31 | 03 | 2020

Пієлонефрит. Основні підходи до діагностики, лікування та профілактики ускладнень / 2018 рік

Для отримання електронних копій окремих статей скористайтесь сервісом "Електронна доставка документівБЕЗКОШТОВНО

В розділі "Перелік видань" можна ознайомитись з повним переліком та змістом періодичних видань, передплачених бібліотекою

 

 • Антиоксидантні ефекти застосування імуномодуляторних засобів у пацієнтів з рецидивуючим пієлонефритом / М. О. Колесник [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 2. – С.19-28
 • Бессимптомная бактериурия, цистит и пиелонефрит у женщин. Рациональная антибиотикотерапия // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2018. – N 2. – С.58-61
 • Вікові особливості оксидативного стресу у пацієнтів з пієлонефритом / Л. В. Король [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 3. – С.44-49
 • Вакуленко Л. І. Етіологічні фактори розвитку пієлонефриту у дівчаток / Л. І. Вакуленко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. – N 1. – С.38-43
 • Вакуленко Л.І. Дисметаболічна нефропатія як фактор ризику розвитку пієлонефриту в дітей / Л. І. Вакуленко; Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Здоровье ребенка. – 2018. – N 1. – С.85–88. – Библиогр.: с. 88
 • Вакуленко Л.І. Ефективність нефропротекторної терапії в дітей із хронічним пієлонефритом у катамнестичному спостереженні / Л. І. Вакуленко; Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України // Здоровье ребенка. – 2018. – N 2. – С.46-51. – Библиогр.: с.50-51
 • Вплив менструального циклу на стан імунітету у жінок репродуктивного віку, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, у поєднанні з запальними хворобами геніталій / А. В. Руденко [та ін.] // Урологія. – 2018. – N 2. – С.50-59. – Библиогр.: с.57-59
 • Гострий неускладнений пієлонефрит. Нові підходи до діагностики та лікування = Acute uncomplicated pyelonephritis. The new fitting for diagnostic and treatment / А. В. Руденко [та ін.] // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2018. – N 3. – С.29-32
 • Демина С.В. Роль пелоидов в восстановительном лечении детей с хроническим пиелонефритом при экологоотягощенном анамнезе / С. В. Демина, Л. Н. Шведунова // Курортная медицина. – 2018. – N 1 ЕБ. – С.77-79. – Библиогр.: с. 79
 • Доплерометрическая оценка почечного кровотока у беременных с пиелонефритом / А. М. Худовекова [и др.] // Журнал акушерства и женских болезней. – 2018. – N 4 ЕБ. – С.30-33. – Библиогр.: с.32-33
 • Каримов А.Х. Особенности течения родов и перинатальных исходов у женщин с анемией в сочетании с пиелонефритом / А. Х. Каримов, А. Г. Иванисова, Д. М. Давлетова // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 1. – С.24-28. – Библиогр.: с. 28
 • Коньков Д.Г. Особливості терапії безсимптомної бактеріурії у вагітних, які мали в анамнезі передчасні пологи / Д. Г. Коньков, А. В. Старовєр // Здоровье женщины. – 2018. – N 8. – С.52-56. – Библиогр.: с. 56
 • Костев Ф. И. Разработка и валидизация опросника по рецидивирующей инфекции мочевой системы RUTIQ / Ф. И. Костев, Е. И. Лукинюк, М. В. Шостак // Здоровье мужчины. – 2018. – N 1. – С.38-143. – Библиогр. в конце ст.
 • Лікування та профілактика гострого обтураційного пієлонефриту після дистанційної літотрипсії / В. П. Стусь [та ін.] // Урологія. – 2018. – N 3. – С.158-159
 • Лечение гнойнодеструктивных форм острого пиелонефрита / Н. В. Багрицевич [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – N 3. – С.406-408
 • Лук'яненко Н.С. Вісцеральні маркери порушення фібрилогенезу у дітей з різними варіантами перебігу пієлонефриту / Н. С. Лук'яненко, М. Ю. Іськів, К. А. Кенс // Современная педиатрия. – 2018. – N 3. – С.27-32. – Бібліогр.: с. 32
 • Макєєва Н.І. Предиктори формування нефросклерозу у дітей із хронічним пієлонефритом та везико–уретеральним рефлюксом / Н. І. Макєєва, О. О. Морозова // Современная педиатрия. – 2018. – N 4. – С.40-43. – Библиогр.: с.43
 • Матюха Л. Ф. Основні підходи лікування інфекції сечовивідних шляхів у практиці сімейного лікаря / Л. Ф. Матюха, Т. А. Титова // Сімейна медицина. – 2018. – N 3. – С.93-98. – Бібліогр. в кінці ст.
 • Медведь В. И. Инфекции мочевых путей у беременных = Urinary tract infections in pregnant women / В. И. Медведь // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2018. – N 3. – С.6–9. – Библиогр. в конце ст.
 • Оцінка ефективності комбінованої терапії у жінок, хворих на гострий неускладнений пієлонефрит, за наявності інфікованості молікутами сечових та статевих шляхів. Повідомлення 2. Результати дослідження стану місцевого імунітету / А. В. Руденко [та ін.] // Урологія. – 2018. – N 1. – С.17-23
 • Оценка эффективности способов дренирования почки при остром обструктивном пиелонефрите / С. В. Шкодкин [и др.] // Вестник Урологии. – 2018. – N 1 ЕБ. – С.27-35. – Библиогр.: с.34-35
 • Пасєчніков С. П. Новые подходы к выбору вида специализированной медицинской помощи женщинам с острым неосложненным пиелонефритом = New approaches to the choice of the type of specialized medical care for women with acute uncomplicated pyelonephritis / С. П. Пасєчніков // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2018. – N 3. – С.50-55. – Библиогр. в конце ст.
 • Пасєчніков С. П. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів = Modern aspects of the treatment of urinary tract infections / С. П. Пасєчніков, Я. М. Клименко // Медичні аспекти здоров'я чоловіка. – 2018. – N 2. – С.5–10. – Бібліогр.: в кінці ст. – Бібліогр.: в кінці ст.
 • Пиелонефрит у беременных / Д. И. Садикова [и др.] // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – N 3. – С.447–448
 • Рівень біологічних маркерів запалення (IL–6, IL–8) у сечі дітей з хронічним пієлонефритом та везико–уретеральним рефлюксом / H. I. Макєєва [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – N 1. – С.80-83. – Библиогр.: с.83
 • Роль місцевого імунітету у жінок репродуктивного віку в патогенезі гострого неускладненого пієлонефриту та запальних хвороб органів малого таза в залежності від періоду менструального циклу / А. В. Руденко [та ін.] // Урологія. – 2018. – N 3. – С.198
 • Серегин С. П. Прогнозирование различных форм пиелонефрита у беременных по изменениям в параметрах врожденного иммунитета / С. П. Серегин, С. В. Петров, И. М. Холименко // Акушерство и гинекология. – 2018. – N 1. – С.48-52. – Библиогр. в конце ст.
 • Синякова Л.А. Функциональное состояние почек у больных, перенёсших гнойный пиелонефрит / Л. А. Синякова, Е. В. Берников, О. Б. Лоран // Вестник Урологии. – 2018. – N 4 ЕБ. – С.49–59. – Библиогр.: с.58-59
 • Хронічний пієлонефрит: динаміка розповсюдженості, показників надання спеціалізованоїї допомоги хворим у столиці та України / Н. О. Сайдакова [та ін.] // Урологія. – 2018. – N 2. – С.14–20. – Библиогр.: с.19-20
 • Цимбаліста О.Л. Етіологічна діагностика пієлонефриту в дітей та проблема резистентності мікроорганізмів до антибіотиків / О. Л. Цимбаліста, Л. В. Мельничук // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 2. – С.73-78. – Библиогр.: с.77-78
 • Шеремета Р.З. Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних / Р. З. Шеремета, М. Є. Сабадаш, О. В. Шуляк // Здоровье женщины. – 2018. – N 6. – С.62-66. – Библиогр.: с.66
 • Юшко Е.И. Диагностика и лечение острого гестационного пиелонефрита / Е. И. Юшко, Абрахам Нене Джеремайя, Ю. Т. Булдык // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – N 3. – С.455-457
 • Яремчук Т.П. Оценка эффективности пробиотика Неопробио в восстановлении нарушенного микробиома влагалища беременных / Т. П. Яремчук // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. – 2018. – N 6. – С.786-794. – Библиогр.: с. 793-794

 

Побажання та пропозиції просимо надсилати за адресою:

 •  49044, м. Дніпро,
 • вул. Володимира Вернадського, 8, ДОНМБ
 • Відділ інформаційної підтримки віддалених користувачів
 • тел. для довідок: 713 – 45 – 90