09 | 04 | 2020

вересень 2018

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

 

Акушерство та гінекологія

 1. Метод комплексного лікування хронічного ендометриту у жінок з порушеннями репродуктивного здоров'я : Інформ. лист №330-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2017. – 4 с.
 2. Профілактика безсимптомної бактерії у вагітних : Інформ. лист №145-2018; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 3. Спосіб лікування пацієнток з поєднаною урогенітальною інфекцією та безплідністю: Інформ. лист №172-2018; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.

  Анестезіологія
 4. Спосіб оптимізації периоперативної інфузійної терапії у хворих високого ступеню хірургічного ризику при невідкладній патології органів черевної порожнини: Інформ. лист №383-2017; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 5. Спосіб периоперативної інфузійної терапії у хворих середнього ступеню хірургічного ризику при невідкладній патології органів черевної порожнини : Інформ. лист №384-2017; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Анестезіологія та інтенсивна терапія
 6. Склад та об'єм периоперативної інфузійної терапії у хворих з невідкладною патологією органів черевної порожнини: Інформ. лист №382-2017; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 7. Комплексна оцінка рівнів радону у повітрі як інструмент для вибору протирадонових заходів : Інформ. лист №70-2018; Д У "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України," Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 8. Орієнтовні граничні рівні вмісту плісеневих грибів у повітрі житлових та громадських приміщень: Інформ. лист №67-2018; ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018.– 4 с.
 9. Основні вимоги до ведення реєстрів вродженої патології : Інформ. лист №68-2018; ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 10. Своєчасне встановлення діагнозів на фенілкетонурію і гіпотиреоз у новонароджених як спосіб запобігання інвалідизації : Інформ. лист №69-2018; ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 11. Спосіб оцінки ступеня медико-екологічної напруги в районі розташування водної рекреаційної зони : Інформ. лист №76-2016; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.

  Гастроентерологія
 12. Оптимізація діагностики передракових змін слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний атрофічний гастрит: Інформ. лист №79-2018; ДУ " Ін-т гастроентерології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018.– 4 с.
 13. Спосіб диференційної діагностики форм портальної гіпертензії: Інформ. лист №65-2018; ДУ "Ін-т гастроентерології АМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 14. Комбінована терапія актинічного кератозу з врахуванням морфофенотипування: Інформ. лист №31-2018; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України". – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 15. Метод лікування шкірних проявів медикаментозної алергії: Інформ. лист №328-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 16. Сучасні підходи до лікування поліоніхомікозу з множинними ураженнями нігтів, перионіхеальних тканин та гнійними ускладненнями: Інформ. лист №329-2017; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017.– 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 17. Спосіб лікування хворих на гострі інфекційні діареї: Інформ. лист №377-2017; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 18. Спосіб корекції дефіциту магнію в організмі : Інформ. лист №58-2018; ДУ "Український н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018.– 6 с.

  Неврологія
 19. Спосіб діагностики спондилогенної вертебробазилярної недостатності у молодому віці: Інформ. лист №104-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 20. Спосіб діагностики спондилогенної вертебробазилярної судинної недостатності у осіб молодого віку за узагальненим показником спондилогенності: Інформ. лист №106-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018.– 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 21. Поєднане застосування сухих вуглекислих ванн та бальнеологічного засобу "магнієва олія" у санаторно-курортному лікуванні хворих на гонартроз : Інформ. лист №32-2018; ДУ "Український науково-дослідний ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 22. Резекційний артродез гомілковостопного суглоба: Інформ. лист №120-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ "Ін-т травматол. та ортопедії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К.: Б.в., 2018. – 6 с.

  Педіатрія
 23. Застосування комплексу препаратів аргініну і бетаїну для нормалізації роботи печінки при лікуванні ацетонемічного синдрому у дітей : Інформ. лист №186-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 7 с.
 24. Можливість корекції дефіциту вітаміну D у дітей раннього віку, схильних до повторних епізодів бронхообструктивного синдрому: Інформ. лист №144-2018; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 25. Попередження коагулопатії та діареї, асоційованих із застосуванням антибіотиків за допомогою пробіотиків B.Clausii у грудних дітей, що знаходяться на природному вигодовуванні: Інформ. лист №80-2018 ; Запоріз. держ. мед. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 26. Прогностична математична модель розрахунку ризику формування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей з урахуванням генетичних чинників: Інформ. лист №129-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 27. Спосіб діагностики тканинної гіпоксії паренхіми нирок при недиференційованій дисплазії сполучної тканини у дітей раннього віку: Інформ. лист №345-2016; ДУ "Ін-т спадкової патології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 28. Спосіб донозологічної діагностики гепатобіліарної дисфункції, асоційованої з несприятливою дією хімічних факторів навколишнього середовища: Інформ. лист №76-2018; ДУ "Ін-т спадкової патології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 29. Спосіб профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії у новонароджених: Інформ. лист №100-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 30. Спосіб санації трахеї з використанням екстратубажної системи: Інформ. лист №101-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Психіатрія та наркологія
 31. Медико-соціальна реабілітація хворих на параноїдну форму шизофренії із симптомами депресії: Інформ. лист №224-2016; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с

  Психіатрія. Медична психологія
 32. Метод лікування хвороби Альцгеймера: Інформ. лист №45-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018.–4 c.

  Пульмонологія і фтизіатрія
 33. Виявлення поширенності паління серед осіб з вперше виявленим хронічним обструктивним захворюванням легень, оцінка ефективності антисмокінгових програм: Інформ. лист №371-2017; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 34. Поширення порушень серцевого ритму під час спірографії у пацієнтів із поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та стабільної ішемічної хвороби серця: Інформ. лист №372-201 ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Соціальна медицина
 35. Методика організації консультативно-діагностичного центру на принципах державно-приватного партнерства: Інформ. лист №114-2018; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 36. Методичні підходи до реструктуризації системи комунальних консультативно-діагностичних центрів на основі державно-приватного партнерства: Інформ. лист №115-2018; Нац. мед. акад. Післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 37. Напрямки підготовки менеджерів для впровадження державно-приватного партнерства в охороні здоров'я: Інформ. лист №116-2018; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Стоматологія
 38. Моніторинг етіологічної структури та чутливості до антибіотиків та антисептиків мікроорганізмів, виділених із зубного нальоту у дітей, хворих на муковісцидоз : Інформ. лист №99-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с

  Терапія
 39. Спосіб діагностики адипокінової дисфункції у хворих з поєднаним перебігом постінфарктного кардіосклерозу і цукрового діабету 2 типу: Інформ. лист №235-2016; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 40. Спосіб діагностики порушень ліпідного обміну у хворих на ішемічну хворобу серця на тлі цукрового діабету 2 типу за рівнем сортиліну: Інформ. лист №98-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 41. Спосіб діагностики розвитку рецидиву інфаркту міокарда з гострим інфарктом міокарда на фоні ожиріння: Інформ. лист №97-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 42. Спосіб прогнозування повторних кардіоваскулярних подій протягом 6-місячного терміну спостереження у хворих після перенесеного інфаркту міокарда в поєднанні з ожирінням за рівнем вітронектину: Інформ. лист №96-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України.– К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 43. Спосіб прогнозування розвитку повторного Q-позитивного інфаркту міокарда у хворих з супутнім цукровим діабетом 2 типу: Інформ. лист №95-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармація
 44. Контроль якості мазі Симановського аптечного виготовлення: Інформ. лист №66-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 45. Методика визначення кількісного вмісту поліфенолів у добавці дієтичній: Інформ. лист №38-2016; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016. – 4 с.
 46. Морфолого-анатомічні ознаки листя канни садової (canna x hybrida hort.): Інформ. лист №79-2016; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2016.– 4 с.
 47. Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних фармакологічно активних сполук аналептичної дії на моделі пропофолового наркозу: Інформ. лист №94-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 8 с.
 48. Спосіб відбору субстанцій для цілеспрямованого пошуку оригінальних фармакологічно активних сполук аналептичної дії на моделі тіопенталового наркозу: Інформ. лист №93-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 8 с.
 49. Спосіб підсилення антиексудативної дії 4-гідрокси-2-метил-N-(5-метил-1,3-тіазол-2-ІЛ)-2Н-1,2-бензотіазин-3-карбоксамід1,1-діоксиду : Інформ. лист №86-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Хірургія
 50. Визначення ймовірності розвитку гострого ішемічного порушення мозкового кровообігу у пацієнтів із атеросклеротичним стенозом внутрішньої сонної артерії за формулою "ІНСУЛЬТ – STOP": Інформ. лист №148-2018; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.