09 | 04 | 2020

квітень 2018

               Акушерство та гінекологія

 1. Багатовекторна профілактика та лікування акушерських кровотеч в пологах та післяпологовому періоді: Інформ. лист №190-2015; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 2. Профілактика розвитку плацентарної дисфункції у жінок з варикозною хворобою вен малого тазу: Інформ. лист №58-2015; Івано-Франків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 2 с.
 3. Спосіб комбінованого ендоваскулярного та хіміотерапевтичного лікування істинного прирощення плаценти: Інформ. лист №96-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 4. Спосіб лікування набрякової форми передменструального синдрому(2) : Інформ. лист №337-2017; ВДНЗ "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 5. Сучасна ДНК-діагностика папіломавірусної інфекції: Інформ. лист №76-2015; Нац. мед. акад. післядипломої освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Він. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Житомирський обласний онкологічний диспансер, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4

  Гігієна праці та профзахворювання
 6. Профілактика несприятливої дії гіпогеомагнітного поля на робочих місцях: Інформ. лист №322-2017; ДУ " Ін-т медицини праці НАМН України", ДУ "Ін-т технічних проблем магнетизму НАН України", Нац. авіаційний ун-т МОН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Загальна практика- сімейна медицина
 7. Спосіб корекції порушень трофологічного і прооксидантно-антиоксидантного статусу хворих із коморбідним перебігом хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця: Інформ. лист №332-2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 8. Інновації в лікуванні хронічних гепатитів "В" і "С" та стеатозу печінки у дорослих та дітей: Інформ. лист №87-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 9. Іновації в лікуванні інфекційного мононуклеозу Епштейна-Барр вірусної етіології у дітей: Інформ. лист №66-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 10. Іновації в лікуванні вітряної віспи в дітей: Інформ. лист №67-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 11. Оптимізація показань до специфічної противірусної терапії хронічного гепатиту С : Інформ. лист №145-2015; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 12. Підходи до клініко-лабораторної діагностики менінгітів ентеровірусної етіології: Інформ. лист №302-2017; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 5 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 13. Відновлювальне лікування хворих на хронічний простатит на тлі метаболічного синдрому з використанням лікувальних фізичних чинників: Інформ. лист №110-2015; Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. –3 с.
 14. Неінвазивний метод діагностики дисфункціональних станів підшлункової залози: Інформ. лист №31-2015; ДУ "Наук. практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 15. Оцінка ефективності олужнюючої терапії із застосування природних мінеральних вод при хронічній патології органів травлення: Інформ. лист №32-2015; ДУ "Наук. практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 16. Спосіб визначення ендогенної інтоксикації у часто хворіючих дітей: Інформ. лист №33-2015; ДУ "Наук.-практич. центр "Реабілітація" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.– К. : Б.в., 2015. – 4 с.

  Медична радіологія
 17. Значущість імуногістохімічних маркерів для індивідуалізації комбінованого лікування сарком матки: Інформ. лист №282-2017; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 18. Прогнозування ступеня втоми у хворих на рак тіла матки після протипухлинного лікування: Інформ. лист №281-2017; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 3 с.

  Морфологія людини
 19. Метод виготовлення музейних препаратів головного мозку: Інформ. лист №84-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 2 с.

  Ортопедія та травматологія
 20. Спосіб консервативного лікування больового синдрому в попереково-крижовому відділі хребта з використанням інтерламінарної епідуральної блокади: Інформ. лист №310-2017; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –4 с.

  Педіатрія
 21. Вивчення стану ендотеліальної функції та профіброгенних медіаторів у дітей, хворих на геморагічний васкуліт: Інформ. лист №308-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 22. Оптимізація лікування та профілактики інфекції сечової системи у дітей : Інформ. лист №275-2017; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 23. Спосіб діагностики тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист №309-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 24. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії первинного психотичного епізоду та шизофренії : Інформ. лист №279-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 6 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 25. Оптимізація лікування психічних, неврологічних та психосоматичних розладів удітей: Інформ. лист №237-2017 (додаток); ДУ " Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітів НАМН України", Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2017. – 1 с.

  Соціальна медицина
 26. Інноваційне забезпечення науковою продукцією закладів охорони здоров'я України для впровадження нових розробок у їх практичну діяльність: Інформ. лист №37 -2017 ; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 27. Принципи проведення профілактичних медичних оглядів із використанням примірних вікових карт серед дорослого населення: Інформ. лист №229-2015; ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини"ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Стоматологія
 28. Спосіб отримання точного відбитку у пришийковій ділянці відпрепарованих зубів при гіпертрофічному гінгівіті початкового ступеня: Інформ. лист №262-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 29. Спосіб профілактики карієсу зубів у дітей, які часто хворіють на гострі респіраторно-вірусні інфекції: Інформ. лист №101-2016; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.
 30. Спосіб профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя: Інформ. лист №11-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Терапія
 31. Особливості лікування артеріальної гіпертензії та стабільної ішемічної хвороби серця поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою : Інформ. лист №208-2017 ; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 3 с.
 32. Спосіб медикаментозної корекції проявів серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію та субклінічний гіпотиреоз: Інформ. лист №72-2015; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Фармакологія
 33. Особливості використання ад'ювантної знеболюючої терапії за умов розсіяного склерозу (експериментальне дослідження): Інформ. лист №92-2015; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 34. Перспективи застосування іноваційного препарату на основі тиксотропної субстанції в лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт: Інформ. лист №125-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 3 с.
 35. Покращення мнестичних процесів при атеросклеротичній гіперліпідемії сухим екстрактом конюшини лучної: Інформ. лист №18-2015; ДУ "Ін-т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 36. Фармакоепідеміологічна оцінка споживання протиглаукомних засобів : Інформ. лист №93-2015; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Він. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.

  Фармація
 37. Інноваційні підходи до корекції вікових змін репродуктивної функції самців ссавців антиоксидантним засобом на основі елаготанінів: Інформ. лист №91-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 38. Інноваційні перспективи перорального застосування лікарського препарату "декасан" у вигляді 0,02 % розчину декаметоксину для лікування кишкових інфекцій: Інформ. лист №359-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 39. Вибір раціональної схеми терапії хворих на цукровий діабет 2 типу на основі аналізу витрати-ефективність: Інформ. лист №94-2015; Він. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 40. Виготовлення супозиторіїв з діючою речовиною дилтіазем в умовах аптеки : Інформ. лист №224-2015 ; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 41. Маркетингове та фармакоекономічне обгрунтування вибору терапії хворих на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист №95-2015; Він. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 42. Модифікація методу моделювання експериментальної інсулінорезистентності у щурів: Інформ. лист №86-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 43. Оціночні шкали для застосування методу FMEA/FMECA при здійсненні загальної оцінки ризиків для якості процедури біовейвер на підставі біофармацевтичної системи класифікації: Інформ. лист №307-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –7 с.
 44. Підвищення ефективності і безпеки лікування епілепсії: Інформ. лист №225-2015; Запорізький держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 45. Скринінг антигістамінних препаратів у біологічних об'єктах методом тонкошарової хроматографії: Інформ. лист №211-2015; ДУ Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 46. Метод діагностики підвищеного опору дихальних шляхів у хворих на бронхіальну астму, хронічне обструктивне захворювання легень та їх поєднання: Інформ. лист №1-2017; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. ім. Ф.І. Яновського" НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –3 с.
 47. Спосіб попередження зниження фізичної працездатності у хворих на бронхіальну астму : Інформ. лист №2-2016; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології. ім. Ф.І. Яновського" НАМН України .– К. : Б.в., 2016. – 3 с.
 48. Технологія діагностики фенотипів тяжкої бронхіальної астми на етапі спеціалізованої медичної допомоги: Інформ. лист №3-2017; ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського" НАМН України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Хірургічне лікування серця та судин
 49. Спосіб комбінованого ендоваскулярного лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і тазу: Інформ. лист №234-2017; ДНУ "Наук.-практ. центр профілактич. та клінічної медицини "ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Хірургія
 50. Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання і вибір терміну виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих на обтураційну жовтяницю обумовлену холецистохоледохолітіазом : Інформ. лист №335-2017 ; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМНУ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –4 с.