09 | 04 | 2020

грудень 2017

              Акушерство та гінекологія

 1. Застосування сучасного способу комплексного лікування порушення оваріоменструального циклу у пацієнток з синдромом полікістозних яєчників у поєднанні з високим рівнем ситуативної та особистісної тривожності з порушенням сну : Інформ. лист №331-2016 ; Він. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, ДУ "Ін-т педіатр., акуш. і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. –4 с.
 2. Метод ендоскопічної операції у пацієнток з непліддям, обумовленим синдромом полікістозних яєчників : Інформ. лист №62-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 3. Спосіб лікування гіперпластичних процесів слизової оболонки матки : Інформ. лист №61-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київ. МПБ №5, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 4. Використання пробіотиків для обробки твердих побутових відходів : Інформ. лист №83-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 5. Санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення сучасних автозаправних станцій : Інформ. лист №84-2017; ДУ "Ін-т громад. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Дерматологія та венерологія
 6. Клініко-діагностичні критерії артропатичного псоріазу: Інформ. лист №48-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 7. Спосіб лікування демодекозу: Інформ. лист №50-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 8. Спосіб лікування хворих на артропатичний псоріаз : Інформ. лист №46-2017 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 9. Спосіб лікування хворих на гостру екзему та хронічну екзему в стадії загострення, яка супроводжується проявами дисбіозу кишечнику: Інформ. лист №99-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 10. Спосіб лікування хворих на кропив'янку залежно від перебігу дерматозу : Інформ. лист №52-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Ендокринологія
 11. Маркер кісткового метаболізму остеокальцин у диференційній діагностиці глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу: Інформ. лист №262-2016 ; Укр. науково-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплант. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Загальна практика- сімейна медицина
 12. Спосіб корекції ліпідних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутньою стабільною ішемічною хворобою серця: Інформ. лист №240-2016 ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 13. Спосіб корекції трофологічних та прооксидантно-антиоксидантних порушень у хворих на хронічний панкреатит в поєданні із стабільною ішемічною хворобою серця : Інформ. лист №239-2016 ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 14. Підвищення ефективності лікування дітей з рецидивуючим бронхообструктивним синдромом шляхом застосування антибактеріальної терапії : Інформ. лист №69-2017 ; ДУ "Ін-т епідеміол. та інфекц. хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 3 с.

  Інфекційні хвороби
 15. Діагностика фіброзу печінки при хронічному гепатиті С: Інформ. лист №142-2017 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. –К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 16. Оцінка тяжкості хвороби в осіб із ко-інфекцією вірусу імунодефіциту людини та хронічного гепатиту С : Інформ. лист №144-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в.; 2017. – 4 с.
 17. Прогнозування метаболічних порушень у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на хронічний гепатит С: Інформ. лист №143-2017 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 18. Спосіб корекції нейтропенії як наслідку етіотропної терапії хронічного гепатиту С : Інформ. лист №147-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 19. Спосіб лікування хворих на анемію на тлі ВІЛ-інфекції: Інформ. лист №145-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. –К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Кардіологія та ревматологія
 20. Шляхи проведення результатів лікування артеріальної гіпертензії: обгрунтування можливостей використання препаратів магнію та тетраметилтетразабциклооктандіона : Інформ. лист №351-2014; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2014. – 4 с.

  Курортологія та фізіотерапія
 21. Обгрунтування вибору методики бальнеологічної корекції та профілактики метаболічних порушень у осіб, що перенесли гостру травму катастрофічного походження : Інформ. лист №24-2017 ; ДУ "Науково-практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Медична психологія
 22. Алгоритм психологічної корекції порушення здоров'я сім'ї та наявності соціально-прийнятих форм аддиктивної поведінки у жінок : Інформ. лист №338-2016 ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. -К. : Б.в., 2016. – 5 с.
 23. Модель психологічної корекції дезадаптивних станів пацієнтів первинної медичної мережі в умовах соціального стресу і інформаційно-психологічної війни : Інформ. лист №163-2017; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Морфологія людини
 24. Особливості морфо-функціональних змін легеневої тканини на тлі гострого іммобілізаційного стресу: Інформ. лист №79-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Нейрохірургія
 25. Рання діагностика вестибулярних шваном : Інформ. лист №179-2017; ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в. ; К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Онкологія
 26. Лікування хворих з дифузною В-великоклітинною лімфомою з групи високого ризику: Інформ. лист №248-2017; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 27. Спосіб інтраопераційної оцінки хірургічного краю макропрепарату під час радикальної простектомії при місцевопоширеному раку передміхурової залози : Інформ. лист №102-2017 ; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 28. Спосіб визначення агресивності перебігу люмінального Б та базального молекулярних підтипів раку молочної залози : Інформ. лист №177-2017; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, КЗ"Прикарпат. клін. онколог. центр", Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 29. Спосіб прогнозування ефективності неоад'ювантної хіміотерапії у хворих на рак молочної залози люмінального Б та базального підтипів : Інформ. лист №178-2017 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, КЗ "Прикарпат. клін. онколог. центр", Ін-т експеримент. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. - 4 с.

  Організація і управління охороною здоров'я
 30. Спосіб удосконалення обліку відвідування занять та успішності студентів на базі вищого державного навчального закладу України "Буковинський державний медичний університет" : Інформ. лист №127-2017 ; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 6 с.: рис.

  Офтальмологія та тканинна терапія
 31. Критерії та показники безпеки і якості трансплантата донорської кадаверної рогівки людини : Інформ. лист №169-201; Координац. центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Педіатрія
 32. Спосіб диференціальної діагностики серцевих дизритмій в ранньому неонатальному періоді у передчасно народжених дітей з внутрішньошлуночковими крововиливами : Інформ. лист №114-2017 ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 33. Спостереження за дітьми з двостулковим аортальним клапаном серця : Інформ. лист №91-2017 ; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Психіатрія
 34. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги учасникам АТО з психічною травмою в анамнезі : Інформ. лист №76-2017 ; Укр. н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та нарколог. МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 35. Метод лікування розладів адаптації : Інформ. лист №200-2017 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 36. Метод психосоціальної реабілітації хворих на біполярний афективний розлад : Інформ. лист №201-2017 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 37. Метод психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію : Інформ. лист №202-2017 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Соціальна медицина
 38. Методика формування маршрутів пацієнтів із сечокам'яною хворобою на підставі алгоритмів надання урологічної допомоги : Інформ. лист №226-2017 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 39. Організація запобігання виникненню, раннього виявлення та метафілактики сечокам'яної хвороби : Інформ. лист №227-2017 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в ; 2017. – 4 с.
 40. Функціонально-організаційна модель оптимізації урологічної допомоги на регіональному рівні (на прикладі сечокам'яної хвороби) : Інформ. лист№225-2017; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Стоматологія
 41. Застосування діючої речовини азитроміцину в комплексному лікуванні хронічного пародонтиту : Інформ. лист №9-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 42. Застосування короткого курсу діючої речовини азитроміцину в комплексному лікуванні хронічного пародонтиту : Інформ. лист №8-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 43. Лікування передракових захворювань слизової оболонки порожнини рота : Інформ. лист №21-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017.– 4 с.
 44. Спосіб визначення больової чутливості при дентальній плексалгії, як чинника дезадаптації до знімних зубних протезів : Інформ. лист №81-2017; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 45. Спосіб визначення розмірів еластичних підкладок пластинкових знімних зубних протезів : Інформ. лист №17-2017 ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017.– 4 с.
 46. Спосіб виявлення запалення слизової оболонки порожнини рота на етапі ортопедичного лікування : Інформ. лист №57-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 47. Спосіб комплексного лікування хворих на генералізований пародонт, які проживають в екологічно несприятливих умовах Прикарпаття : Інформ. лист №18-2017 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 48. Спосіб лікування клиноподібних дефектів твердих тканин зубів : Інформ. лист №16-2017 ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 49. Спосіб профілактики виникнення ускладнень після атипового видалення нижнього третього моляра : Інформ. лист №60-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 50. Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей : Інформ. лист №55-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 51. Спосіб профілактики психологічної дезадаптації до знімних пластинкових зубних протезів : Інформ. лист №80-2017 ; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 52. Спосіб профілактики та лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту у дітей, хворих на муковісцідоз : Інформ. лист №122-2017. – К. : Б.в., 2017.– 4 с.
 53. Удосконалення диференційної діагностики рубців шкіри голови та шиї різного генезу : Інформ. лист №58-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Терапія
 54. Спосіб діагностики артеріального тиску та метаболічних порушень у хворих артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу : Інформ. лист №176-2017 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 55. Спосіб діагностики ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця : Інформ. лист №107-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 56. Спосіб профілактики ранньої антрациклінової кардіотоксичності у хворих на гострі лейкемії із супутньою ішемічною хворобою серця : Інформ. лист №108-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. Акад" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. - К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Фармація
 57. Технологія фармацевтичних композицій з протигрибковою, антимікробною і кератолітичною активністю : Інформ. лист №182-2017 ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України, ДЗ " Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К. Б.в., 2017. –6 с.: рис.

  Хірургія
 58. Спосіб підготовки та оцінки готовності відключеної кишки до реконструктивної операції : Інформ. лист №44-2017 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗУ. –К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 59. Шкала оцінки факторів ризику неспроможності швів анастомозу : Інформ. лист №128-2017 ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України ", Укрмедпатентінформ МОЗУ. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.