30 | 05 | 2020

серпень 2019

               Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Спосіб диференційної діагностики гострого і загострення хронічного тонзилітів: Інформ. лист N2 – 2019; Тернопільський держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.

  Акушерство та гінекологія
 2. Спосіб лікування рецидивуючого неспецифічного вульвагініту: Інформ. лист N13 – 2019; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 3. Спосіб профілактики тромбоемболічних ускладнень у жінок з лейоміомою матки, яким проводиться емболізація маткових артерій: Інформ. лист N9 – 2019; ВДНЗ"Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 3 с.

  Гастроентерологія
 4. Оптимізація антіхелікобактерної терапії у хворих з кислотозалежними захворюваннями шлунка та дванадцятипалої кишки: Інформ. лист N57 – 2019; ДУ "Ін-т гастроентер. НАМН України", ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.

  Геронтологія та геріатрія
 5. Інноваційний метод лікування хворих похилого віку з гіпертензивним фенотипом хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду: Інформ. лист N306 – 2018; Ду "Ін-т геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Дерматологія та венерологія
 6. Спосіб лікування піодермій у хворих на цукровий діабет 2 типу: Інформ. лист N64–2019; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.

  Медична радіологія
 7. Алгоритм діагностичного супроводу хворих з йод-негативними метастазами диференційованого раку щитовидної залози: Інформ. лист N44–2019; Нац. Ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 7 с.
 8. Використання джерела 192 ірідію при HDR брахітерапії хворих на вторинний рак вагіни: Інформ. лист N42–2019; Нац. ін-т раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 9. Метод лікування пацієнтів з метаститичним, прогресуючим диференційованим раком щитовидної залози, рефрактерним до лікування радіоактивним йодом: Інформ. лист N43–2019; Нац. інститут раку МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019
 10. Паспорт індивідуальної радіочутливості людини з цитогенетичними показниками: Інформ.лист N322–2018; Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Оториноларингологія
 11. Клініко–морфологічне обгрунтування вибору варіанту лікування хворих на рак верхнєщелепної пазухи: Інформ. лист N23–2019; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.

  Патологічна анатомія
 12. Морфологічна діагностика стравоходу Барретта: Інформ. лист N277–2018; ДУ"Науков.–практ. центр профілактич. та клінічної медицини" ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Педіатрія
 13. Алгоритм діагностики автозапальних захворювань у дітей: Інформ. лист N56–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 14. Алгоритм діагностики комбінованих імунодефіцитів у дітей лікарем першого контакту: Інформ. лист N54–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 15. Алгоритм діагностики первинних імунодефіцитів лікарем першого контакту: Інформ. лист N52–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 5 с.
 16. Алгоритм діагностики первинних імунодефіцитів лікарем першого контакту: Інформ. лист N53–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 17. Алгоритм діагностики первинних дефектів антитілоутворення: Інформ. лист N46–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядип. освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 18. Алгоритм діагностики первинних дефектів антитілоутворення лікарем першого контакту: Інформ. лист N45–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 19. Алгоритм діагностики синдрому Ді Джорджі у дітей: Інформ. лист N51–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 20. Алгоритм діагностики синдрому Ніймеген у дітей: Інформ. лист N48–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 21. Алгоритм діагностикти автозапальних захворювань у дітей: Інформ. лист N56–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 22. Алгоритм проведення промивання товстого кишечника при закрепах у дітей із SPINA BIFIDA: Інформ лист N49–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 23. Алгоритм ранньої діагностики та динамічного спостереження дітей зі синдромом Маршала: Інформ. лист N55–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 24. Алгоритм спостереження та проведення чистої періодичної катетерізації при нейрогенному сечовому міхурі у дітей із SPINA DIFIDA: Інформ. лист N50–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 25. Оцінка аліментарного забеспечення дітей із соматичною патологією вітаміном Д 1 кальцієм: Інформ. лист N47–2019; ДВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 26. Спосіб прогнозування розвитку хронічного бронхіту у підлітків, які курять: Інформ. лист N278–2018; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", ДУ "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмон. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України". – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Психіатрія. Медична психологія
 27. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії синдрому залежності внаслідок вживання алкоголю (F 10.2): Інформ. лист N134–2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 28. Режим контролю лікарських засобів, що застосовуються при хронічному больовому синдромі в межах паліативної допомоги: Інформ. лист N133–2018; Харків. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Соціальна медицина
 29. Східні госпітальні округи: Інформ. лист N317–2018; ВДНЗ "Укр. мед. стомат. акад." МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Стоматологія
 30. Базисна литтєва пластмаса на основі метилметакрилату "Стомаліт": Інформ. лист N127–2018; Харків. нац. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 31. Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей на тлі цукрового діабету типу 1: Інформ. лист N296–2018; ВДНЗ"Буковин. держ. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 32. Пристрій для лікування мікрогнатії нижньої щелепи при дисфункції скронево–нижньощелепного суглобу: Інформ. лист N60–2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.
 33. Спосіб лікування періімплантиту: Інформ. лист N61–2019; Укр. мед. стомат. акад., Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 3 с.

  Терапія
 34. Лікування та профілактика НПЗП–асоційованих гастропатій у пацієнтів з остеоартрозом: Інформ. лист N58–1019; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2019. – 4 с.

  Фармація
 35. Антидіабетичні властивості сухого екстракту імбиру: Інформ. лист N209–2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 36. Використання рослинного екстракту капусти городньої у якості протизапального та противиразкового засобу при лікуванні виразкових уражень шлунка : Інформ. лист №208 – 2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2018. – 4 с.
 37. Застосування нового комбінованого крему для лікування запальних і мікробних захворювань шкіри: Інформ. лист N210–2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 38. Оптимальні умови вирощування харчової та лікарської рослинної сировини приймочок шафрану (СROCUS SATIYUS L.) в Україні: Інформ лист N376–2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 7 с.: рис.
 39. Розробка алгоритму аналізу біологічних матриць на цетиризин хроматографічними методами: Інформ. лист N20–2019; Нац. фарм. ун-т, ЦВНЗ"Київ. мед.ун-т". – К.: Б.в., 2019. – 5 с.
 40. Технологія виготовлення в умовах аптек емульсійної основи для м'яких лікарських та косметичних засобів: Інформ. лист N381–2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 41. Технологія очної мазі з Sulfacetamidum natricum: Інформ лист N386–2018; Нац. фарм. ун-т, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.

  Фтизіатрія і пульмонологія
 42. Алгоритм збору змиву з ротоглотки для діагностики туберкульозу у дітей: Інформ. лист N2–2018; ДУ"Нац. ін-т фтизіатрії і пульмон. ім. Ф.Г. Яновського НАМН України"; Нац. акад. мед. наук України. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 43. Алгоритм призначення скорочених режимів антимікобактеріальної терапії на основі лінезоліду для хворих із резистемним до рифампіцину туберкульозом легень за Gene Xpert MTB RIF: Інформ. лист N3–2018; сост. Н. А. Литвиненко [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 44. Експрес оцінка фізичного стану хворих на бронхіальну астму: Інформ. лист N6–2018; сост. Ю. І. Фещенко [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 45. Методика застосування скороченого 12–місячного режиму антимікобактеріальної терапії на основі лінезоліду серед хворих на мультирезистентний туберкульоз легень: Інформ. лист N3–а–2018; сост. Н. А. Литвиненко [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 46. Методика призначення скороченого 12–ти місячного курсу лікування на основі лінезоліду у хворих на туберкульоз легень із пре–розширеною резистентністю: Інформ. лист N3–б–2018; сост. Н. А. Литвиненко [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 47. Морфологічна діагностика туберкульозної інфекції за імуногістохімічним дослідженням: Інформ. лист N2–а–2018; сост. І. В. Ліскіна [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 48. Особливості застосування шкали оцінки рівня втоми у хворих на саркоїдоз органів дихання: Інформ. лист N1–а–2017; сост. В. К. Гаврисюк [та ін.]. – К.: Б.в., 3017. – 4 с.
 49. Спосіб діагностики обструкції дрібних бронхів у хворих на бронхіальну астму: Інформ. лист N1–б–2018; сост. Ю. І. Фещенко [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 4 с.
 50. Ступінчате лікування хворих на саркоїдоз органів дихання 2–3 стадії при наявності протипоказань до глюкококортикостероїдної терапії: Інформ. лист N2–б–2018; сост. В. К. Гаврисюк [та ін.]. – К.: Б.в., 2018. – 3 с.