30 | 03 | 2020

серпень 2018

               Акушерство та гінекологія

 1.  Спосіб лікування гіперандрогенних станів у жінок з репродуктивними втратами при підготовці до вагітності: Інформ. лист №199-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. - 3 с.

  Гігієна праці та професійні захворювання
 2. Оцінка сполученої дії електромагнітного випромінювання та позитивних низьких температур на організм ссавців: Інформ. лист №217-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 3. Спосіб встановлення біологічної гранично допустимої концентрації сукцинатвмісного антидіабетичного засобу: Інформ. лист №40-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, ДУ "Ін-т проблем ендокрин. патології ім. В.Я. Данилевського АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Гастроентерологія
 4. Імунологічна оцінка ступеню фіброзу підшлункової залози при хронічному панкреатиті: Інформ. лист №136-2016; ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 3 с.

  Дерматологія та венерологія
 5. Спосіб лікування хворих на алергічні дерматити: Інформ. лист №52-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 3 с.

  Ендокринологія
 6. Застосування пентоксифіліну при лікуванні хворих із метаболічним синдромом: Інформ. лист №250-2015; Укр. наук-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплант. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 7. Лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу із діабетичною хворобою нирок на стадії мікроальбумінурії: Інформ. лист №251-2015; Укр. наук-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплант. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 8. Обгрунтування доцільності застосування проби з дозованим фізичним навантаженням у хворих на цукровий діабет: Інформ. лист №309-2015; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015.– 3 с.

  Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних захворювань
 9. Сучасний алгоритм виявлення RICKETTSIA PROWAZEKII та BARTONELLA у вошах PEDICULUS HUMANUS: Інформ. лист №53-2015; Львів. н.-д. ін-т епідеміології та гігієни МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 10. Спосіб визначення групи ризику за токсокарозною інвазією дітей з рекурентними захворюваннями дихальної системи: Інформ. лист №267-2015; Запоріз. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Кардіологія та ревматологія
 11. Метод лікування анемії хронічного захворювання у хворих на системний червоний вовчак з застосуванням епоетину-альфа: Інформ. лист №301-2015; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. –3 с.
 12. Методика діагностики автоімунної гемолітичної анемії у хворих на системний червоний вовчак: Інформ. лист №299-2015; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 13. Методика діагностики мікронутрієнтної недостатності у хворих на системний червоний вовчак з анемічним синдромом: Інформ. лист №297-2015; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 14. Методика диференційної діагностики анемічного синдрому у хворих на системний червоний вовчак: Інформ. лист №300-2015; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 15. Прогнозування ефективності лікування рекомнантним еритропоетином анемії у хворих на системний червоний вовчак: Інформ. лист №298-2015; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Клінічна лабораторна діагностика
 16. Моніторинг антибіотикорезистентності збудників бактеріальних інфекцій лор-органів: Інформ. лист №77-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Клінічна фармакологія та клінічна фармація
 17. Склад та режим контролю екстемпорального лікарського засобу для фармакотерапії хвороб дихальної системи: Інформ. лист №348-2017; Харків. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 7 с. : табл.

  Курортологія і фізіотерапія
 18. Методика медичної реабілітації пацієнтів з контрактурами суглобів після поранень, травм та оперативних втручань: Інформ. лист №156-2015; ДП "Укр. н.-д. ін-т медицини транспорту" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 19. Спосіб медичної реабілітації хворих після поранень та оперативних втручань на колінному суглобі: Інформ. лист №160-2015; ДП "Укр. н.-д. ін-т медицини транспорту" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 20. Модель забезпечення міжнародними ресурсами системи охорони здоров'я при подоланні медико-санітарних наслідків велико масштабних надзвичайних ситуацій: Інформ. лист №369-2015; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 21. Потреба термінової хірургічної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру: Інформ. лист №370-2015; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.

  Нормальна і патологічна фізіологія
 22. Спосіб моделювання пародонтиту у лабораторних тварин (щурів): Інформ. лист №209-2015; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015.– 3 с.

  Онкологія
 23. Схема поліхіміотерапії "R-DA-EPOC" у лікуванні первинної медіастінальної B-великоклітинної лімфоми: Інформ. лист №345-2015; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 4 с.

  Педіатрія
 24. Критерії підозрілого випадку щодо первинного імунодефіциту у дітей (покази до обов'язкового направлення до дитячого імінолога): Інформ. лист №226-2015; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 25. Спосіб діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених з груп перинатального ризику: Інформ. лист №64-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 26. Спосіб поєднаної діагностики маркерів порушення фібрилогенезу та індивідуальної чутливості організму до чинників екологічного забруднення у дітей: Інформ. лист №75-2018; ДУ "Ін-т спадкової патології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.
 27. Спосіб прогнозування схильності дітей до частих гострих респіраторних захворювань та розвитку повторних епізодів бронхообструктивного синдрому шляхом молекулярно-генетичного тестування генотипів СС та СТ поліморфного локусу С-590Т гена IL4: Інформ. лист №54-2018. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 28. Шляхи вдосконалення організації медичної допомоги юнакам до- та призовного віку: Інформ. лист №215-2015; ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.

  Стоматологія
 29. Методика діагностики пацієнтів з суглобово-м'язовою дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба оклюзійного генезу: Інформ. лист №55-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Українська військова медична академія, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 30. Пристрій для зубо-альвеолярного подовження: Інформ. лист №354-2015; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 31. Спосіб глибинних вимірювань при хронічному пародонтиті: Інформ. лист №215-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 32. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей: Інформ. лист №217-2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 33. Спосіб профілактики альвеолітів за допомогою гемостатичної гумки та препарату, діючою речовиною якого є декаметоксин: Інформ. лист №211-2016; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К. : Б.в., 2016. – 3 с.
 34. Спосіб регіонарного знеболення при злоякісних пухлинах нижньої щелепи: Інформ. лист №10-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018.–3c.

  Терапія
 35. Оптимізація лікування хворих з артеріальною гіпертензією на фоні ожиріння : Інформ. лист №78-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 36. Спосіб діагностики адипокінової дисфункції у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії й ожиріння: Інформ. лист №43-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 37. Спосіб діагностики розвитку та прогресування хронічної серцевої недостатності у хворих з поєднаним перебігом ішемічної хвороби серця й ожиріння : Інформ. лист №44-2018 ; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 38. Спосіб діагностики хронічної серцевої недостатності II та III функціонального класу у хворих з артеріальною гіпертензією та супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень: Інформ. лист №290-2015; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015.– 3 с.

  Фармакологія
 39. Інноваційні перспективи застосування тіотриазоліну для оптимізації гіполіпідемічної терапії інгібітором 3-гідрокси-3-метилглютарил-коензим А-редуктази: Інформ. лист №90-2018; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармація
 40. Імплементація методології PDCA у процес внутрішніх аудитів систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів: Інформ. лист №352-2017; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 41. Інноваційні підходи до фармакологічної корекції больових синдромів лікарською композицією 4-гідрокси-2-метил-N-(5-метил-1,3-тіазол-2-іл)-2Н-1,2- бензитіазин-3-карбоксамід1, 1-діоксид з 1,3,7-триметилксантином: Інформ. лист №85-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 42. Інноваційні перспективи використання оригінального нефропротекторного фітозбору: Інформ. лист №41-2018; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 43. Кількісне визначення суми амінокислот у сировині квасолі звичайної стулок плодів методом спектрофотометрії: Інформ. лист №22-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 5 с.
 44. Макро-та мікроскопічні ознаки бульб жоржини німфейної сорту ken's flame: Інформ. лист №316-2015; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.
 45. Технологія виготовлення в умовах аптек крем-маски з рослинними субстанціями, що призначена для застосування при андрогенній алопеції: Інформ. лист №73-2018; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 46. Технологія виготовлення гелю судиннорозширюючої та фолікулостимулюючої дії в умовах аптек: Інформ. лист №72-2018; ДВНЗ "Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Нац. фарм. ун-т МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 47. Технологія виготовлення комбінованого рослинного препарату "Флавостерол-емульгель" для місцевого лікування андрогенної алопеції в умовах аптек: Інформ. лист №74-2018; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 48. Технологія м'яких лікарських засобів за утрудненими екстемпоральними прописами з використанням AEROSILUM : Інформ. лист №15-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Хірургія
 49. Спосіб підготовки кишечника перед оперативними втручаннями при гострій кишковій непрохідності: Інформ. лист №325-2017; ДВНЗ "Івано-Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.

  Хірургія серця та магістральних судин
 50. Непряма реваскулярізація міокарда у хворих з ішемічною хворобою серця щляхом ударно-хвильової терапії: Інформ. лист №198-2015; Одес. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 3 с.