31 | 03 | 2020

травень 2019

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документів" БЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою 

              Інфекційні захворювання

 1. Спосіб лікування хворих на гострі респіраторні інфекції з використанням препарату з рибонуклеїнової кислоти дріжджів: Інформ. лист №115–2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Інфекційні та паразитарні хвороби
 2. Підходи до клініко–лабораторної діагностики менінгітів ентеровірусної етіології: Інформ. лист №302–2017; Запорізьк. держ. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 5 с.

  Інфекційні хвороби
 3. Спосіб оцінки тяжкості ураження нейронів головного мозку та прогнозу несприятливого перебігу гострих бактеріальних менінгітів: Інформ. лист №180–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Акушерство і гінекологія
 4. Спосіб лікування передменструального синдрому: Інформ. лист №64–2017; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун–т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Анестезіологія
 5. Спосіб оцінки перебігу ендогенної інтоксикації: Інформ. лист №126–2018; Буковин. держ. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Геронтологія і геріатрія
 6. Спосіб терапії бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень похилого вік: Інформ. лист №36–2017; Ду " Ін–т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Загальна практика – сімейна медицина
 7. Спосіб корекції порушень трофологічного і прооксидантно–антиоксидантного статусу хворихізкоморбідним перебігом хронічного панкреатиту та стабільної ішемічної хвороби серця: Інформ. лист №332–2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Клінічна імунологія та алергологія
 8. Оцінка специфічності та чутливості технології APOLECT у хворих на системні захворювання сполучної тканини: Інформ. лист №304–а–2018; Львів. нац. мед. ун–т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Клінічна фармакологія і клінічна фармація
 9. Розробка ефективних засобів антиішемічної дії на основі комбінації мельдонію та гама–бутиробетаїну: Інформ. лист №188–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 10. Склад та режим контролю екстемпорального лікарського засобу з контрольованими активними фармацевтичними інградієнтами: Інформ. лист №349–2017; Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 11. Спосіб підвищення ефективності антиішемічної терапії препаратами мелодонію шляхом комбінованого застосування гама–бутиробетаїном: Інформ. лист №184–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Медицина невідкладних станів та медицина катастроф
 12. Спосіб діагностики і надання невідкладної допомоги при розшаруванні (дісекції) судин шиї і головного мозку: Інформ. лист №156–2017; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 13. Спосіб діагностики і надання невідкладної терпії при тромбозі базилярної артерії (синдром вершини базилярної артерії): Інформ. лист №157–2017; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Медична радіологія
 14. Визначення надмірного опромінення в онкологічних хворих під час фракціонованої променевої терапії: Інформ. лист №140–2017; ДУ "Ін–т мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 15. Контроль ефективності конформної променевої терапії недрібноклітинного раку легені з урахуванням рівня регулятора ангіогенезу – фактора росту ендотелію судин (vegf) у сироватці крові: Інформ. лист №139–2017; ДУ "Інс–т медичної радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4
 16. Порівняльний аналіз алгоритмів топометричної підготовки та планування конвенційної та конформної променевої терапії на лінійних прискорювачах: Інформ. лист №7–2017; ДУ "Інститут мед. радіології ім. С.П. Григор'єва АМНУ", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Морфологія людини
 17. Спосіб дослідження кровоносного русла шлунка людини: Інформ. лист №3–2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Ортопедія та травматологія
 18. Спосіб консервативного лікування больового синдрому в попереково–крижовому відділі хребта з використанням інтерламінарної епідуральної блокади: Інформ. лист №310–2017; ДУ" Інс–т травматології та ортопедії НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Патологічна анатомія
 19. Діагностичне і прогностичне значення біомінералізації при папілярному раку щитоподібної залози: Інформ. лист №154–2017; Сумськ. держ. ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Педіатрія
 20. Вивчення стану ендотеліальної функції та профіброгенних медіаторів у дітей, хворих на геморагічний васкуліт: Інформ. лист №308–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 21. Оптимізація лікування та профілактики інфекції сечової системи у дітей: Інформ. лист №275–2017; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 22. Спосіб діагностики тяжкості перебігу бронхіальної астми у дітей: Інформ. лист №309–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 23. Метод лікування шизофренії та шизоафективного розладу: Інформ. лист №204–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 24. Метод психологічної підтримки батьків дітей першого року життя з черепно–мозковою травмою: Інформ. лист №203–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 25. Оптимізація лікування психічних, неврологічних та психосоматичних розладів у дітей: Інформ. лист №237–2017; ДУ " Інс–т охорони здоров'я дітей та підлітів НАМН України", Харків. мед. академія післядипломної освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 26. Рекомендації щодо оптимізації діагностичних критеріїв, що формують агресивну поведінку і суспільно небезпечні дії у хворих на параноїдну форму шизофренії: Інформ. лист №32–2017; Дніпропетр. держ. мед. академія МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Соціальна медицина
 27. Інноваційне забезпечення науковою продукцією закладів охорони здоров'я України для впровадження нових розробок у їх практичну діяльніст: Інформ. лист №3/v–2017; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Стоматологія
 28. Спосіб експрес–діагностики ротової рідини на наявність летючих амінів у жінок із бактеріальним вагінозом: Інформ. лист №12–2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 29. Спосіб комплексного хірургічного та ортодонтичного лікування вестибулярно розташованих ретинованих іклів: Інформ. лист №35–2017; Харківськ. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 30. Спосіб лікування дисфункції скронево–нижньощелепного суглоба: Інформ. лист №20–2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 31. Спосіб отримання точного відбитку у пришийковій ділянці відпрепарованих зубів при гіпертрофічному гінгівіті початкового ступеня: Інформ. лист №262–2017; Львів. нац. мед. ун–т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 32. Спосіб профілактики утворення післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя: Інформ. лист №11–2017; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Терапія
 33. Особливості лікування артеріальної гіпертензії та стабільної ішемічної хвороби серця поєднаної з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: Інформ. лист №208–2017; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.
 34. Спосіб діагностики генетично–детермінованих інсулінорезистентності та атеросклерозу при гіпертонічній хворобі та супутному цукровому діабеті 2 типу: Інформ. лист №90–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 35. Спосіб лікування пацієнтів з гіпертонічною хворобою і супутнім цукровим діабетом 2 типу: Інформ. лист №89–2017; Харків. нац. мед. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Урологія
 36. Спосіб діагностики пудендопатії в чоловіків: Інформ. лист №356–2017; Одеськ. нац. мед ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Фармакологія
 37. Перспективи застосування іноваційного препарату на основі тиксотропної субстанції в лікуванні хворих на сезонний алергічний риніт: Інформ. лист №125–2017; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад."МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 3 с.

  Фармація
 38. Інноваційні перспективи перорального застосування лікарського препарату "декасан" у вигляді 0,02 % розчину декаметоксину для лікування кишкових інфекцій: Інформ. лист №359–2017; Національн. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 39. Використання екстракту густого водно–спиртового з незрілих плодів горіха волоського в корекції експериментального виразкового ураження шлунку: Інформ. лист №53–2017; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 6 с.
 40. Використання методики визначення трансферинів, в якості показника антиоксидантної активності сироватки крові в умовах експериментального тромбофлебіту: Інформ. лист №172–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017
 41. Використання рослинного екстракту з кореня солодки у якості протизапального та протиалергічного засобу при лікуванні алергічного контактного дерматиту: Інформ. лист №171–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 42. Діуретична активність нового ацильваного похідного 2–оксоіндоліну: Інформ. лист №189–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 43. Дослідження нефропротекторної дії нової субстанції серед похідних 7,8–дизаміщених теофіліну: Інформ. лист №183–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 44. Застосування екстракту листя персика як цитокіномодулятора в комплексній терапії інфекційно–запальних захворювань: Інформ. лист №186–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 45. Морфолого–анатомічні ознаки листя рогозу вузьколистого (typha angustifolia l.): Інформ. лист №6–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с
 46. Оціночні шкали для застосування методу FMEA/FMECA при здійсненні загальної оцінки ризиків для якості процедури біовейвер на підставі біофармацевтичної системи класифікації: Інформ. лист №307–2017; Нац. фарм. ун–т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 7 с.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 47. Алгоритм проведення реформи протитуберкульозної служби: Інформ. лт №1–2017; ДУ"Нац. ін–т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". – К.: Б.в., 2017. – 4 с.
 48. Спосіб відновлення фізичної активності у хворих на бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості: Інформ. лист №2–2017; ДУ"Нац. ін–т фтизіатрії і пульмонол. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Хірургічне лікування серця та судин
 49. Спосіб комбінованого ендоваскулярного лікування хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок і тазу: Інформ. лист №234–2017; ДНУ "Наук.–практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.

  Хірургія
 50. Темп декомпресії жовчних шляхів після ендоскопічного транспапілярного втручання і вибір терміну виконання лапароскопічної холецистектомії у хворих на обтураційну жовтяницю обумовлену холецистохоледохолітіазом: Інформ. лист №335–2017; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМНУ, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2017. – 4 с.