26 | 09 | 2020

липень 2019

               Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Прогностична модель швидкого темпу і прогресування фіброзу печінки при хронічному гепатиті С: Інформ.лист N16-2019; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 5 с

  Акушерство та гінекологія
 2. Метод профілактики патологічного збільшення маси тіла під час вагітності: Інформ. лист N142–2018; ДВНЗ "Івано–Франків. нац. мед. Ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 3. Профілактика септичних ускладнень післяпологового періоду у жінок групи ризику: Інформ. лист N216–2018; Львів. нац. мед. ун–т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Дерматовенерологія
 4. Адаптація та впровадження опитувальника по визначенню якості життя хворих на інтраепідермальний рак шкіри (skin cancer quality oflife): Інформ. лист N37-2018; ДНУ "Наук.-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 5. Адаптація та впровадження опитувальника по визначенню якості життя хворих на актинічний кетароз (actinic keratosis quality of life): Інформ. лист N38-2018; ДНУ "Наук.–-практ. центр профілак. та клінічної медицини" Держ. управл. справами, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 6. Спосіб удосконалення діагностики псоріазу: Інформ. лист N174-2018; Львів. нац. мед. Ун-т ім. Данила Галицького МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Ендокринологія
 7. Оптимізація лікування аутоімунного тиреоїдиту: Інформ. лист N369-2018; ДВНЗ "Буков. держ. иед. ун–т МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Загальна практика– сімейна медицина
 8. 8.Визначення проблемних регіонів України за захворюваністю на парентеральні вірусні гепатити на основі динаміки їх змін та короткострокових пронозних тенденцій: Інформ. лист N275–2018; Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, ДУ "Укр. ін–т стратегічних досліджень МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.

  Клінічна лабораторна діагностика
 9. Спосіб оцінки стану тромбоцитарної ланки гемостазу для реконструктивно-відновного лікування плазмою, збагаченою факторами росту за методикою PRGF ENDORET: Інформ. лист N215-2018; Нац. мед. ун–т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Медична радіологія
 10. Алгоритм діагностичного супроводу хворих з йод–негативними метастазами диференційованого раку щитовидної залози: Інформ. лист N44-2019; Нац. ін–т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 7 с
 11. Використання джерела 192 ірідію при HDR брахітерапії хворих на вторинний рак вагіни: Інформ. лист N42-2019; Нац. ін–т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 12. Метод лікування пацієнтів з метаститичним, прогресуючим диференційованим раком щитовидної залози, рефрактерним до лікування радіоактивним йодом: Інформ. лист N43-2019; Нац. інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019
 13. Ультразвукова абляція (HIFU) міом тіло матки: Інформ. лист N211–2018; ДУ"Інс–т ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України", Київськ. міськ. клініч. онкол. центр, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Онкологія
 14. Спосіб профілактики радіаційно–асоційованого раку у осіб, гіперчутливих до дії іонізуючих випромінювань: Інформ. лист N194–2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Оториноларингологія
 15. Клініко–морфологічне обгрунтування вибору варіанту лікування хворих на рак верхнєщелепної пазухи: Інформ. лист N23–2019; ДЗ "Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.

  Патологічна анатомія. Судова медицина
 16. Визначення ступеня важкості дисплазії шийки матки, що асоціюється з папіломавірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя: Інформ. лист N121-2018; Івано–Франківськ. націон. мед. Ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Педіатрія
 17. Алгоритм діагностики первинних дефектів антитілоутворення: Інформ. лист N46–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 18. Алгоритм діагностики первинних дефектів антитілоутворення лікарем першого контакту: Інформ. лист N45–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. Ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 19. Алгоритм діагностики синдрому Ніймеген у дітей: Інформ. лист N48-2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 20. Алгоритм проведення промивання товстого кишечника при закрепах у дітей із SPINA BIFIDA: Інформ лист N49-2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 21. Алгоритм спостереження та проведення чистої періодичної катетерізації при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із SPINA DIFIDA: Інформ. лист N50-2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 22. Етапність та диференційовані підходи до діагностики хвороби Лайма у дітей: Інформ. лист N150-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 23. Оцінка аліментарного забеспечення дітей із соматичною патологією вітаміном Д 1 кальцієм: Інформ. лист N47-2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 24. Сучасні підходи до лікування коморбідної патології у дітей із бронхіальною астмою: Інформ. лист N149-2018; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун–т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Психіатрія
 25. Патогенетична модель психологічної корекції дезадаптації волонтерів, діяльність яких пов'язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій: Інформ. лист N251-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.
 26. Походження та клінічна структура тривожних і депресивних розладів, що асоційовані зі зловживанням алкоголем в комбатантів: Інформ. лист N88–2018; Нац. мед. Ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ "Націон. наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 27. Принципи організації психіатричної допомоги військовослужбовцям, які приймали безпосереднью участь у бойових діях: Інформ. лист N89–2018; Нац. мед. Ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, ДУ "Націон. наук. центр радіаційної медицини НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Психічне здоров'я
 28. Структурно–динамічна модель впливу стрес–потенціюючих чинників на розвиток і прогресування цереброваскулярної патології (як підгрунтя для реалізації здоров'яцентрованого підходу у лікувальному процесі): Інформ. лист N252-2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.

  Стоматологія
 29. Застосування пристрою для визначення паралельності розташування зубів у стоматологічній практиці: Інформ. лист N238-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 30. Пристрій для визначення чутливості смакових рецепторів язика у людини: Інформ. лист N233-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 31. Пристрій для полімеризації акрилової пластмаси за допомогою ультразвуку: Інформ. лист N237-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 32. Спосіб лікування ксеростомії, поєднаної з глосодинією: Інформ. лист N235-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 33. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей та підлітків: Інформ. лист N236-2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад.", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 34. Спосіб підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту асоційованого з цукровим діабетом 2 типу та автоімунним тиреоїдитом: Інформ. лист N256-2018; Нац. мед. ун–т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Терапія
 35. Застосування гіпоксично–гіперкапнічних тренувань для подолання проявів гіпервентиляційного синдрому у хворих на артеріальну гіпертензію: Інформ. лист N154-2018; ДВНЗ " Івано–Франків. нац. мед. ун–т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 36. Спосіб лікування хворих на неалкогольний стеатогепатит із коморбідним метаболічним синдромом: Інформ. лист N221-2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун–т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармакологія
 37. Відсутність корекції порушень рівня статевих гормонів та морфо–функціонального стану гонад за умов застосування метформіну на тлі метаболічного синдрому, що розвинувся в ювенільному віці: Інформ. лист N213-2018; ДУ "Інс–т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 38. Вплив лефлуноміду на серцево–судинну систему за комбінованого застосування з диклофенаком та амлодипіном на тлі експериментального ревматоїдного артриту, асоційованого з артетіальною гіпертензією: Інформ. лист N72-2019; ДУ"Ін–т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 9 с.
 39. Коригуюча дія метіоніну та метавітану стосовно побічних ефектів на сім'яники протитуберкульозних засобів і ряду (експериментальне дослідження): Інформ. лист N212-2018; ДУ "Інс-т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 40. Підвищення тривожності за умов введення метформіну на тлі метаболічного синдрому,що розвинувся в ювенільному віці: Інформ. лист N214-2018; ДУ "Інс–т фармакології та токсикології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фармація
 41. Ідентифікація та визначення чистоти активних фармацевтичних інгредієнтів інуліну рослинного походження методом тонкошарової хроматографії: Інформ. лист N205-2018; Нац. фарм. Ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.: рис.
 42. Застосування рекомбінантного інтерлейкіну-2 (ронколейкін) як ефективного нейропротективного засобу з ендотеліотропним механізмом дії: Інформ. лист N113–2018; Нац. фарм. Ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 6 с.
 43. Класифікація хронофагів у діяльності спеціалістів фармації як об'єкту корпоративного управління часом фармацевтичних закладів: Інформ. лист N207–2018; Нац. фарм. ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.: рис.
 44. Оптимальні терміни заготівалі кореневищ іриса угорського (IRIS HUNCARICA Walds. et Kit): Інформ. лист N374–2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с
 45. Оптимальні умови вирощування лікарської та ефіроолійної рослинної сировини кореневищ сортових ірисів (IRIS HYBRIDA) в Україні: Інформ. лист N375-2018; Нац. фарм. ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 46. Параметри стандартизації рутвиці смердючої трави: Інформ. лист N21-2018; Нац. фарм. ун–т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 5 с.
 47. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору в аптечних умоах: Інформ. лист N378-2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 48. Склад та технологія приготування протигельмінтного збору для лікування нематодозів в аптечних умовах: Інформ. лист N379-2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 49. Терміни заготівлі листя лепехи звичайної (ACORUS CALAMUS L.): Інформ лист N367-2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018
 50. Термінологічне визначення хронофагів у діяльності спеціалістів фармації як елементу корпоративного управління часом фармацевтичних закладів: Інформ. лист N206-2018; Нац. фарм. Ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.