31 | 03 | 2020

липень 2018

               Акушерство та гінекологія

 1. Діагностика, лікування та імунопрофілактика преінвазивних захворювань шийки матки, асоційованих згенітальною папіломавірусною інфекцією: Інформ. лист №317-2017; Одес. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 2. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з варикозною хворобою : Інформ. лист №327-2017; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –4 с.
 3. Спосіб корекції мікробіоцинозу піхви на етапі преконцепційної підготовки жінок до вагітності : Інформ. лист №82-2018 ; ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 4. Спосіб преіндукційної підготовки шийки матки до пологів при пролонгованій вагітності: Інформ. лист №81-2018; ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Гігієна праці
 5. Лімітуючі компоненти комбінованих пестицидів : Інформ. лист №26-2018; Ін-т гігієни та екології нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Гігієна харчування
 6. Гігієнічне обгрунтування моделі прогнозування небезпеки для дітей різного віку при вживанні сільськогосподарських продуктів контамінованих пестицидами (на прикладі фунгіцидів класу амідів та триазолів) : Інформ. лист №28-2018; Ін-т гігієни та екології нац. мед. ун-ту ім. О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 6 с.
 7. Гігієнічне обгрунтування моделі прогнозування небезпеки для людини при вживанні сільськогосподарських продуктів контамінованих пестицидами (на прикладі фунгіцидів класу піразолкарбоксамідів) : Інформ. лист №29-2018; Ін-т гігієни та екології нац. мед. ун-ту ім.О.О. Богомольця, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 6 с.

  Епідеміологія. Мікробіологія і вірусологія
 8. Частота виявлення хибно-позитивних результатів при серологічній діагностиці гепатиту С у хворих за різних патологічних станів: Інформ. лист №315-2017; ДНЗ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини" ДУС, ДУ "Ін-т. епідем. та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Загальна практика - сімейна медицина
 9. Оцінка готовності пацієнта до змін окремих складових моделі нездорової поведінки : Інформ. лист №360-2017; ДНЗ "Наук.-практ. Центр профілактичної і клінічної медицини" ДУС,Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 5 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 10. Профілактика рецидивів шкіряно-слизових форм герпесвірусної інфекції, спричинених ВПГ 1-го та 2-го типів у дітей : Інформ. лист №167-2017 ; "Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України," КЗ "Дніпропетр. дитяча міська лікарня №6" ДОР", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 11. Спосіб лікування часто рецидивуючого оперізувального герпесу у хворих на ВІЛ-інфекцію : Інформ. лист №39-2018 ; Буковинський держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. –5 с.

  Інфекційні хвороби, дитячі інфекційні хвороби. Паразитологія
 12. Підвищення ефективності клінічної діагностики позалегеневого туберкульозу у хворих на ВІЛ-інфекцію з просунутими стадіями імунодефіциту : Інформ. лист №30-2018 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Київ. міськ. центр ВІЛ/ СНІД, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 13. Ризик аутоімунних ускладнень у хворих із гострим панкреатитом та панкреонекрозом : Інформ. лист №304-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 14. Обгрунтування поєднаного застосування методів фізичної медицини в реабілітації осіб, що перенесли гостру травму катастрофічного походження: Інформ. лист №51-2018; ДУ "Наук. практ. мед. центр "Реабілітація" МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Морфологія людини
 15. Інформативність поліморфізму гену лактази в системі амбулаторно-поліклінічного моніторингу диспластикозалежних станів: Інформ. лист №343-2017; Харків. мед. акад. післядип- ломної освіти МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 16. Інформативність поліморфізму гену рецептора вітаміну D в системі амбулаторно-поліклінічного моніторингу диспластикозалежних станів : Інформ. лист №344-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Донецьк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 17. Інформативність поліморфізму гену фарнезіл-дифосфатсинтази в системі амбулаторно-поліклінічного моніторингу диспластикозалежних станів : Інформ. лист №345-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 18. Методика лікування хворих на гонартроз шляхом застосування тромбоцитарної аутоплазми : Інформ. лист №342-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 3 с.
 19. Оцінка ризику формування гонартрозу за комплексом клінічних та конституційно-генеалогічних факторів : Інформ. лист №341-2017 ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Неврологія
 20. Використання модифікованої жирної дієти для моделювання ураження аорти/судин головного мозку лабораторних тварин та способи виявлення цього ураження : Інформ. лист №24-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с.
 21. Застосування апарату для електростимуляції з біокеруванням "ТРЕНАР-01" в реабілітації хворих з руховим дефіцитом, що перенесли мозковий інсульт: Інформ. лист №314-2017; ДНУ "Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини" ДУСу, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем НАН і МОН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 22. Оптимізація ранньої діагностики емоційно-вольових та когнітівних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію гіпертонічного та атеросклеротичного генезу : Інформ. лист №312-2017; ДНУ "Наук.-практ. центр профілактичної та клінічної медицини"ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Онкологія
 23. Метод визначення показань до органозбережного лікування чи ампутації у хворих на пухлини тазової кістки: Інформ. лист №25-2018; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 5 с.

  Педіатрія
 24. Патогенетично обгрунтоване лікування шкірних проявів харчової гіперчутливості у дітей : Інформ. лист №320-2017; Запорізький держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017.– 4 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 25. Методика оцінки ефективності стаціонарної індивідуальної короткофокусної психодинамічної психотерапії : Інформ. лист №92-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. –4 с.

  Ревматологія
 26. Комплексне лікування із застосуванням електрофорезу та пресотерапії у жінок з остеоартрозом колінних суглобів в постменопаузальному періоді: Інформ. лист №369-2017; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Соціальна медицина
 27. Дослідження та обгрунтування доцільності впровадження об'єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров'я України: Інформ. лист №4-у-2018; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 6 с.

  Стоматологія
 28. Інноваційна методика хемо-механічної обробки кореневих каналів зубів : Інформ. лист №91-2018 ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Нац. мед. акад. Післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 29. Використання хлоровмісного антисептика вилученого з троклозена натрія в комплексному лікуванні хронічного генералізованого пародонтита: Інформ. лист №7-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 30. Комбінований незнімний зубний протез з повною анатомією оклюзійної поверхні з діоксиду цирконію : Інформ. лист №46-2018 ; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. –4 с.
 31. Ортодонтичний апарат комбінованої дії для лікування перехресного букального прикусу зі звуженням верхньої щелепи : Інформ. лист №8-2018 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 32. Спосіб діагностики і класифікація приясенних дефектів твердих тканин зубів: Інформ. лист №60-2018; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018.– 4 с.
 33. Спосіб діагностики дисбіозу при хронічному катаральному гінгівіті у дітей та підлітків : Інформ. лист №9-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 34. Спосіб лікування пришийкового карієсу зубів : Інформ. лист №350-2017; Донецьк. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 35. Спосіб підтримуючого лікування після протезування на імплантах при хронічному катаральному гінгівіті та генералізованому пародонтиті : Інформ. лист №351-2017; Донецький нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 5 с.
 36. Спосіб ремінералізації емалі постійних зубів : Інформ. лист №17-2018 ; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Терапія
 37. Оптимізація прогнозування інфаркту міокарда у хворих з ожирінням : Інформ. лист №33-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармакологія
 38. Спосіб застосування водної дисперсії наночастинок нуль-валентної міді при лікуванні інфекцій кровобігу : Інформ. лист №323-2017 ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. –4 с.
 39. Спосіб застосування водної дисперсії наночастинок нуль-валентної міді при лікуванні інфекцій шкіри і м'яких тканин : Інформ. лист №324-2017; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Фармація
 40. Антидіабетичний засіб : Інформ. лист №53-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 41. Удосконалення експериментального методу відтворення гострої анальної тріщини : Інформ. лист №27-2018 ; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018.– 4 с.

  Хірургія
 42. Вибір методу профілактики і лікування злукової хвороби очеревини при операціях, які супроводжуються розкриттям просвіту травного каналу : Інформ. лист №13-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018.– 4 с.
 43. Комплексне хірургічне лікування хворих із синдромом діабетичної стопи : Інформ. лист №42-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 5 с.
 44. Спосіб визначення ступеня тяжкості мікроангіопатії нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи : Інформ. лист №36-2018; ДЗ "Запорізька мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 45. Спосіб визначення тактики оперативного лікування при малих ампутаціях у хворих з ускладненою формою синдрому діабетичної стопи : Інформ. лист №34-2018 ; Запорізька мед. академія післядипломломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.– К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 46. Спосіб визначення тяжкості діабетичної полінейропатії : Інформ. лист №35-2018 ; Запорізька мед. академія післядипломломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 47. Спосіб лікування врослого нігтя у немовлят : Інформ. лист №16-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 48. Спосіб проведення кальцій-зберігаючого апаратного мембранного фільтраційного плазмафарезу: Інформ. лист №12-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 49. Спосіб профілактики диспозиції катетера Тенкофа в черевній порожнині у разі проведення перитонеального діалізу: Інформ. лист №11-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 50. Хірургічна профілактика тромбоємболії легеневої артерії при тромбозах нижньої порожнистої вени: Інформ. лист №83-2018; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.