09 | 04 | 2020

березень 2019

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

              Акушерство та гінекологія

 1. Нові терапевтичні підходи у лікуванні невиношування вагітності: Інформ. лист N293–2018; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 3018. – 5 с.

  Гастроентерологія
 2. Спосіб корекції дисбіотичних порушень у хворих на хронічний панкреатит із супутнім аскаридозом: Інформ. лист N240–2018; Тернопільський держ.мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Гематологія та транcфузіологія
 3. Алгоритм прогнозу перебігу гострих лейкемій у дітей залежно від рівня сироваткового феритину та тактика терапії при надлишку заліза в організмі: Інформ. лист N305–2018; ДУ "Науков.центр радіаційн.медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Геронтологія та геріатрія
 4. Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: Інформ. лист N306–2018; Ду "Ін–т геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 5. Спосіб лікування хворих з глибокими хронічними піодерміями: Інформ. лист N175–2018; Львівськ. нац. мед.ун–т ім.Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 6. Спосіб лікування хворих на вогнищеву алопецію: Інформ. лист N176–2018; Львівськ. нац. мед. ун–т ім.Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 7. Оптимізація лікування гострих кишкових інфекцій у дітей: Інформ. лист N228–2018; ВДНЗ "Буковин. держ.мед.ун–т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 8. Оптимізація специфічної діагностики лептоспірозу у людей за допомогою полімеразної ланцюгової реакції: Інформ. лист N227–2018; Львів. нац. мед. ун–т ім.Данила Галицького МОЗ України, ДУ "Львів. обласн. лаборат. центр "МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 9. Спосіб лікування інфекційного мононуклеозу, спричиненого вірусом Епштейна–Барр: Інформ. лист N171–2018; Харків.нац.мед. ун–т МОЗУкраїни, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Кардіологія
 10. Спосіб лікування артеріальної гіпертензії у осіб молодого віку з підвищеною артеріальною ригідністю: Інформ. лист N168–2018; Харків.нац.мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 11. Ефективність діалізату лейкоцитів ліофілізованого (імодину) у хворих на поліноз: Інформ.лист N320–2018; ДЗ "Дніпропетр.держ.мед.акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018

  Медицина невідкладних станів
 12. Ризик орієнтована уніфікована протокольна схема надання медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо–транспортних пригод: Інформ.лист N265–2018; ДЗ "Укр. наук.–практ.центр екстреної мед.допомоги та медицини катастроф МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 7 с.

  Медична радіологія
 13. Паспорт індивідуальної радіочутливості людини з цитогенетичними показниками: Інформ.лист N322–2018; Ін–т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 14. Прогнозування ступеня лімфопенії у хворих на рак тіла матки після протипухлинного лікування: Інформ. лист N222–2018; ДУ"Ін–т медичної радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Нормальна та патологічна фізіологія
 15. Засіб для підвищення активності адаптаційних систем організму: Інформ. лист N242–2018; Укр. н.–д. ін–т мед. реабілітації та курортології МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 16. Спосіб діагностики показників вільнорадикального окислення макромолекул у кірковому шарі нирок щурів за умов сольового навантаженння при інтоксикацією сулемою: Інформ. лист N312–2018; ВДНЗ "Буковин.держ.мед.ун–т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 17. Спосіб діагностики показників системи антиоксидантного захисту у крові щурів при інтоксикацією сулемою за умов сольового навантаження: Інформ. лист N313–2018; ВДНЗ "Буковин.держ.мед.ун–т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 18. Спосіб корекції метаболічного ацидозу в нирках та легенях при термічній травмі: Інформ. лист N272–2018; ВДНЗ "Укр.мед.стомат.акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Онкологія
 19. Поліаміни та рибонеклеази як маркери для диференційної діагностики пухлин передміхурової залози: Інформ. лист N315–2018; Ін–т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Нац. ін–т раку МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 20. Спосіб прогнозування перебігу раку передміхурової залози: Інформ. лист N316–2018; Ін–т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Нац. ін–т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 21. Пристрій для черезкісткового остеосинтезу переломів п'ясткової кістки: Інформ. лист N191–2018; Одеськ. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с.
 22. Спосіб малоінвазійного остеосинтезу переломів п'ясткової кістки: Інформ. лист N189–2018; Одеськ. нац. мед ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с.: рис.

  Патологічна анатомія
 23. Морфологічна діагностика стравоходу Баретта: Інформ. лист N277–2018; ДУ "Науково–практ. центр профілактич. та клінічної медицини" ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Педіатрія
 24. Алгоритм діагностики та купування функціональних кишкових кольок у дітей раннього віку: Інформ. лист N124–2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 25. Ефективність застосування препаратів бетаїн–аргінінового комплексу для профілактики та лікування неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей з ожирінням: Інформ. лист N181–2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 26. Застосування пробіотичного препарату що містить комбінацію штамів BIFIDOBACTERIUM, LACTOBACILLUS, та LACTOCOCCU для корекції мікробіоти у дітей: Інформ лист N122–2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 27. Застосування ферментного препарату з метою ліквідації екзокринної недостатності підшлункової залози у дітей з ацетонемічним синдромом: Інформ. лист N123–2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 28. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю (F 10.2): Інформ. лист N134–2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 29. Режим контролю лікарських засобів, що застосовуються при хронічному больовому синдромі в межах паліативної допомоги: Інформ. лист N133–2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Пульмонологія та фтизіатрія
 30. Спосіб корекції тромбоцитарної активності у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень із поєднаною артеріальною гіпертензією: Інформ. лист N321–2018; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Соціальна медицина
 31. Критерії оцінки придатності санаторно–курортного закладу для здійснення лікувально–оздоровчого туризму: Інформ. лист N271–2018; Ду"Укр. н.–досл. інс–т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с. –
 32. Проблема безпеки пацієнтів у світі та Україні: Інформ. лист N307–2018; ДУ "Ін–т громадськ. здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, ДУ "Ін–т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва НАМН України", Нац. мед. ун–т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Стоматологія
 33. Базисна литтєва пластмаса на основі метилметакрилату "Стомаліт": Інформ. лист N127–2018; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 34. Дослідження стану вродженого імунітету та цитокінового профілю в дітей за умов хронічного катарального гінгівіту на тлі цукрового діабету типу 1: Інформ. лист N297–2018; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 35. Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету типу 1: Інформ. лист N296–2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 36. Підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом використання в комплексній терапії ліпосомальної форми фосфатидилхоліну: Інформ. лист N169-2018; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, НТУ "Харків. політехн. ін-т". – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 37. Спосіб визначення типу росту нижньої щелепи у пацієнтів з аномаліями прикусу II, класу за Енглем: Інформ. лист N273–2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Мед. ін-т Сумського ун–ту МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 3 с.
 38. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту в пацієнтів з гіпертонічною хворобою: Інформ. лист N57–2018; ДВНЗ " Івано–Франківськ. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 39. Спосіб лікування пацієнтів з суглобово–м'язовою дисфункцією скронево–нижньощелепного суглоба оклюзійного генезу: Інформ. лист N274–2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укр. військ.–медична акад. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 40. Спосіб патогенетичної корекції експериментального бактеріально–імунного пародонтиту: Інформ.лист N107–2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с.

  Судинна хірургія
 41. Попередження розвитку реперфузійно– реоксигенаційних ускладнень при реваскуляризації нижніх кінцівок в умовах хронічної критичної ішемії: Інформ. лист N204-2018; Тернопільський держ. мед. Ун-–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Терапія
 42. Спосіб діагностики синдрому запалення з аутоімунним компонентом у хворих на гострий інфаркт міокарду у поєднанні з хронічним панкреатитом: Інформ. лист N197–2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 43. Спосіб оптимізації лікування ентеропатії з переважанням обстипації у хворих на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист N196–2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Трансплантологія
 44. Використання стовбурових клітин пуповинної крові для лікування порушеної скоротливої функції серця: Інформ. лист N146–2018; Координаційн. центр трансплантації органів, тканин і клітин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Урологія
 45. Спосіб визначення генезу розвитку стриктур мисково–сечовідного сегменту у хворих на гідронефроз: Інформ. лист N254–2018; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 46. Спосіб оцінки ступеня травматизації паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз: Інформ. лист N253-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармація
 47. Антидіабетичні властивості сухого екстракту імбиру: Інформ. лист N209–2018; Нац. фарм. ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 48. Вивчення антиоксидантних властивостей сухого екстракту з хости ланцетолистої: Інформ. лист N218–2018; Тернопільський держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с.
 49. Використання рослинного екстракту капусти городньої у якості протизапального та противиразкового засобу при лікуванні виразкових уражень шлунка: Інформ. лист N208-2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 50. Застосування нового комбінованого крему для лікування запальних і мікробних захворювань шкіри: Інформ. лист N210–2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.