31 | 03 | 2020

квітень 2019

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою 

             Акушерство та гінекологія

 1. Застосування препарату "Атоксіл" у комплексній терапії вагітних з холестатичним гепатозом: Інформ. лист №291-2018; ДУ"Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 2. Метод профілактики патологічного збільшення маси тіла під час вагітності: Інформ. лист №142-2018; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 3. Профілактика септичних ускладнень післяпологового періоду у жінок групи ризику: Інформ. лист №216-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Анестезіологія
 4. Спосіб оцінки перебігу ендогенної інтоксикації: Інформ. лист №126-201; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 5. Методика розрахунку акустичних характеристик потоків залізничного транспорту: Інформ. лист №102-2018; ДУ"Ін-т громадського здоров'я ім. О.М.Марзєєва НАМН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.
 6. Особливості психофізіологічної адаптації учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, які розпочали навчання у шість та сім років: Інформ. лист №155-2018; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.

  Дерматовенерологія
 7. Адаптація та впровадження опитувальника по визначенню якості життя хворих на інтраепідермальний рак шкіри (skin cancer quality oflife): Інформ. лист №37-2018; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 8. Адаптація та впровадження опитувальника по визначенню якості життя хворих на актинічний кетароз (actinic keratosis quality of life): Інформ. лист №38-2018; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с
 9. Спосіб корекції порушень стану Ерго-та трофотропної систем при псоріазі: Інформ. лист №132-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 10. Спосіб удосконалення діагностики псоріазу: Інформ. лист №174-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Загальна практика- сімейна медицина
 11. Визначення проблемних регіонів України за захворюваністю на парентеральні вірусні гепатити на основі динаміки їх змін та короткострокових пронозних тенденцій: Інформ. лист №275-2018; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ДУ "Укр. ін-т стратегічних досліджень МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.

  Кардіологія
 12. Спосіб прогнозування розвитку ортостатичної гіпотензії у молодих чоловіків з артеріальною гіпертензією: Інформ. лист №167-2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 13. Оцінка специфічності та чутливості технології APOLECT у хворих на системні захворювання сполучної тканини: Інформ. лист №304-а-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Клінічна лабораторна діагностика
 14. Спосіб оцінки стану тромбоцитарної ланки гемостазу для реконструктивно-відновного лікування плазмою, збагаченою факторами росту за методикою PRGF ENDORET: Інформ. лист №215-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 15. Режим контролю лікарських засобів, що застосовуються при біполярному розладі у комбатантів: Інформ. лист №198-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.

  Медична радіологія
 16. База даних формалізованої інформації про перебіг і наслідки лікування раку щитоподібної залози: Інформ. лист №224-2018; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 17. Визначення тактики лікування кісткових метастазів оксабіфором для зниження ризиків ускладнення: Інформ. лист №223-2018; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 18. Ефективність гетерилзаміщеного цистеаміну при гострому радіаційному ураженні в експерименті: Інформ. лист №225-2018; ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 19. Ультразвукова абляція (HIFU) міом тіло матки: Інформ. лист №211-2018; ДУ"Інс-т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України", Київськ. міськ. клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Онкологія
 20. Спосіб профілактики радіаційно-асоційованого раку у осіб, гіперчутливих до дії іонізуючих випромінювань: Інформ. лист №194-2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Патологічна анатомія. Судова медицина
 21. Відзначення ступеня важкості дисплазії шийки матки, що асоціюється з папіломавірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя: Інформ. лист №121-2018; Івано-Франківськ. націон. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Педіатрія
 22. Підходи до діагностики хвороби Лайма у дітей: Інформ. лист №150-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 23. Сучасні підходи до лікування коморбідної патології у дітей із бронхіальною астмою: Інформ. лист №149-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Психіатрія
 24. Патогенетична модель психологічної корекції дезадаптації волонтерів, діяльність яких пов'язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій: Інформ. лист №251-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 25. Походження та клінічна структура тривожних і депресивних розладів, що асоційовані зі зловживанням алкоголем в комбатантів: Інформ. лист №88-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ "Націон. наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 26. Принципи організації психіатричної допомоги військовослужбовцям, які приймали безпосереднью участь у бойових діях: Інформ. лист №89-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ "Націон. наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с

  Психічне здоров'я
 27. Спосіб діагностики клінічної специфіки й прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу: Інформ. лист №249-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 7 с.
 28. Структурно-динамічна модель впливу стрес-потенціюючих чинників на розвиток і прогресування цереброваскулярної патології (як підгрунтя для реалізації здоров'яцентрованого підходу у лікувальному процесі): Інформ. лист №252-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.

  Стоматологія
 29. Діагностично-лікувальний комплекс підготовки дітей до кісткової пластики альвеолярного відростка та їх післяопераційне ведення: Інформ. лист №179-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 30. Застосування пристрою для визначення паралельності розташування зубів у стоматологічній практиці: Інформ. лист №238-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 31. Пристрій для визначення чутливості смакових рецепторів язика у людини: Інформ. лист №233-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 32. Пристрій для полімеризації акрилової пластмаси за допомогою ультразвуку: Інформ. лист №237-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 33. Спосіб виготовлення адгезивного мостоподібного протеза: Інформ. лист №234-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 34. Спосіб лікування ксеростомії, поєднаної з глосодинією: Інформ. лист №235-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 35. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей та підлітків: Інформ. лист №236-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 36. Спосіб морфометричної оцінки тканин велоферингеального комплексу у дітей з вродженими незрощеннями твердого та м'якого піднебіння: Інформ. лист №178-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.37.
 37. Спосіб підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту асоційованого з цукровим діабетом 2 типу та автоімунним тиреоїдитом: Інформ. лист №256-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 38. Спосіб прогнозування інтраопераційної крововтрати при артеріовенозних мальформаціях з ураженням щелеп: Інформ. лист №177-2018; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Терапія
 39. Застосування гіпоксично-гіперкапнічних тренувань для подолання проявів гіпервентиляційного синдрому у хворих на артеріальну гіпертензію: Інформ. лист №154-2018; ДВНЗ " Івано-Франків. нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 40. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит із коморбідним метаболічним синдромом: Інформ. лист №221-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4
 41. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит та цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист №220-2018; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 42. Спосіб оптимізації комплексного лікування ентеропатії з переважанням діареї у хворих на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист №195-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Урологія
 43. Спосіб діагностики пудендопатії в чоловіків: Інформ. лист №356-2017; Одеськ. нац. мед ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2017. - 4 с.

  Фармакологія
 44. Відсутність корекції порушень рівня статевих гормонів та морфо-функціонального стану гонад за умов застосування метформіну на тлі метаболічного синдрому, що розвинувся в ювенільному віці: Інформ. лист №213-2018; ДУ "Інс-т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 45. Коригуюча дія метіоніну та метавітану стосовно побічних ефектів на сім'яники протитуберкульозних засобів і ряду: Інформ. лист №212-2018; ДУ "Інс-т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.
 46. Підвищення тривожності за умов введення метформіну на тлі метаболічного синдрому, що розвинувся в ювенільному віці: Інформ. лист №214-2018; ДУ "Інс-т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.

  Фармація
 47. Застосування рекомбінантного інтерлейкіну-2 (ронколейкін) як ефективного нейропротективного засобу з ендотеліотропним механізмом дії: Інформ. лист №113-2018; Нац. фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 48. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії гіпертонічної хвороби у пацієнтів з дуальними розладами: Інформ. лист №183-2018; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.
 49. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії цукрового діабету II типу: Інформ. лист №182-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 6 с.

  Хірургія
 50. Спосіб прогнозування ризику розвитку третинного перитоніту: Інформ. лист №108-2018; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. - К.: Б.в., 2018. - 4 с.