30 | 03 | 2020

червень 2016

              Акушерство і гінекологія

 1. Заходи попередження ранніх та пізніх передчасних пологів: Інформ. лист №142–2015 ; ДУ"Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 5 с.

  Гігієна навколишнього середовища
 2. Використання оцінки ризику для здоров'я населення при розробці технологічних нормативів допустимих викидів : Інформ. лист №334–2015 ; ДУ"Ін-т гігієни та мед. екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України", Санітарно-епідеміол. станція ДУС, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 3. Вплив геометричної форми наносрібла на прояв токсичних ефектів в підгострому експерименті : Інформ. лист №21–2015; Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.

  Ендокринологія
 4. Алгоритм діагностики остеопорозу у жінок у постменопаузальному періоді із цукровим діабетом 2-го типу та оцінка прогнозу ризику переломів : Інформ. лист №252–2015 ; Укр. наук.-практ. центр ендокр. хірургії, трансплант. ендокрин. органів і тканин МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 5 с. : табл.

  Епідеміологія
 5. Алгоритм побудови інформаційно-пошукових моделей методом тезаурусного моделювання : Інформ. лист №333–2013 ; Укр. н.-д. протичумний ін-т ім. І.І. Мечнікова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2013. – 4 с.
 6. Використання нормових показників для інтегрального оцінювання епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції : Інформ. лист №332–2013 ; Укр. н.-д. протичум. ін-т ім. І.І. Мечнікова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2013. – 4 с.
 7. Інтегральна оцінка епідемічного процесу туберкульозу на основі використання векторної моделі : Інформ. лист №337–2013 ; Укр. н.-д. протичум. ін-т ім. І.І. Мечнікова, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2013. – 4 с.

  Курортологія і фізіотерапія
 8. Диференційоване застосування питної бальнеотерапії у реабілітації дітей в періоді ремісії онкологічних захворювань з психосоматичними розладами : Інформ. лист №228–2015 ; ДУ"Укр. н.-д. ін-т мед. реабілітації та курортології МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 5 с.

  Інфекційні хвороби
 9. Локальна терапія хворих на бешиху : Інформ. лист №30-2016;ДВНЗ"Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 5 с. : табл.

  Офтальмологія
 10. Аналіз поширеності, захворюваності, інвалідності та відносних ризиків виникнення хвороб ока та придаткового апарату у дітей в Україні у 2005-2014 рр. : Інформ. лист №01-2016; Національний мед. ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2016. – 5 с.

  Охорона здоров'я дітей шкільного віку та підлітків
 11. 11. Вибір обгрунтованих індикаторів оцінки якості організації медичної допомоги юнакам до- та призовного віку : Інформ. лист №337–2014 ; ДУ"Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с. : табл.

  Патологічна анатомія
 12. Критерії морфологічної діагностики цервікальної інтраепітеліальної неоплазії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією, у жінок з розладами репродуктивної функції : Інформ. лист №61–2013 ; ДВНЗ " Івано-Франківський нац. мед. ун-т" МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2013. – 4 с.

  Педіатрія
 13. Діагностичне значення прокальцитоніну для визначення бактеріальної етіології інфекції дихальних шляхів : Інформ. лист №341-2014 ; ДЗ"Дніпропетр. держ. мед. акад. МОЗ України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 3 с.
 14. Комплексне лікування когнітивної епілептиформної дезінтеграції з розладами аутистичного спектру у дітей раннього і дошкільного віку : Інформ. лист №311–2015; ДУ"Ін-т педіатрії, акушер. і гінекол. НАМН України", Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 15. Корекція порушень моторно-евакуаторної функції травного каналу у дитячому віці : Інформ. лист №269–2015 ; Харк. мед. акад. післядип. освіти МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. –К. : Б.в., 2015. – 5 с.

  Фармакологія
 16. 16.Антидіабетичні властивості екстракту підземних органів чорноголовника родовикового : Інформ. лист №344–2015; Запорізь. держ. мед. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с. : табл.
 17. Застосування донору гідроген сульфіду для підвищення протизапального та аналгезуючого ефектів натрієвої солі 2-/(2,6-дихлорфеніл)-аміно/- фенілоцтової кислоти : Інформ. лист №162–2015; Вінн. нац. мед. ун-т ім. М.І.Пирогова МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.

  Фармація
 18. Інноваційні перспективи використання оригінальних нейропептидів, гомологів ланки АКТГ 15-18, як засобів із нейропротекторною та ноотропною активністю : Інформ. лист №153–2015 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 5 с.
 19. Інноваційні перспективи використання рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 в комплексній терапії цукрового діабету 2-го типу. : Інформ. лист №382–2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с. : табл.
 20. Дослідження антиокиснювальних та антиоксидантних властивостей екстрактів з надземної частини ласкавця золотистого, трави курая пагорбкового, рутки Шлейхера і артишоку посівного IN VITRO та IN VIVO : Інформ. лист №344–2014; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с.
 21. Дослідження фармакодинаміки водного та спиртового екстрактів ласкавця золотистого : Інформ. лист №345–2014 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2014. – 4 с.
 22. Контроль якості гідрофобних мазей з діючою речовиною преднізолоном : Інформ. лист №339–2015 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.
 23. Контроль якості гідрофобних мазей з діючою речовиною преднізолоном методом ідентифікації : Інформ. лист №340–2015 ; Національний фарм. ун-т МОЗ України, Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К. : Б.в., 2015. – 4 с.