок створення її математичної моделі : Інформ. лист №87-2016 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 27. Удосконалення лікування ендокринної офтальмопатії : Інформ. лист №167-2016 ; ДУ "Ін-т ендокрин. та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань
 28. Удосконалення способу виділення Сoxiella burnetii- збудника гарячки КУ: Інформ. лист №124-2016; ДУ "Львів. н.-д. ін-т епідем. та гігієни МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 29. Характеристика аннтибіотикорезистентності умовно-патогенних мікроорганізмів-потенційних збудників гнійних бактеріальних менінгітів : Інформ. лист №123-2016 ; ДУ " Львів. н.-д. ін-т епідем. та гігієни МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 5 с.: табл.

  Загальна практика- сімейна медицина
 30. Спосіб корекції вегетативних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним панкреатитом : Інформ. лист №42-2016; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 31. Спосіб корекції зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит у програмі їх комплексної реабілітації : Інформ. лист №28–2016. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 32. Застосування імунобіологічного препарату "імуноглобулін людини нормальний" у комплексному лікуванні оперізувального герпесу: Інформ. лист №175-2016; ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 33. Спосіб лікування інфекційного мононуклеозу, викликаного вірусом Епштейна-Барр : Інформ. лист №61-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Медична психологія. Психотерапія
 34. Спосіб медико-психологічного супроводу волонтерів, які надають допомогу онкологічним хворим : Інформ. лист №333-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 35. Спосіб медико-психологічного супроводу медичних працівників, які надають допомогу онкологічним хворим : Інформ. лист №334-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 36. Спосіб медико-психологічного супроводу сім'ї дитини з тяжким соматичним захворюванням : Інформ. лист №335-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 37. Спосіб медико-психологічного супроводу членів родини пацієнта з тяжким соматичним захворюванням : Інформ. лист №337-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. - 4 с.

  Неврологія
 38. Спосіб оцінки та прогнозу ризику прогресування постінсультних когнітивних порушень: Інформ. лист №93-2016 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 39. Нефрологія
 40. Спосіб прогнозування перебігу артеріальної гіпертензії на фоні хронічної хвороби нирок з урахуванням поліморфізму гена судинного рецептора ангіотензину 2 першого типу : Інформ. лист №120-2016 ; ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Удосконалення оцінки активності пієлонефриту у дітей : Інформ. лист №272-2016 ; ДУ "Ін-т нефрології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Онкологія
 41. Спосіб виявлення раку передміхурової залози, схильного до розвитку кастраційної резистентності : Інформ. лист №149-2016 ; Одеc. нац. мед. ін-т, Укрмедпатентінформ МОЗУ. –К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 42. Спосіб оцінки ризику виникнення рецидивів у хворих на рак молочної залози : Інформ. лист №189-2016 ; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ. міський клініч. онкол. центр. – К. : Б.в., 2016. - 4 с.
 43. Спосіб прогнозування чутливості до антрациклін-вмісної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози : Інформ. лист №188-2016 ; Ін-т експеримет. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ. Міський клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 44. Універсальний пристрій для натягування спиць : Інформ. лист № 85-2016 ; ДЗ "Запорізька мед. акад. післядип. освіти МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Офтальмологія
 45. Структурний аналіз етіологічних чинників атрофії зорових нервів : Інформ. лист №111-2016 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ "Ін-т нейрохірургії ім А.П. Ромоданова НАМН України". – К.: Б.в., 2016. – 4 с.: табл.

  Патологічна анатомія
 46. Спосіб визначення різних типів "ракових перлин" при плоскоклітинному раку легень з ороговінням : Інформ. лист №64-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Педіатрія
 47. Спосіб лікування синдрому вегетативних дисфункцій у дітей старшого віку з порушеннями моторної функції верхнього відділу травного каналу : Інформ. лист №29-2016 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 48. Спосіб прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей : Інформ. лист №16-2016 ; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Соціальна медицина
 49. Структурно-процесний підхід до покращення якості та ефективності системи відновного лікування на регіональному рівні із залученням закладів охорони здоров'я всіх форм власності (На прикладі організації відновного лікування хворих з патологією шкіри та підшкірної клітковини) : Інформ. лист №295-2016 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, ДУ "Укр. ін-т стратег. досліджень МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 5 с.

  Стоматологія
 50. Спосіб виготовлення лікувально-профілактичної індивідуальної стоматологічної конструкції : Інформ. лист №230-2016 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – К. : Б.в., 2016. – 4 с.: рис.
 51. Спосіб зменшення трансверзального діастазу фрагментів верхньої щелепи при вродженому однобічному наскрізному незрощенні губи та піднебіння: Інформ. лист №188-2016; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 52. Спосіб лікування уражених променевою терапією тканин слизової оболонки порожнини рота : Інформ. лист №150-2016 ; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 53. Спосіб лазерної підготовки ясенного краю до ортопедичного лікування : Інформ. лист №68-2016 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 54. Спосіб покращення індивідуального гігієнічного догляду за ротовою порожниною у осіб, що користуються знімними протезами : Інформ. лист №388-2016 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 55. Спосіб профілактики рецесій ясен під час проведення операції цистектомії : Інформ. лист №26-2016; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 56. Спосіб профілактики ускладнень при дентальній імплантації у пацієнтів із хронічною герпетичною інфекцією за допомогою противірусного та антидисбіотичного препаратів : Інформ. лист №269-2016 ; Одес. нац. мед.ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 57. Спосіб ранньої ортодонтичної корекції взаєморозташування фрагментів верхньої щелепи при однобічних наскрізних незрощеннях верхньої губи та піднебіння: Інформ. лист №187-2016 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 58. Удосконалення клініко-лабораторних етапів виготовлення знімних протезів з опорою на імплантати із застосуванням нової форми абатмента у хворих з повною відсутністю зубів : Інформ. лист №118-2016 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад."МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Судова медицина
 59. Спосіб виявлення деяких лікарських засобів, які містять в своїй структурі третинну аміногрупу : Інформ. лист №83-2016 ; Харк. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи"", Укрмедпатентінформ МОЗУ. –К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Судово-медична експертиза
 60. Спосіб медичної навігації у судовій медицині: Інформ. лист №14-2016; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. Києво-Печер. історико-культурний заповідник, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Терапія
 61. Диференційоване застосування антигіпертензивних препаратів у хворих на артеріальну гіпертензію та тиреотоксикоз: Інформ. лист №301-2016; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 62. Застосування метаболічної терапії кверцетином у комплексному лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією і тиреотоксикозом : Інформ. лист №302-2016; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. -К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 63. Спосіб визначення ступеня ризику розвитку атеросклерозу у хворих на артеріальну гіпертензію, асоційовану з ожирінням : Інформ. лист №278-2016; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 3 с.
 64. Спосіб діагностики метаболічних порушень у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу: Інформ. лист №231-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 65. Спосіб лікування вегетативних розладів у жінок з артеріальною гіпертензією і клімактеричним синдромом : Інформ. лист №78/1-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 66. Спосіб лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу : Інформ. лист №232-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 67. Спосіб оптимізації лікування хронічної серцевої недостатності у хворих із хронічною хворобою нирок, корегованої гемодіалізом : Інформ. лист №13-2016 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 68. Спосіб оцінки ефективності лікування гіпертонічної хвороби, що ускладнена синдромом хронічної серцевої недостатності зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка : Інформ. лист №279-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 69. Спосіб підвищення якості діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця : Інформ. лист №116-2017 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 70. Спосіб прогнозування розвитку гострої лівошлуночкової недостатності у хворих на гострий інфаркт міокарда в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу за вмістом тенасцину С : Інформ. лист №100-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с. : рис.

  Урологія
 71. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції та її корекцїї у хворих на гострий епідидиміт: Інформ. лист №258-2016 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 5 с.
 72. Спосіб комплексного лікування чоловічого ідіопатичного безпліддя: Інформ. лист №155-2016 ; ДЗ "Дніпропетров. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.
 73. Спосіб лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром та алгічним синдромом : Інформ. лист №288-2016 ; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Фармація
 74. Іноваційні перспективи використання 1-(4-(метоксифеніл)-5-2-4-(4-метокси-феніл) піперазін-1-ІЛ-2-оксоетил)-1,5-дигідро-4 Н-піразоло 3,4-Д (піридин-4-ОНУ як протисудомного засобу : Інформ. лист №183-2016 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.: табл.
 75. Склад і технологія екстемпорального гелю з рослинними екстрактами для застосування у стоматології : Інформ. лист №181-2016 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 76. Спосіб синтезу 2,4- діоксо-1,4- дигідро-2Н-тієно 3,2-d піримідин-3-карбонових кислот окисненням 2-тіоксо-4-оксо-2,3-дигідротієно 3,2-d піримідин-3-карбонових кислоn : Інформ. лист №154-2016 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 77. Створення ефективних лікарських засобів гіпоазотемічної та нефропротекторної дії на основі сукцинатного комплексу та рослинного екстракту : Інформ. лист №40-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Хірургічне лікування серця та судин
 78. Спосіб оцінки ефективності реваскуляризації кінцівки в поєднанні з комплексною терапією : Інформ. лист №178-2016 ; Харк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016.– 4 с.

  Хірургія
 79. Спосіб профілактики гнійно-септичних ускладнень післяопераційної рани : Інформ. лист №135-2016 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.